Report z turnajové bitvy
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Market-Garden (PGCZ) - Trefegd x mjm169
dohráno 04.07.2008, vítězství Osy
Trefegd - Osa

Průběh a konec bitvy:
Vzhledem k přesvědčení vrchního velení v Berlíně, že bitva se nedá prohrát, stanovili velitelé OSY za prvořadý cíl udržet co nejdéle řeku Waal a umožnit předsunutým jednotkám návrat mezi své spolubojovníky do nitra Říše. Proto v prvních tazích bylo investováno do nákupu ženistů a 88-tek na východním křídle. Síly v oblasti Wyleru se neměly vyčerpávat přímou konfrontací s nepřítelem, ale měly pouze udržet volný průjezdový koridor pro stahující se jednotky z jihu. Nebývale silný útok nově dokoupených opancéřovaných děl spojenců však narušil celou operaci takovým způsobem, že ustupující jednotky nakonec nejen nepřinesly žádný užitek v dalším boji, ale do bezpečí se podařilo proniknout jen několika vojákům. Navíc Wyler třikrát změnil vlajku a poté byla celá oblast vyklizena a obránci se zakopali za řekou Waal. V té době už dorazily letouny spojenců a masivně útočily nad Wylerem. Hlavním trumfem byly dva tříhvězdové Spity. Pak došlo k dvěma zásadním událostem, které rozhodly bitvu. Prvním byl pokus dvou elitních spojeneckých tanků podporovaných houfnicemi překročit na západě zdánlivě nebráněný Waal. Jednotka průzkumáků ale celou dobu pravidelnými průjezdy z dostatečné vzdálenosti monitorovala koryto řeky. Když se v něm objevily brodící se Shermany, vyrazily ze zálohy JagdPanthery a Panhery a společně se Štukami kompletně zničily oba oddíly. Druhou událostí byl vzdušný souboj na východě. Tam sice operovalo celé RAF, ale pouze dva Spitfiry mohly konkurovat posíleným stíhačům OSY. A právě zásadní zjištění, že jeden Spit má už jenom dvě a druhý dokonce jen jednu dávku nábojů, rozhodlo o zahájení útoku na tyto dva stíhače. Po obětování slabších letounů zaútočily na bezbranné Spity Fw 190 a Dory a od té doby započala likvidace spojeneckých letounů jednoho po druhém. V druhé polovině bitvy už se pouze spojenci bezvýsledně snažili bez letectva překročit Waal, ale nakonec tři tahy před koncem toto úsilí vzdali. Za zmínku stojí ještě situace v týlu obránců. Nejdříve byly pomalým obkličováním zlikvidovány všechny původní paradivize na severním břehu Rýna a poté několik jednotek pěchot, děl a tanků čekaly v obrněných transportérech na seskok dalších výsadkářů. Před koncem bitvy se opravdu asi pět jednotek pokusilo provést výpad ze zálohy, ale bez šance na úspěch nakonec byly rozstříleny.

Hodnocení vlastního velení:
V přesvědčení, že za spojence se dá vyhrát snad jedině s B17-kama nad hlavou, jsem hned od začátku stáhl stíhače nad letiště a poctivě zvyšoval stavy na 12. Bitvu jsem si chtěl zpestřit pokusem stáhnout předsunuté jednotky za obrannou linii, což samozřejmě bylo ze strategického hlediska pošetilé , ale z hráčského hlediska zajímavé. Nakonec mě to vyčerpalo tak, že kdyby se nepodařilo zabránit kobercovým náletům, mohl bych bitvu snad i prohrát. Nicméně myslím si, že MarketGarden je za spojence turnajově nevyhratelný.

Charakteristika protihráče:
S otevřenou pusou jsem zíral na první tahy, kdy se u Nijmegenu objevily opancéřované houfnice. To byl skvělý počin, protože samy odolávaly palbě děl a navíc drtily moji obranu. Díky tomu obsadil Wyler. Na druhou stranu asi potom chyběla prestiž na posílení letectva, jehož absence mu prohrála bitvu. No a asi jediná chyba, riskovat Spity bez plných zásobníků. Jinak každý tah provedl tak, že lepší kombinaci pohybu bych sám nenašel.

mjm169 - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Market-Garden je rozhodně výzva: malá mapa, členitý terénu s přirozenými překážkami a složitá situace - rozmístění – vojsk na počátku. Tato bitva je příslibem intenzivních bojů od počátku až do konce, což se nakonec potvrdilo. Podrobným popisem bitvy se zabývat nebudu, ostatně přiložená animace je více než výmluvná, ale spíše naznačím vlastní záměry a rámcově bitvu přiblížím i s jejími klíčovými okamžiky. Přestože se jedná o malou mapu, její protáhlý charakter vytváří mezi nástupním prostorem útočníka a koncovými – klíčovým(i) strategickým(i) měst(y/em) značné vzdálenosti. Navíc je nezbytně nutné překonat na cestě k vítězství třikrát řeku. Počáteční rozmístění vojsk dělí celou bitvu na tři dílčí „bitky“s tím, že dvě (oblast na jižním břehu Waalu a západ Arnhemu) jsou už od počátku pro jednotlivé strany ztraceny. Tedy rozhodující pro další vývoj se stává měření sil v oblasti Nijmegen – Wyler. Dalším určujícím faktorem je rychlost a míra „nedotčenosti“, s jakou se dokáží vlastní vojska vypořádat s protivníkem v oblasti nástupu hlavních sil. S vědomím těchto faktů a předpokladů jsem se rozhodl pro následující: 1.) od samého počátku získat Wyler, rozdrtit zdejší síly Osy a upevnit pozice u Nijmegenu, 2.) rychlým přesunem XXX. sboru po ose Eidhoven – Uden – Grave podpořit úsilí paragánů u Wyler, 3.) po konsolidaci Wyler zahájit neodkladný postup k Arnhemu přes volný prostor z JV. Bezproblémové překročení Másy mělo zajistit útočné snažení paragánů na Wyler. Druhý přechod řeky, Rýnu, mělo krýt strategické letectvo, které by pak společně s dělostřeleckou převahou dopomohlo získat i Arnhem – případné dobytí ostatních strategických měst mělo být jen vedlejším produktem. Postup XXX. byl rychlý a bezproblémový, k čemuž dopomohlo stahování elitních obrněných složek soupeře z této oblasti. Boje v prostoru Nijmegen – Wyler probíhaly také úspěšně a dařilo se mi postupně získávat převahu. Trefegd, možná vědom si mých záměru či jen z prostého úmyslu neztratit iniciativu a Wyler, začal přisunovat posily, obrněnce ze severu (kde, jak jsem si všiml přitlačil na pilu a urychlil likvidaci výsadku i za cenu vlastních zvýšených ztrát) a stahované síly z jihu, které posílil o ženisty. Celé své úsilí navíc podporoval hromaděním nejtěžších obrněnců za řekou Waal u Nijmegenu, kde se pokoušel vynutit si násilný přechod řeky. Ani Luftwaffe nezahálela. Vše nakonec vyvrcholilo v 6. kole, kdy Trefegd tvrdým protiúderem získal nazpět Wyler a uvolnil si cestu na sever, poté co jsem vlastním útokem a dobytím Wyler rozštěpil vojska Osy ve dví (5. kolo). Naštěstí se mi podařilo ustát tlak na Nijmegen a s pomocí letectva vrátit protivníkovi jeho brilantní tah. Lehčí jednotky byly buď zničeny nebo rozpuštěny samotným Trefegdem. V tomto okamžiku nebylo pochyb o tom, že vše vychází a vítězství je jen otázkou času… Jak mylné, předčasné a hlavně přezíravé byly tyto myšlenky, ukázal 8. tah. Přeskupoval jsem své síly k Rýnu (S Wyler) a připravoval si pozici k jeho překročení – dorážení a odmuničování prchajících obrněnců, když přišel těžký, a pro Trefegda velice důležitý, úspěšný útok Luftwaffe. Následující vzdušná bitva, zvrátila poměr sil. Přestože jsem měl strategické letectvo v plné síle, takřka nedotčené pozemní síly, narozdíl od soupeře, a důležité územní zisky, bitvu jsem prohrál (samozřejmě jsem si to v té době ještě nepřipouštěl). Snaha odvést pozornost na západ, přechodem Waalu u Opheustenu, či paradesantní akce do týlu nic než ztráty nepřinesly. Vše skončilo křečovitým vyčkáváním na tah Trefegda a blížící se konec… Nakonec moje, modrá, spojenecká vojska k 15. tahu kapitulovala.

Hodnocení vlastního velení:
Zkusil jsem si vzít ponaučení a změnil celou přípravu i systém samotného odehrávání. Myslím si, že to byl krok správným směrem. Ostatně průběh a odezva soupeře to potvrzují:) Nicméně to ovšem neznamená, že bych nepochybil, a to závažně! Mám rezervy s nakládáním a používáním letectva, což je poněkud paradoxní… Navíc jsem podcenil soupeře a celou situaci u Wyler v 5. tahu. Těžko očekávat, že soupeř poté, co jste ho přitlačili ke zdi, si sedne na zadek a nechá se jen tak zlikvidovat, zvláště když může pěkně potrápit! Toto jsem špatně vyhodnotil, čímž jsem v důsledku promrhal důležité finanční prostředky, které by mohly předejít událostem 8. kola (tedy postup dobrý, investice špatná:/

Charakteristika protihráče:
Osobně se domnívám, že jím zvolená strategie nebyla tou nejšťastnější. Ovšem co nebylo ve strategii na samotném začátku (soustředění se na stažení a záchranu sil z jihu), to bravurně vynahradila jeho prozíravost a schopnost, s jakou vybudoval a nasadil Luftwaffe – konkrétně Jagdwaffe. Nemyslím si, že by to byl trumf, na který by sázel od samotného počátku. Avšak správně vyhodnotil počáteční tahy a učinil, co bylo třeba. Nasazení letectva společně s drtivým protiútokem v 6. tahu smázlo poněkud slabší začátek z jeho strany. V každém případě má můj dík za skvělou hru i za to, že to se mnou přečkal – výpadek v odehrávání.