Report z turnajové bitvy
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Francie (PGCZ) - H.G. x lord Patrick
dohráno 16.09.2002, vítězství Spojenců
H.G. - Osa

Průběh a konec bitvy:
Počáteční rozestavení a charakter mapy, koneckonců i předpokládaný průběh bitvy mi nedal na výběr. Dál tedy budu hovořit o třech hlavních směrech. Směr Dieppe - Rouen - Le Havre je u pobřeží, na levém křídle obránce. Zde se nacházela vojska Britského expedičního sboru, tudíž jsem zvolil taktické přeskupení sil, upgrade slabého PzIB na PzIIIG a pomalý postup vpřed, podporovaný letectvem. K tomuto účelu jsem jediné volné místo a zbytek počáteční prestiže (300!!) jsem utratil za Stuku. Vzhledem k jedinému místu v armádě to byla nejlepší volba. Nepřítel však ustupoval s nejsilnějšími jednotkami a zanechával za sebou pár slabších jednotek, které zdržely můj postup a daly tak nepříteli čas vybudovat obranná postavení. Ta udělal v okolí Rouenu, co bylo o kousek dříve, než jsem je čekal, výhodnější se mi zdála až za Seinou. Navíc postavení s třemi kanony, z toho jeden 155mm, a třemi flaky byla tak dobře chráněná, že se jimi nedalo proniknout, obzvlášť po překvapivém výpadu do protiútoku Matildou a zničení PzIIIG. To byl rozhodující moment střetnutí. Ve směru Amiens - Beauvais - Paříž protivník zdržel postup taktickým obětováním prvosledových jednotek a kolem Paříže vybudoval velmi dobrou obranu z flaků, kanonů a protitankových zbraní, spolu se staženými Char1-bis. Tato obrana byla velmi silná a prakticky neproniknutelná. Ve směru Reims - Thierry - Montargis - Orleans byl postup průlomových jednotek poměrně hladký a pravděpodobně pro nepřítele nejnebezpečnější, i když po posledním tahu nepřítele bylo jasné, že vzhledem k materiální převaze by si mohl dovolit tento postup po čase zastavit.

Hodnocení vlastního velení:
Už před samotnou bitvou bylo jasné, že při dobrém velení je situace ve Francii za podmínek v misi prakticky neřešitelná, tudíž jsem se pokoušel provést obchvat a překvapit tak protivníka. Ve směrech očekávaného odporu jsem postupoval opatrně, ale jak vidno nedostatečně opatrně. Velmi mě zklamala neschopnost žádného z tanků účinně ničit tanky protivníka, které neměly problém se stáhnout k doplnění. Nejsem si vědom výraznější chyby ve velení, vzhledem k podmínkám, které jsem měl.

Charakteristika protihráče:
Lord Patrik je jednoznačně velmi zkušený velitel, který umí využívat terénu, schopností svých jednotek, momentu překvapení, i improvizace. Dokonale rozdělil svoje prostředky a vytvořil velmi dobrou obranu s využitím všech prostředků obrany s ohledem na možnosti protivníka. Myslím, že v obranných bojích bude k neporažení. :-))

Pozn.: Při nastavení hry na této úrovni je nepravděpodobné, že při souboji dvou srovnatelně kvalitních protihráčů se podaří zvítězit útočníkovi. Něco takového je snad možné v útočných akcích ke konci války za použití opravdu masové letecké převahy.

lord Patrick - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Útok byl nepřítelem veden ve třech směrech. Na západě proti skupině britských vojsk letectvem. Letecvem, pěchotou a tanky proti střední části fronty. A letectvem a tankovými jednotkami na východě. Vzhledem k situaci jsem se rozhodl bránit západní část fronty více na jihu. Ustupující britské jednotky byly posíleny v Dieppe francouzským tankem Ch B1-bis. K Paříži jsem stáhl francouzské tanky a zajistil obranu proti nepřátelskému letectvu flakem, nejprve 4 ks, později se jejich počet zvýšil na 6 kusů. Obětována byla města Chalons a Reims. Část letecva jsem ukryl pod ochranu flaků do Paříže, dva Hurricany jsem umístil do týla, nespěchal jsem s jejich nasazením proti výrazně lepšímu letectvu soupeře. Jejich cílem byly zeslabené letecké jednotky soupeře po setkání s mými flaky! Z hlediska soupeře čtvrtý tah vypadal dobře pouze podle ztrát, při zdržovacích bojích jsem ztratil 14 divizí, soupeř byl beze ztrát! Já jsem ale zatím stihl vybudovat obranu u Rouenu: 2x houfnice, 4x pěchota, 2x tank, 2x flak a 1x ptk. Po leteckém úderu na Rouen jsem dokoupil flaky, čímž vznikla pro soupeře těžko proniknutelná překážka. Na Paříž soupeř zaútočil ve stejnou dobu tanky z východu i ze západu. Na východě jsem po boji ztratil Montargis, ale podařilo se mi těžce poškodit svým letectvem německé taktické bombardéry, které byly kryty pouze jedním Bf 109. Při následném protiútoku jsem zahnal německé tanky od Paříže (odkud odtáhly s velkým poškozením) a u Rouenu jsem (za cenu ztráty britské pěchoty) zničil soupeřovu divizi tanků a poškodil houfnici. K dalšímu pokračování útoku potřeboval soupeř dokoupení hlavně tanků a houfnic plus velké množství prestiže na opravy poškozené techniky. Protože potřebnou prestiž neměl, kapituloval.

Hodnocení vlastního velení:
Podařilo se mi vyplnit mé počáteční plány a vybudovat mohutnou obranu u Paříže a u Rouenu, čímž jsem zastavil soupeřův postup. Vzhledem ke koncentraci flaku v oblasti Paříže na město ani jednou nezaútočil letecky. Myslím si, že žádné podstatné chyby jsem se nedopustil.

Charakteristika protihráče:
Soupeř hrál takticky dobře, snažil se o minimalizaci svých ztrát, ale rozdělením svých (nepříliš početných) sil je oslabil natolik, že západní (Rouen) ani střední (Paříž) skupina nebyly schopny vyplnit své cíle. Možná by měl více šancí při útoku spojenými silami. Nevyužil také možnosti obsadit můj týl výsadkáři.