Report z turnajové bitvy
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Varšava (PGCZ) - Chomski x Pepr
dohráno 19.12.2003, vítězství Osy
Chomski - Osa

Průběh a konec bitvy:
Scénário Waršava má za Osu tu milou vlastnost, že Poláci nemají v podstatě protileteckou obranu a Němci disponují jedním dělem 10,5cm, což v kampani není možné. Další velkou výhodou je jedna dvouhvězdičková pěchota a jeden letecký transport. Slabinou jsou naopak tanky, které se jaksi nehodí proti polským PTK... Po počátečním náporu se mi podařilo rozmetat prvosledové jednotky nepřítele a postoupit k Varšavě. Bohužel mi uprchla jedna velice poškozená polská jízda, kvůli které jsem musel následně věnovat zvýšenou pozornost obraně týla. Na tuto obranu jsem vyčlenil průzkumák a přikoupil jeden "zázračný" PzIa. Další postup byl následující: většina tanků měla překročit řeku pod Varšavou a směřovat na dotyk Sedlic, to vše v součinosti s leteckým transportem pěchoty, která by sedla na letiště a město dobyla. Odvážný plán se bohužel neuskutečnil, protože Pepr si zvolil Sedlice za hlavní místo obrany a nakoupil tam hafo jednotek. V tomto okamžiku se začalo hrát v důsledku urychlení partie na minitreffungu v hospodě. Vědom si mocného charakteru alkoholu (zvýšená agresivita) hned z počátku jsem si slíbil, že budu hrát velice, ale velice opatrně. No, hrál jsem tak opatrně, že přísedící PanMarek a Hartmann jenom čuměli. Kromě toho se Pepr nechal slyšet, že jediná možnost jak uhrát Varšavu je opít soupeře. Proto jsem se tak mírnil... Po dobytí Varšavy a Modlinu, které šlo jako po másle, i když trvalo velice dlouho, jsem zahájil hlavní úder na Sedlice. Ten směřoval poněkud netradičně ze severu, z druhého břehu řeky. Na jihu od Sedlic před frontou tvořenou polskými PTK krytými děly operovaly tanky s cílem zmást soupeře popřípadě se snažit proniknout po východním okraji mapy k městu. Nad město a přilehlé jednotky jsem přesunul vzdušný transport, aby alespoň minimálně redukoval zásobování Poláků. Bohužel čas kvapil a skoro to vypadalo, že prohraju. Pak se ale vrátilo letectvo a začal útok ze severu (kanonáda 105 mm a 75 mm děl) , kde mě Pepr pravděpodobně nečekal. Sedlice padly šest tahů před koncem.

Hodnocení vlastního velení:
Nevím, ale Varšava se snad za Němce prohrát nedá.

Charakteristika protihráče:
Kladl velice houževnatý a promyšlený odpor kolem Sedlic, za což mu náleží můj obdiv. Kdyby Poláci mohli dokupovat PLD obranu nevim, nevim. Co mi zůstává záhadou, je diverze jízdy, která přišla od severu po západním okraji mapy, ačkoliv jsem jí z počátečních pozic zahnal na východ a tudíž jsem jí čekal na jihu.

Pepr - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Po prvních tazích jsem ztratil iluze o průběhu souboje. Obranu jsem soustředil, pokud se tomu tak dá říkat, k městu Siedice, dokupoval jsem zejména PTK a 1x 75mm dělo. Wehrmacht začal drtivým postupem směrem na Varšavu, který se mi nepodařilo příliš zpomalovat. Očekával jsem postup pomalejší. Leteckému souboji jsem se snažil vyhnout, bohužel i zde se můj záměr nevydařil a přišel tak o poslední dosavadní výhodu vidět… Následný boj byl jen otázkou času kdy a kde gen. Chomski zaútočí. Stále jsem držel Modlin (město nad Varšavou), který padl během tří tahů… Poslední kapitola byl pád Siedice. Toto dějství se odehrávalo na Minitreffungu a dopadlo podle předpokladů vítězstvím OSY. Připravené 4x PTK zakopané na 3 v lese podporované 75mm dělem. První tah se zdařil, nepřítel nepostoupil dál, protiútoky na tanky Pz II většinou úspěšné a tak se zdálo, že Wehrmachtu dochází dech…Ovšem realita byla zcela jiná, další tah a přílet Stuk znamenal ztráty dvou PTK a nečekané překročení řeky Bug ze severu rozhodlo. Takto odříznut jsem nemohl prakticky nic .Nepřítel v příštím tahu bez problémů obsadil Siedice a zaslouženě vyhrál.

Hodnocení vlastního velení:
Chyboval jsem mockrát, velel jsem chaoticky, od začátku do konce jsem neměl dané priority (snad jen obrana Siedice). Nic moc jsem nevymyslel, chystal jsem menší diverzi, která ke konci vypadala spíš trapným pokusem zaskočit nepřítele v týlu. Kritiky bylo dost, tak špatné to zas nebylo, šel jsem do boje s tím, že nemám co ztratit a tak se i stalo.

Charakteristika protihráče:
Od začátku ukázková akce „bleskové války“, nějaké lokální chybičky se najdou v každé bitvě, ovšem když neztratíte ani jednotku, tak ty chybičky asi nejsou moc velké. Na druhou stranu zase nepředvedl nic oslnivého, s tím, co měl mohl mnohem více riskovat a tím ukončit mé trápení. Měl za úkol vyhrát a vyhrál. Tímto mu děkuji za dobrou hru.