Pravidla turnajů


Popis pravidel:

(text kurzívou jsou poznámky pro snažší pochopení na příkladech)

1. Úvod:
Turnaj spočívá v souboji mezi hráči v hraní bitev ke strategické hře Panzer General 1. Výsledkem turnaje je nejúspěšnější generál a vítězná strana. Organizační/administrační chod turnaje zajišťují velitelé, mimořádné případy řeší koordinátor jakožto majitel webu.

velitelé jsou v současné době 777 (glock7@pobox.sk), koordinátorem je Hartmann

2. Dělení turnaje:
Turnaj se dělí na etapy a jednotlivé zápasy. Etapy představují časové období, ve kterém se odehravá skupina bitev, které se v zápasech v etapě hrají. V každé etapě odehraje každý hráč dva zápasy - stejnou bitvu, ale dvakrát s tím samým soupeřem s prohozenými stranami.
Dříve platilo, že hráč odehrával jen jednou a počet zápasů odehraných v etapě byl tedy poloviční než je počet hráčů. V prvních etapách (první polovině turnaje) byla útočící stranou Osa, v dalších etapách útočili Spojenci.
Například v turnaji "Druhá světová válka v Panzer Generalovi poprvé" byl počet etap 6 a zahrnoval celou druhou světovou válku. První etapa nesla název Blitzkrieg a její skupinou bitev bude Polsko, Varšava, Norsko, Benelux, Francie a Sealion 1940.
V první etapě měla iniciativu Osa, proto se hrály bitvy s prvním tahem Osy.


3. Kompatibilita a nutný software:
Je bezpodmínečně nutné zajistit vzájemnou kompatibilitu softwaru. Turnaj se hraje na verzích hry, které jsou pro danou etapu na jejím začátku označeny veliteli a které jsou uvedeny na stránce dané etapy. Tyto verze jsou vždy před začátkem etapy dostupné na http://hartmann.valka.cz/panzergeneral/. Tím je zajištěno, že všichni budou mít stejnou verzi bez vnějších individuálních zásahů a tedy zdrojů problémů s nekompatibilitou. V případě použití nesprávné verze či jakýchkoliv zásahů do použité verze hry hrozí postih dle závažnosti (viz bod 14 těchto pravidel).

4. Jak se hraje po emailu:
Zahájení hry mezi dvojicí hráčů spočívá v tom, že startující hráč (= útočník) spustí PG, zvolí bitvu ze seznamu, navolí ovládání obou stran člověkem a označí "hru po mailu". Po ukončení prvního tahu počítač vyzve k zadání hesla, které bude umožňovat přístup k vlastním tahům a chránit je před přístupem protihráče. Zároveň s ukončením kola počítač vyzývá na kterou pozici (na první nebo druhou) s okřídlenou ikonou se má tah uložit. Soubor s touto uloženou pozicí nalezne hráč v adresáři SAVES jako pbm.sv1 nebo pbm.sv2. Tento soubor pošle emailem protihráči (pozn. od roku 2012 se místo emailu používá povinně PGChanger, viz dále). Protihráč si ho nahraje do adresáře SAVES. Jakmile to udělá, stačí spustit PG, otevřít uloženou pozici (ta s tím křídlem) a hraje, odehraje tah, zadá heslo, uloží a nový soubor pošle zpět. Po prokázání se heslem může hráč zahájit druhý tah a na stejném principu nadále pokračovat v emailové bitvě.

Alternativou k posílání tahů po mailu je vyměňovat si tahy přes PGchanger. To je systém, který má řadu výhod - automatická kontrola a oprava sejvů, jejich archivace, přehled o fázi rozehranosti bitvy pro všechny atd. Po otestování je od roku 2012 povinný.

5. Archivace:
Z důvodu pozdějšího rozebírání situací, zpětného ověřování dodržování pravidel a aby se zabránilo ztrátě dat, ať už z důvodu selhání lidského faktoru (špatné uložení a ztráta přepsáním aj.) či selhání techniky (havárie disku), jsou hráči povinni si ve zvláštním adresáři ukládat všechny odehrané tahy. V případě uložení dat u dvou hráčů je riziko minimální.

Možný způsob ukládání: vytvořit si adresář s názvem bitvy -> v něm si vytvořit podadresáře 1 až X, kde X je počet tahů bitvy -> do těchto podadresářů si vždy ukládat po dvou souborech pbm.sv1 (příslušný tah útočníka) a pbm.sv2 (příslušný tah obránce). Takže např v adreáři 3 bude třetí tah útočníka a třetí tah obránce.
Jinak lze samozřejmě soubory i přejmenovávat (ale je to víc práce), například pojmenovat OSYTAH01.sv1 až OSYTAHXY.sv1 a SPJTAH01.sv2 až SPJTAHXY.sv2 , vrátit se k tahu lze nahráním daného souboru do adresáře SAVES a přejmenováním na pbm.sv1 nebo pbm.sv2, nezáleží na tom, který z těchto dvou názvů zvolíte

Pozn. Používáním PGChangeru jsou tahy ukládány jak v mailu, tak v na PGChanger serveru, což tento bod velmi snadňuje. Soubory jsou již přehledně pojmenované a zazipované.

6. Nastavení podmínek:
Pokud se hráčská dvojice vyloženě oboustranně nedohodne jinak, nastaví se zkušenost a prestiž na hodnotu "0" a hraje se zapnutým počasím, zásobováním a skrytými jednotkami. Při hraní po mejlu se v naší verzi PG stejně jednotky nepřítele odkrýt nedají a po tom, co odehraje každý hráč svůj první tah, tak jsou fixovány i hodnoty počasí a zásobování tak, jak byly nastaveny v prvním tahu. Dalším povinným realistickým prvkem je zákaz vracet se během hry a pokoušet se uspět po opakovaném loadu pozice. Zákaz platí i pro tzv. postupný tah bez ukládání pozice, kdy jednotka postoupí do prostoru, kam není vidět a zjistí-li, že se tam nenachází nepřítel, vrátí se a postoupí jinam - jedná se o neoprávněný průzkum. Podmínky není možné během bitvy měnit. Doporučuje se hrát s co nejreálnějšími podmínkami, aby byl hráč připraven na budoucího soupeře, který bude na reálných podmínkách trvat.


7. Rozdělení hráčů:
Prvotní rozdělení hráčů je na dvě stejně velké skupiny, strany - Modré a Červené, dříve to byla Osa a Spojenci. Členové majoritní preferenční skupiny musí počítat s tím, že kvůli vyrovnání počtů budou muset být přiděleni k druhé straně.
Druhotné dělení hráčů je dělení v jednotlivých etapách na dvojice vzájemně soupeřících hráčů v jedné bitvě.

Obojí dělení provádí od třetího turnaje velitelé stran. Dříve tak činil koordinátor, ovšem na základě těchto skutečností, o kterých má informace od hráčů:

Preference hráčů k bitvám a stranám
Snaha o to, aby Spojenec stál proti členu Osy
Časové možnosti hráčů
Snaha o to, aby proti sobě v jedné bitvě stáli vítězové a ve druhé poražení z předchozí etapy
Snaha dát proti sobě soupeře, kteří budí dojem, že si věří
Snaha o rozmanitost bitev v jedné etapě
Náhodné losování
aj.


Je jasné, že určitě všechny dvojice nemohou splňovat všechna kritéria současně.

8. Přijímání a vylučování hráčů:
Noví hráči se mohou hlásit v libovolnou dobu do turnaje, zařazeni budou po splnění přijímacích podmínek do aktuální etapy. Podmínky přijetí jsou stanoveny v Přijímači. Vyloučit hráče z turnaje lze taktéž kdykoliv, kdy k tomu dá hráč koordinátorovi/velitelům důvod, nejčastější příčinou bývá odmlčení se na delší dobu. Hráči, kteří se přihlásili do turnaje před 1.1. 2003, jsou automaticky považováni za hráče, kteří absolvovali Přijímač.

9. Hodnocení:
O vítězi a poraženém na konci každého turnajového zápasu rozhoduje jednoduchý princip Vítězství útočníka=dobytí VŠECH klíčových měst, jinak útočník prohrává. Tento princip platí vždy, přestože ve hře může hlášení černé obrazovky na konci zápasu s tímto principem nesouhlasit. Výsledek oba hráči musí neprodleně ohlásit emailem velitelům. Před koncem je nutné pozici uložit jako důkaz a poslat ji jako vítězný save. Bitva však nemusí být dohrána za každou cenu, o vítězi může rozhodnout kapitulace jedné strany, která musí být kapitulujícím sdělena pomocí emailu velitelům. Výjimku tvoří zápasy Přijímače, kde se bitva musí dohrát až do konce. Smysl tohoto omezení je zabránění situaci, kdy by nováček mohl přijímací zápas ukončit kapitulací hned v prvním, druhém či dalším blízkém tahu aniž by reálně prokázal schopnost odehrávat, což by popřelo samotnou podstatu celého Přijímače. Kapitulovat v turnajové bitvě lze jedině bezpodmínečně, kapitulující tímto aktem doslova říká (i útočník): "Nejsem schopen ubránit ani jedno klíčové město, proto vydávám celou mapu nepříteli bez dalšího boje". Za kapitulaci se též považuje dlouhodobá nečinnost a odmlčení se bez omluvy popř. jiné kontumační ukončení zápasu. V těchto případech si vítězný hráč připisuje za etapu 1 bod, který si zároveň připisuje i jeho válčící strana. Pokud v etapě zvítězí více, než polovina hráčů jedné strany, strana si připisuje jako bonus 1 bod. Poražený nezískává nic.
Vítězem turnaje se stává hráč a strana s největším počtem bodů. Dojde-li ke shodě počtu bodů hráčů, rozhoduje o pořadí v sestupné prioritě: 1. výsledek bitvy, bojovali-li hráči spolu během turnaje, 2. výsledek válčících stran, za které bojovali, 3. počet podílení se na úspěchu své strany v etapách, 4. když stále není rozhodnuto, budou se hráči o místo dělit. Pokud dojde ke shodě bodů válčících stran, vítězem se stává strana s nejúspěšnějším generálem, pokud to nevede k jednoznačnému výsledku, válka končí nerozhodně.
V případě neshod mezi hráči lze považovat bitvu za nerozhodnutou, za rozehranou bitvu nezíská bod ani jeden z nich, naopak, oběma se 1 bod odečte.
Na závěr turnaje dostane každý účastník po 1 bodu za účast v každé etapě. Na tento bod nemá nárok, neodeslal-li z dané etapy report nebo vítězný save nebo si jeho ztrátu vysloužil jako trest za porušení pravidel.

10. Co dělat, když soupeř neodehrává?
Když se někdo přihlásí do turnaje, předpokládáme, že nebude kazit hru ostatním a především svému soupeři. Když není možné hrát, je potřeba to dát vědět. Když se tak nestane a nastává prodleva, hráč iniciativně svého soupeře upozorní, např. emailem. Ideální je, když si na začátku zápasu vymění telefony, popř. jsou telefony u velitelů. Když to nepomůže, velitelé pak rozhodnou, co dál.

11. Vítězný save a Report:
Po skončení bitvy mají hráči dvě povinnosti - poslat okamžitě velitelům vítězný save (čímž zároveň oznamují výsledek bitvy) a následně sepsat a poslat co nejdříve poslat report z dané bitvy. K zasílání velitelům slouží oficiální mail turnaje: turnaj.panzergeneral@email.cz

Vítězný save: Slouží k náhledu všech hráčů na konečnou situaci v bitvě, davá také obraz o ztrátách. Ukládá se následujícím způsobem: před obsazením posledního klíčového města nebo před vypršením časového limitu (jinak by bitva skončila a nešlo by už nic uložit, nebo šlo, ale v nevhodné podobě) si hráč v daném tahu odehraje všemi svými jednotkami, jen tu, kterou se má obsadit to poslední klíčové město nechá být a za tohoto stavu hru uloží. Tedy vítězný save se ukládá před ukončením tahu!! Má tedy název Game.sv... - tento soubor je pak přístupný komukoliv bez hesla. Nikdy neposílat save Pbm.sv...!! (Pbm je nutné otvírat heslem).

Report: Slouží k popisu bitvy, píše se proto, aby byli všichni účastníci vtaženi a měli přehled o dění v dané bitvě. Je dán prostor k popsání průběhu boje, zhodnocení kroků během bitvy, je tu možnost vyjádření pocitů, zajímavostí, zkušeností, poučení, překvapení atd. Struktura reportu musí mít tři články - Průběh a konec bitvy, Hodnocení vlastního velení, Charakteristika protihráče a také uveďte název bitvy, datum dohrání a kdo hrál za kterou stranu. Pozor na to, ať jste šetrní při popisu soupeřových chyb - sláva vítězům, čest poraženým. Reporty je nutné poslat v podobě *.txt a zároveň i *.doc.

Jako doplněk reportu lze udělat pohyblivou mapu z průběhu bitvy jako například ZDE. Nutná podmínka je ukládat si všechny své tahy, a to jak na začátku, tak na konci tahu. Z každého tahu se na začátku a na konci udělá screen obrazovky a obrázek ořízne (nechá se okolo mapy černý rám přesně 1 pixel široký - jinak nebudou fungovat databázové souřadnice - viz jiné již hotové obrázky). Screen se udělá tak, že se PG spustí v DOSBoxu a stiskne klávesa PrintScreen, tím se obrazovka uloží do schránky, pak stačí přeskočit do nějakého grafického programu, zde to právě ze schránky vložit a oříznout a uložit jako BMP (hlavně proboha neukládat do jpg - ten obrázky zprasí). Až bude hotova sada všech BMP obrázků, tak se z nich sestaví animovaný gif v Easy Gif Animatoru. Kromě screenů mapy je dobré přidat i úvodní a finální černou obrazovku s popisem, o kterou bitvu se jedná, kdo proti sobě hrál a jak dopadla (lze k tomu použít vzor a znakovou sadu z PG, viz obrázky). Přitom je nutné rozlišit dobu zobrazení jednotlivých snímků - delší dobu potřebuje úvodní a finální obrazovka, aby šlo text vůbec stihnout přečíst. Když se na obrázku ukazuje, o kolikátý tah se jedná, tak je třeba dbát na to, že se jedná o číslovku řadovou, a tedy za číslem se píše tečka a mezera (např. : 1. tah).


12. Plánování etap:
Období následující etapy by mělo navazovat na období etapy předcházející. Delší časový interval během odehrávání jedné etapy dává velitelům dostatek prostoru pro výběr okruhu bitev následující etapy. Množina bitev k výběru jsou všechny bitvy z PG projektů na Hartmannových stránkách.

13. Povinnosti a zákazy:
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem podvádět a dopouštět se neférového jednání vůči ostatním, a to ani z legrace.
Hráč je povinen přečíst si pravidla pozorně a ve vlastním zájmu se jimi řídit. Zahájením hry prokazuje, že je bere na vědomí a bude je respektovat. Mezi povinnosti patří: neporušovat zákazy podle bodu 6, archivování sejvů, hraní na stanovené verzi, dodání reportu po ukončení bitvy, dodání vítězného sejvu, řádně si prostudovat pravidla a to obzvláště dobře předem v případě, když se chce zeptat na něco koordinátora či velitelů.

14. Sankce za porušování pravidel:
skutková podstata sankce
nedodání reportu odehrané bitvy zákaz postupu do dalších etap turnaje + ztráta nároku na bod za účast
nedodání vítězného sejvu odehrané bitvy zákaz postupu do dalších etap turnaje + ztráta nároku na bod za účast
neschopnost dodat archivované sejvy k dané bitvě v případě,
že o to bude požádáno koordinátorem nebo veliteli
ztráta nároku na připsání bodu za danou bitvu + ztráta nároku na bod za účast
hraní na jiné verzi než na uvedené v pravidlech dle vážnosti od pokárání až po nejtvrdší postih
jakýkoliv podvod ostuda a vyloučení z turnaje

15. Dotazy na koordinátora/velitele:
Před tím, než se hráč koordinátora/velitele bude chtít na něco zeptat, tak si prostuduje pravidla, přečte si všechny návody a zamyslí se nad nimi a snaží se je pochopit. Pokud je nepochopí napoprvé, tak si je přečte třeba třikrát. Teprve až když vyčerpá naprosto všechny možnosti, jak si poradit sám, tak se teprve obrátí na velitele. Teprve až ti když si neví rady, tak problém podstupují koordinátorovi. Mějte na paměti, že koordinátor ani velitelé nejsou stroj na přepisování pravidel každému extra do mejlu ani levný instruktror obsluhy PC. Každý slušný člověk ví, že obtěžování druhého zbytečnými dotazy je bezohlednost. A čas věnovaný na vysvětlování nepadá z nebe, ale je ubírán času věnovanému jiným věcem pro turnaj.

16. Závěrečná ustanovení:
Tato verze pravidel nemusí být konečná. Připomínky pro změny bude koordinátor přijímat a reagovat na ně do pondělí 9.9.2002 do 24:00 hod. Po tomto datu budou pravidla považována za schválená všemi hráči. Hrát se může začít ihned po rozdělení dvojic a bitev, může se tak stát před plným schválením pravidel.

Poznámky, tipy a triky

Věřím, že takových lidí je naprosté minimum, ovšem když bude někdo vyloženě chtít podvádět, zabránit mu v tom může asi jen to, že to nebude umět. Neznamená to však, že se na podvod nedá zpětně přijít, z tohoto důvodu je proto důležité dodržování bodu ad 5) pravidel o archivaci.

Zřejmě tu nebude moc lidí, kteří budou schopni hrát více jak jedno kolo denně. Pro ty šťastlivce, co budou možnost třeba strávit hraním na netu celé odpoledne, mám radu, aby používali emailovou schránku s notifikací nového emailu na mobilní telefon, vše se zrychlí.

Na tomto místě chci poděkovat a sdělit, že si nesmírně vážím účastníků turnaje, které vůbec nemusím upozorňovat na záležitost s reportem či vítězným sejvem a posílají jej hned buď v tentýž den, kdy je dohrána bitva nebo do mailu s oznámením o ukončení bitvy napíší, kdy report dodají. S takovými se spolupracuje na úrovni a je to jedna radost - tímto se jim omlouvám, nutnost tlačit na odeslání reportu poslední korekcí pravidel není v žádném případě namířena proti nim.


Erich Hartmann - koordinátor