Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Kwajalein (PacPG 1) - Johny_ZED (Spojenci) x Eisenwolf (Osa)
dohráno 05.10.2013, vítězství Osy
Eisenwolf - Osa

Průběh a konec bitvy:
Jako strategický cíl jsem zvolil obranu Centrálního mola a dvou letišť pod ním, s důrazem na obranu Centrálního mola. K podpoře této obrany centra ostrova jsem se rozhodl převelet i všechny mobilní jednotky od Mola Nob. Nákup jednotek jsem soustředil pouze na hromadný nákup levných jednotek a to flaků a tažených antitanků u Centrálního mola, k posílení vzdušných sil jsem se rozhodl koupit ještě jednotku protiletectva a to Type 98 Ko-Hi. Se všemi pozemními jednotkami jsem se snažil jen ustupovat koordinovaně a tak, aby nebyla proražena fronta, takže i za využití pevnůstek, letectvo jsem udržoval stále v povzdálí, dokud se nenajde vhodná možnost k soustředěnému úderu, s tím souvisí i mé rozhodnutí nedovolit soupeři získat prestiž za sestřelení celé jednotky letectva, to se také podařilo. Výsledkem strategie bylo, že jsem měl Centrální molo alespoň částečně pod kontrolou ještě v 10. tahu nepřítele, v té době byla i letiště pod ním pod mojí kontrolou a stále ještě s dosti jednotkami k obraně. Nutno podotknout, že k této příznivé situaci přispělo i nepříznivé počasí, kdy se nepřátelské jednotky topily v bahně. V dalších tazích však soupeř díky své značné početní převaze mocnými údery rychle obě letiště i Centrální molo dobyl a zničil všechny mé jednotky v oblasti. Na dobytí Mola Nob už mu však čas nezbyl. Zde jen dorazil s několika torpédoborci a letadly, ale v té době zde z našetřené prestiže operovaly mé tři jednotky tanků s vysokou pozemní obranou (což eliminovalo sílu torpédoborců), flaky, antitanky a zakopaná jednotka pěchoty na úrovni 4, proti případnému útoku na Molo Nob po souši, k rozhodujícímu náporu na tyto mé jednotky však nepříteli už nezbyl čas, nemluvě o tom, že i v tomto posledním kole mu nepřálo počasí a měl deštivo a mokro. Možná stojí za zmínku, že se mi podařilo zničit jedny nepřátelské stíhačky u Centrálního mola, protože nepřítel zde byl zaskočen velkým množstvím flaků, které jsem zde nakoupil a dále to, že nepřítel nenašel do konce bitvy mou jednotku taktických bombardérů G4M Betty (o síle 10), kterou jsem vyslal v příhodné době až za západní cíp ostrova a kdy se jim předtím při přeletu nad nepřátelským územím podařilo zničit jedny levné nepřátelské antitanky, Betty byly doprovázeny jedněmi stíhačkami (o síle 10), kterým došlo palivo, po přeletu nad nejzápadnějším cípem nepřátelského území se Betty stočily nad mořem na východ, ale nenarazily již na žádný nepřátelský cíl…

Hodnocení vlastního velení:
Průměrně dobré velení. Držel jsem se na začátku zvolené strategie důsledně až do konce, což je často velmi důležité. Urputnou obranou Centrálního mola nákupem levných jednotek jsem nepřítele zaskočil. Kdybych měl znovu bojovat ve stejné bitvě, zvolil bych rovněž urputnou obranu Centrálního mola, s tím však, že bych v určité fázi bitvy posiloval u Mola Nob a to obojživelnými tanky, které neuvěřitelným způsobem odolávají nepřátelskému loďstvu, také bych díky změně strategie neutrácel prestiž za protiletectvo. Přálo mi počasí.

Charakteristika protihráče:
Dobré velení, zejména s ohledem na nepřízeň počasí. Urputná obrana Centrálního mola protihráče zaskočila. Každopádně vedení jeho operací odráželo jeho velkou zkušenost.

Johny_ZED - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Prvotní úder směřoval proti pevnůstkám, blokujícím průchod do vnitrozemí, zároveň jsem je ničil ve snaze zabránit průzkumu mého zázemí. Po jejich zničení jsem postoupil dál, zničil dva lehké taky a blížil se k pásu pevnůstek ve vnitrozemí (po druhém tahu). Námořnictvo se věnuje průzkumu pobřeží a ničí vše v dosahu, za podpory letectva. Ve druhém tahu nalezena a poškozena ponorka, dále zjištěna místo koncentrace letectva, které je zatím ponecháno na místě, do rozhodujícího úderu. V další fázi jsem potopil ponorku a udeřil na první linii obrany, kdy jsem útočil po celé linii fronty. Bohužel ale začalo pršet a tím pádem postup uvázl, Využil jsem toho a obklíčil nepřátelské letectvo, s výjimkou jedné stíhačky a bombardéru. Bohužel na druhou stranu to znamenalo praktické zastavení postupu, protože bez letecké podpory a za deště jsem nebyl schopen prorazit, což umožnilo soupeři zaplevelit oblast centrálního mola. Po vyčasení jsme opět obnovil postup, s důrazem dostat se co nejrychleji k centrálnímu molu a zabránit tak nakupování dalších jednotek. Toho jsem dosáhl kombinací leteckého, lodního a dělostřeleckého bombardování. Ve vnitrozemí jsem prorazil první pásmo obrany a dorazil k prvnímu letišti a po tvrdém boji jsme ho obsadil. V další fázi jsem udeřil na druhé letiště. Díky tomu, že se naráz sešli jednotky od předchozího letiště a od centrálního mola, měl jsem k dispozici celé letectvo a všechny houfnice a obranu tak zničil během jednoho mohutného úderu. Následovalo zničení slabé obrany třetího letiště a vyčištění prostoru kolem druhého letiště. Závěrečné boje se měli odehrát, u severního mola, na cestě byli paragáni a rychlé pozemní jednotky, k tomu kompletní námořnictvo a letectvo. Jenže neletové počasí a zpomalení postupu pozemních jednotek, způsobilo že jsem neměl sílu zničit obranu. Bitva tak skončila neúspěchem.

Hodnocení vlastního velení:
Celkem jsem postupoval podle toho, jak jsem si to naplánoval. Sice jsem podcenil výpad k centrálnímu molu, které bylo docela důležité, ale hned ze začátku mě dost přibrzdilo počasí. Kvůli tomu mě to nabouralo časový plán a pak jsem nestíhal.

Charakteristika protihráče:
Hrál dobře, silně bránil centrální molo, ale myslím si že kdyby mu nepomohlo počasí, tak by se neubránil