Report z turnajové bitvy
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Francie (PGCZ) - Kstavk x Bukovec
dohráno 18.10.2003, vítězství Osy
Kstavk - Osa

Průběh a konec bitvy:
Po přidělení této bitvy jsem byl spokojen (množství jednotek, velká plocha, možnost manévru - to mě vyhovuje), méně už jsem byl nadšen z výběru protivníka, protože g.p.m. Bukovec mě v 1. turnaji porazil a dalo se předpokládat, že i tady bude těžkým oříškem. V prvním kole jsem zaútočil středem na město Beauvais (tím jsem chtěl rozdělit nepřátelské síly a přímo ohrozit Paříž) a na východě směrem na Chalons. Na útok podél pobřeží dostatečné síly nezbyly. Protivník hned v 1.tahu nakoupil množství tanků a tak se první kola nesla ve znamení soubojů obrněnců obou stran. Na likvidaci nepřátelských tankových divizí má hlavní zásluhu Luftwaffe, která byla tím rozhodujícím jazýčkem na vahách - s poškozenými tanky si dokázali moji obrněnci už poradit. Po zničení tankových divizí jsem začal pronikat do vnitrozemí (v této fázi už bylo zničeno i nepřátelské letectvo a protože soupeř neměl prestiž na zakoupení flaků, moje bombardéry mohly klidně podporovat útočící vojska), směr postupu jednotlivých divizí byl dán hlavně množstvím paliva a munice a nutností co nejrychleji obsadit co nejvíc měst a udělat protivníkovi v týlu zmatek - proto aby soupeř nemohl nikde vytvořit obranu a taky proto, že jsem i já potřeboval nějakou prestiž. Při tomto postupu se mě podařilo dobývat a obsazovat jedno město za druhým (ATG nekryté houfnicemi a flaky nebyly velkou překážkou). Jediným problémem byla expediční britská vojska pohybující se v oblasti Dieppe-Le Havre a Rouen (ATG, 6"houfnice, 2 flaky, pěchoty). Vzhledem k tomu, že mohla ohrozit některá strategická města, vázala několik mých divizí. Jejich nebezpečí se podařilo zažehnat až poté, co se začaly přemísťovat v transportech a mé tanky těžce poškodily houfnici, tvořící páteř vojsk. Bez ní byla likvidace Britů jen otázkou času. Mezitím moje síly postupně obsadily všechna strategická města s vyjímkou Tours, kolem kterého se začaly shromažďovat nepřátelské jednotky (vzhledem k nedostatku prestiže je tvořily jenom ATG). Mému letectvu se podařilo jediný flak, co v oblasi byl, zasáhnout ještě v transportu a bez něj a bez dělostřelectva neměl protivník šanci město ubránit - přesila mých sil byla v tenhle okamžik už velká. Po přisunutí dělostřelectva a tanků padlo město do mých rukou v 19. tahu a tím bylo dosaženo vítězství.

Hodnocení vlastního velení:
Řekl bych, že jsem vyhrál díky tomu, že soupeř udělal velkou chybu, kterou jsem využil. Kdyby hrál jinak, tak by celá bitva dopadla možná naopak. Za jedinou svojí větší chybu bych považoval to, že jsem špatně spočítal zničené nepřátelské stíhačky a poškozeným Hurricanům předhodil pěchotu v leteckém transportu (tady to tolik nevadilo, ale v jiných bitvách by to mohlo mít horší následky)...

Charakteristika protihráče:
Vsadil všechno na jednu kartu a to na nákup tanků, což je vzhledem k jejich kvalitě nebezpečné. Zároveň se však o tuto výhodu připravil tím, že je nasadil izolovaně a nekryté flakem. Takže za vydatné, a nejspíš i rozhodující, pomoci Luftwaffe se mě je podařilo všechny zničit. A protože jejich nákupem vyčerpal prestiž, tak už potom g.p.m. Bukovcovi nezbylo na nákup jednotek potřebných k zastavení postupu mé armády (tj. hlavně houfnic a flaků).

Bukovec - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Francie má hodně tahů a mně se nechtělo bránit, proto jsem se rozhodl útočit, útočit a útočit. Překvapivým úderem jsem obsadil nástupní město Němců na Abeville nahoře vlevo a vypadalo to se mnou dobře, ale pak jsem z velmi těžko pochopitelných důvodů, nechápu je dodnes odjel svými tanky z dosahu PLO, což se mi stalo osudným, po ztrátě mých značných tankových jednotek, jsem přešel do obrany, ale to už jsem neměl dostatek prestiže. Určitě bylo mou velkou chybou, že jsem tanky odevzdal soupeři (jinak to nelze říci), taky jsem se zbytečně připravil o stíhačky, mohl jsem je udržet o něco déle. Celkově lze říci, že první plán byl dobrý (překvapivý úder na město), ale pak jsem udělal hrubou chybu, resp. několik.

Hodnocení vlastního velení:
Myslím si, že na začátku se dopustil závažné chyby, když letectvo soustředil na střední úsek fronty a západní křídlo zůstalo naprosto bez kontroly. Úvodní kola se nesla ve znamení soubojů mých tanků x letadla a Pz Jagery (na nic jiného Kstavk neměl prestiž. Pak už to šlo v podstatě samo.

Charakteristika protihráče:
Úvodní kola vyznívala asi pro Spojence, tanky porážely německé protivníky, ale německé letectvo zasazovalo těžké údery. Po zničení mých tankových sil, bylo už asi rozhodnuto a nebylo co řešit. Určitě došlo ze strany Spojenců ke špatné koordinaci tanků a PLO. Jednoznačně lze říci, že nemít Němci Pz Jager, tak je nespasilo ani letectvo... Ukázalo se, že ofenzivní taktika by mohla být dostatečná, ale pouze při postupu jeden hex jeden tah... :o)) Rozhodně jsem se bavil víc, než kdybych betonoval a betonoval... a doufám, že soupeř se taky bavil.