originál kampaň 6.2 stará naše 6.2
1 POLAND POLEN (39) Velké Polsko Polsko je nutné rozdělit kvůli Sovětům, kteří útočili až od 17.9.
2 WARSAW WARSAW Velké Polsko 2. část, s účastí Sovětů
3 NORWAY NORWAY Weserubung velká mapa Skandinávie s Dánskem
4 LOW COUNTRIES ARDENNEN (40) Benelux mapa obsahující celý Benelux, tj. i Nizozemí
5 FRANCE DUENCHIRCHEN Dunkirk včetně protiútoku u Arassu
6 SEALION (40) SEALION (40) Francie
7 NORTH AFRICA NORTH AFRICA Severní Afrika Káhira strategická
8 MIDDLE EAST MIDDLE EAST Střední Východ Sýrie Vichystická
9 EL ALAMEIN EL ALAMEIN ?
10 CAUCASUS CAUCASUS Persie Němci proti Britům i SSSR
11 SEALION (43) SEALION (43) ?
12 TORCH TUNIS Torch na pořádné mapě severozápadní Afriky. Vichy Francouzi + Němci posílají po moři posily do Tuniska
13 HUSKY SIZILIEN Priceless
14 ANZIO ANZIO ?
15 D-DAY D-DAY Jupiter na velké mapě Skandinávie
16 ANVIL ANVIL vylodění v Janově - viz Hrbek 4. díl
17 ARDENNES MOSSELE Wacht Ardeny včetně Antverp a Strasbourg (méně známá německá ofenzíva probíhající současně s Ardenami)
18 COBRA COBRA ?
19 MARKET-GARDEN MEUSE Rýn spojenecký postup od toho, kde končí Cobra až k hranicím Německa
20 BERLIN (WEST) BERLIN (WEST) ?
21 BALKANS GIBRALTAR Jugoslávie s účastí Maďarů
22 CRETE MALTA Řecko včetně Kréty, hráč si zcela sám zorganizuje invazi na Krétu
23 BARBAROSSA RED ATTACK větší Barbarossa
24 KIEV LENINGRAD Leningrad s účastí Finů
25 MOSCOW (41) MOSCOW (41) Moskva 41
26 SEVASTOPOL DNJEPR celý Krym
27 MOSCOW (42) WINTERSTORM Moskva 42 nová mapa, postup od jihu od dobytého Stalingradu
28 STALINGRAD ROSTOW (42) Stalingrad Baku strategické
29 KHARKOV KHARKOV ?
30 KURSK KURSK Citadela s ruským útokem u Orla
31 MOSCOW (43) MOSCOW (43) plánovaný postup po vítězství v Citadele
32 BYELORUSSIA MINSK Bagration větší mapa z Barbarossy
33 BUDAPEST BUDAPEST Pomořany německý protiútok proti Rusům v severním Německu
34 BERLIN (EAST) BERLIN (EAST) ?
35 BERLIN BERLIN ?
36 WASHINGTON SAN FRANZISKO nějaký Sealion
37 EARLY MOSCOW EARLY MOSCOW Leningrad
38 SEALION PLUS SEALION PLUS Gibraltar (Španělé poskytují území německým jednotkám pro útok na Gibraltar + pomoc italského loďstva a Vichy letectva)