Report z turnajové bitvy
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Washington (PGCZ) - Mikenor x H.G.
dohráno 23.05.2005, vítězství Spojenců
Mikenor - Osa

Průběh a konec bitvy:
První den operace se započaly vyloďovat jednotky. Loďstvo a letectvo ostřelovalo dělostřelecké baterie pobřežní obrany. Spojenecké ponorky byly poškozeny. Druhý den pokračovalo vyloďování jednotek a byla obsazena pobřežní oblast v blízkosti míst Lexington Park a Prince Frederick. Třetí den se uskutečnily první letecké souboje. Výsledek soubojů byl úspěšný. Spojenecké letectvo provedlo hromadný útok dostupných letadel na letecké a pozemní síly. Stíhací letky útočily na letecký svaz v oblasti na sever od Prince Frederick a bombardovací letky útočily na pozemní jednotky v oblasti na sever od Lexington Park. Čtvrtý den byly opětovány útoky stíhacích letek a jednotky poničené leteckými pumami byly staženy k Lexington Park, kde byla zřizována protiletecká obrana. Silné uskupení spojeneckých tanků a protitankových jednotek a podporované protileteckými jednotkami postupovalo od Owings k Prince Frederick. Obrněné jednotky ničily jednotky prvního sledu a protiletecké jednotky útočily na krycí letecký svaz. Letecký svaz byl stažen na letiště, pozemní jednotky od Prince Frederick ničila předsunuté spojenecké jednotky a pozemní jednotky od Lexington Park byly přesunuty pod ochranu protiletadlové obrany. Situace v oblasti Lexington Park byla stabilizována protiletadlovou obranou, v oblasti Prince Frederick probíhaly pozemní boje. Ve třetině časového rozvrhu operace bylo porovnáno opotřebení jednotek bojem a čas potřebný na obsazení celé washingtonské oblasti a boje byly zastaveny.

Hodnocení vlastního velení:
Velení bylo - s ohledem na situaci - zdařilé. Měl být uskutečněn plán kombinovaného úderu na Benedict. Jednotky vylodivší se u Prince Frederick měly být vyloděny u Lexington Park a postupovat na Port Tobacco a zdejší letiště.

Charakteristika protihráče:
Páteří spojeneckého letectva byla britská letadla Meteor, která byla schopna ve spolupráci s ostatními jednotkami ničit letecké svazy nebo bránit pozemní jednotky.

H.G. - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Bitva o Washington je velmi zvláštní bitva, nikdy se neodehrála, nikdy nebyla plánována a je zcela vymyšlená. Jedná se o obrannou bitvu a původně byla zamýšlena jako završení původní kampaně v PG, jako jakýsi poslední oříšek. Nikdy jsem ji nehrál za Spojence a nikdy jsem jí nehrál proti člověku. Při prostém shlédnutí situace a zkušebním odehrání několika tahů jsem pochopil, že mě nečeká jednoduchý úkol. Mapa je velmi zajímavá, v bitvě se uplatní pozemní, letecké i námořní síly. Mým původním záměrem bylo vytvoření obranné linie v okolí Washingtonu, tato varianta byla však zavržena hned na začátku, bráněný prostor by byl příliš veliký a sil, které by byly schopny tento prostor zajišťovat je málo. Byla proto, a to i díky konzultacím uvnitř generálního štábu, zvolena jiná varianta. Překvapivý úder vešmi prostředky na nezkonsolidovaný výsadek nepřítele za účelem zničení či oslabení co největího počtu jednotek. Proto bylo vrženo maximální množství jednotek na linii Port Tobacco Benedikt na vytvoření jižního obraného valu a do okolí města Owings na jihovýchodním obranném valu. V okolí města Brandywine bylo vytvořeno množství protitankových a protiletadlových jednotek s možností zásahu na obou obranných valech. Letectvo bylo koncentrováno nad letitěm u Port Tobacco s možností doletu na předpokládané bojiště. Zároveň byl přes záliv poslán několikanásobný výsadek. První dva tahy se až na obranné boje na plážích nic nedělo, a přeskupovaly se jednotky na obou stranách. Samotný boj začal ofenzivou na obou stranách. Nejprve byl objeven výsadek v lodi poblíž Colonial Beach. Při pokusu o nálet byla objevena výsadková divize v letadlech spolu se stíhací ochranou, která byla zničena. Nepřítel dále vázal podstatnou část letectva severně od Port Fredericku a západně od Eastonu, kde odrážel fingovaný pokus o výsadek. Protože bylo jasné, že veškeré letectvo je zde, mohl být proveden silný útok bombardéry bez ochrany na jižní výsadkové jednotky v okolí Lexington Parku. Nepřítel pak jednotky stáhl pod ochranu Flaků. Mezi Prince Frederick a Owings došlo ke střetu čelních jednotek obou armád s podporou německého letectva, útok byl zdržován velkým množstvím protitankových M-36 a protiletadlových M-16. Po ztrátách způsobených nepříteli při ofenzivě proti jeho letectvu a pozemním jednotkám generál Mikenor kapituloval po sedmi tazích. Paradoxně v následujícím tahu jsem hodlal začít stahovat jednotky od Owingsu za řeku a ustupovat s jižní obrannou linií na Brandywine z důvodů nedostatku prestiže a materiálu.

Hodnocení vlastního velení:
Myslím, že obětování několika letadel za účelem odlákání nepřátelského letectva z oblasti hlavních bojů bylo velmi dobré. Provedení obrany bylo dostatečné. Velkou výhodu jsem měl v tom, že jsem díky pevnostem měl slušný přehled o bojišti a týlu nepřítele. Velmi se vyplatil strategický rozbor bitvy a konzultace v rámci generálního štábu.

Charakteristika protihráče:
Bitva je těžká pro obě strany a útočník je vždy v nevýhodě proti dobře vybavenému obránci. Já bych se na jeho místě snažil provádět útok koordinovaně na obou frontách, abych znemožnil obránci soustředit se jen na jeden směr.