Report z turnajové bitvy
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Market-Garden (PGCZ) - mjm169 x Trefegd
dohráno 04.07.2008, vítězství Osy
mjm169 - Osa

Průběh a konec bitvy:
Ve svém hodnocení bych se rád odkázal na úvahy, které jsem uvedl v reportu pro bitvu opačného gardu, abych se neopakoval…. Vlastní pozice na začátku: vojska rozdělena na tři uskupení, která jsou od sebe rozdělena, což pro obránce není vůbec ideální pozice. Tedy co s tím? 1.) Vojska jižně od Másy jsou stejně odsouzena k zániku, pokud nehodláme hazardovat s počátečními prostředky… Proto jsem se rozhodl na jejich úkor získat sloty a výpadem na Eidhoven alespoň částečně zužitkovat zdejší síly. 2.) Získané sloty využít k posílení Wyler, kde jsem se chtěl od samého počátku chopit iniciativy. Spojenci disponují na začátku třemi uskupeními a já se tedy rozhodl, že 2 ze 3 zničím dříve než bude moci zasáhnout XXX. sbor od Eidhovenu. 3.) Udržet Wyler a rychlým postupem, ovšem pokud možno bez vlastních ztrát, zničit spojenecké paragány a dobýt Nijmegen. Receptem měla být dělostřelecká převaha a nasazení Luftwaffe dříve než dorazí spojenecké letectvo. 4.) Oblast západně od Arnhemu vyčistit pozvolna bez jakýchkoliv škod – poškození – vlastních sil. 5.) S XXX. sborem se vypořádat při přechodu Másy, což měla být stěžejní obraná linie (co nejdále od Arnhemu, kde byly soustředěny zálohy). No a jak to vše nakonec proběhlo? Likvidace paragánů na západ od Arnhemu proběhla bez problémů. Wyler se podařilo upevnit v samotném počátku a zahájit postup na Nijmegen. Ve 4. tahu poté, co si splnila své, byla Luftwaffe (stíhači), kterou jsem nijak nedoplňoval (dle plánu), kompletně zničena. Od té doby opanovali nebe spojenci, s čímž jsem počítal a jistil se PLD. Celý postup na Nijmegen pokračoval až do 8. kola, kdy jsem byl, vlivem docházející munice u dělostřelců, nepříznivému počasí a operacím letectva spojenců, nucen postup pozdržet, doplnit munici a přeskupit se. V té době zbytkům paragánů dorazil na pomoc předvoj XXX. sboru. Do této chvíle byl poměr ztrát pro mě více než příznivý (2 ku 3 až 1 ku 2:). Pak nastala v oblasti Nijmegenu menší přestávka. Nepřítel zatím vysílal letectvo do vše koutů, zejména let. transporty. Soustřeďoval síly k překročení Waalu u Opheustenu a Másy na jih od Wyler. Když se celé soukolí rozběhlo znovu, nastala poněkud „patová situace“. Já měl iniciativu u Nijmegenu, kam jsem stahoval převážnou část svých záloh. Tlačil jsem zde pod záštitou PLD na Trefegda a podél Másy útočil do týla vojsk v Nijmegenu (dokonalý Verdun – poměr ztrát vzrostl na 1 ku 1, což jsem si mohl narozdíl od spojenců dovolit). Trefegd se mě všemožně snažil zadržet, což se mu nákupem dalších strategických bombardérů dařilo. Navíc rozptyloval mojí pozornost útokem do boku mých vojsk před Nijmegenem. A aby to nebylo tak jednoduché, spojenci vyvíjeli vlastní iniciativu v západní části mapy (překročení Waalu u Opheustenu; paragáni seskočivší u Ede a Renkumu, které nakonec dobyli). Tyto aktivity nepřítele mě nutily posilovat moje postavení severně od Nijmegenu, kde stály další moje děla ostřelující Nijmegen a spojenecká vojska v jeho týlu. Navíc nemálo prestiže jsem investoval do boje s paragány, které jsem chtěl udržet co nejdál od Arnhemu, aniž bych byl nucen sáhnout na síly, jež kryly samotný Arnhem. Nakonec jsem přeci jenom zlomil odpor u Nijmegenu a zdejší vojska rozprášil. To a narůstající ztráty v řadách spojeneckého letectva mi přinesly nezbytnout prestiž s níž jsem mohl vybudovat kvalitní zátaras před Arnhemem. Vše skončilo kapitulací spojenců v 15. tahu.

Hodnocení vlastního velení:
Pozměněná příprava a dobře promyšlená strategie, která s mírnou převahou, jež má Osa v počátku k dispozici, slavily úspěch. Jsem velice rád, že jsem uspěl. S průběhem jsem spokojen. Asi to nemusí vyjít vždy, ale protentokrát to klaplo, takže si to nebudu „kalit“ zbytečnou sebekritikou;) Jinak se sluší, abych poděkoval gen. Vlkovi, s kterým jsem měl možnost se připravit.

Charakteristika protihráče:
Za obě hry mu chci moc a moc poděkovat – bezproblémová komunikace, vstřícné jednání, ale hlavně skvělá zábava. Od začátku do konce intenzivní boje, napínavý vývoj a doufám, že alespoň zasloužená remíza – z jeho strany určitě! Byl mi více než rovným soupeřem.

Trefegd - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Hned v prvních tazích se ukázalo, že obě strany považují oblast Nijmegen-Wyler za stěžejní pro další operace. Jak spojenci, tak OSA, nakoupili především dělostřelecké jednotky. Avšak zatímco spojenci utratili prestiž za sice účinné ale zranitelné těžké artilerie, OSA prozíravě investovala do opancéřovaných houfnic s menší zásobou munice. Jelikož RAF bylo zaměstnáno vyčišťovacími akcemi na jihu, nebylo možné ohrozit opancéřované houfnice u Wyleru a díky tomu začaly jednotky OSY zatlačovat frontu u Nijmegenu. Že se podařilo udržet předmostí u řeky Waal, bylo zásluhou sebevražedných protiútoků zbytků jednotek, které byly drceny dělostřeleckými granáty. Těmito protiútoky odčerpávaly munici většinou hned dvěma jednotkám najednou a zdržely tak postup OSY až do doby, kdy mohlo zasáhnout letectvo a dorazit posily z jihu. Dříve, než bylo letectvo k tomuto kroku uvolněno, byly bombardéry na jihu ponechány bez krytí a Spitfiry se na letišti posílily na „nadstav“. Pak došlo k přímé konfrontaci s řadovými stíhači OSY, kde posílené tříhvězdové Spitfiry neměly konkurenci. Tím se vyřešil problém ve vzduchu, ale těžké flaky u Wyleru nedovolily nasazení RAF na pomoc pozemním jednotkám a tak byl zvolen plán B. Rozšířili jsme bojovou frontu daleko na východ i západ, RAF se rozptýlilo nad zbytek nepřátelského území, monitorovalo a napadalo nekryté jednotky a k nim se postupně přidalo více než deset paradivizí, některé taktéž posílené na nadstav. Protože nezbývala prestiž na nákup B17-tek, které jediné mohly zastavit pomalý postup soupeře u Nijmegenu, bylo několik paradivizí obětováno na krátké zajištění prestiže s následným zničením. Postupně se podařilo, díky množství a kvalitě výsadků podporovaných ze vzduchu, obsadit Ede, Renkum a Opheusten s přilehlými letišti, které byly i před koncem bitvy v našich rukou. Podařilo se dokoupit i dvě B17, ale nakonec Nijmegen padl zpět do rukou OSY. Dva tahy před koncem, kdy už bylo jasné, že všechna strategická města nepadnou do rukou žádného ze soupeřů, byla bitva po delší odmlce po dohodě ukončena.

Hodnocení vlastního velení:
V podstatě jsem nepředpokládal, že bych mohl v této bitvě porazit OSU. Nicméně hned v úvodu jsem stáhnul paradivize a spitfiry na letiště a poctivě jsem navyšoval jejich stavy. Myslím, že jedině díky tomu neskončily jednotky OSY hluboko v původně spojeneckém území, protože musely držet značné síly ve svém týlu.

Charakteristika protihráče:
Nákupem opancéřovaných houfnic u Wyleru zesměšnil moje drahá 8palcová děla. Zaslouženě udržel Wyler a následně přešel do protiútoku. Vzhledem k převaze na zemi se ani nedivím, že nezkusil diverzi. Gratuluji k vítězství.