Československý odboj na Západě


Československá kampaň - Západ v Panzer Generalovi

Československo na přelomu let 1938/39 podlehlo německé agresi. Po vypuknutí druhé světové války se pod vedením československé zahraniční vlády začaly formovat československé zahraniční jednotky. Vstupovali do nich dobrovolně utečenci z Protektorátu, českoslovenští občané žíjící trvale v zahraničí aj. První jednotka se utvořila v Polsku, kde však pro nedokončený výcvik nezasáhla do bojů a byla internována Rusy. Ve Francii se utvořila 1. čs. divize, která měla 10 000 příslušníků, ale během rychlé porážky Francie se jen její dva pluky účastnily ústupových bojů a byla spěšně bez výzbroje evakuována do Británie......

Československý odboj na Středním
východě a v Africe
- Exporter - Tobrúk

Dunkerque

 


Dělostřelci 1. československé divize ve Francii


Vojáci 1. československé divize ve Francii


Prameny:

Čejka, Eduard, Československý odboj na Západě (1939-1945)
Mladá fronta, Praha 1997

Duben, V. N., Na všech frontách - Čechoslováci ve II. světové válce
Melantrich, Praha 1992

Na stranu Návrat k některým událostem druhé světové války