Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Cebu a Bohol (PacAGPG 2) - Ferdinand (Osa) x Trefegd (Spojenci)
dohráno 15.04.2015, vítězství Spojenců
Ferdinand - Osa

Průběh a konec bitvy:
Průběh zápasu: Obranu jsem zamýšlel vybudovat na všech 3 ostrovech, tak aby se soupeř vyčerpal útokem na 3 frontách. Hlavní obrana mněla být na Boholu a levém ostrově, Cebu mněla obrana spíše zdržovat, ale nemněla být moc posilována. Tak nějak jsem tušil, že na levém ostrově je důležité zdržovat, aby soupeř neobsadil moc brzo na jihu přístav Tanjay. Na Cehu jsem myslím obranu udělal slušou, zdržoval jsem co šlo, tam dobrý, obrana se držela dobře, ale musela zákontě podlehnout. Na Boholu jsem utvořil kruhovou obranu v horách. Ale soupeř ji prorazil moc brzo a byl v dotyku a tím se nedalo posilovat a tak soupeř obranu po kousku zlikvidoval, to se trochu nepovedlo, chtěl jsem zde škodit více. Na levém ostrově jsem podcenil obranu přístavu Tanjay a rychlý postup soupeře. Tím se mu otevřela cesta na letiště Dumuquette a na přístav Dumuquette , kde obrana nebyla dotvořená. Obranu posledního japonského tábora jsem sice mněl, ale soupeř zde mněl dostatek děl a dost času, aby obranu překonal. O diverzi jsem se sice pokusil, na levém ostrově jsem chtěl ze severuvyrazit s tankem, dělem a pěchotou na Jih, ale po výjezdu, jsem zvoral průzkum a dělo bylo skoro zničeno a tank, též, vrátil jsem tan na sever a diverzím byl konec. Po zásluze soupeř zvítězil. Gratuluji

Hodnocení vlastního velení:
Vlastní hodnocení: Příliš statická obrana, podcenění obrany Tanay, nepovedená diverze, moc se mi nevedlo.

Charakteristika protihráče:
Soupeřovo hodnocení: Rychlý postup na levém ostrově, super, Bohol obsazen také rychle, Cebu pomaleji, ale také v pohodě. Dobře rozdělené síly, no hrál skvěle. Odpovídal na tahy rychle. Skvělý soupeř.

Trefegd - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Průběh zápasu: Bitva má 20 kol a je v podstatě rozdělená na tři ostrovy. Západní ostrov: Američané nechali na severu jen minimum jednotek na hlídání odříznutých severních Japonců, kteří nedrží žádné strategické body. Zbytek pozemních sil vyrazil po východním pobřeží k jižní části ostrova, kde je druhé letiště, strategický přístav a japonský tábor v horách. Cestu jim čistilo letectvo s předsunutými partyzány a průzkumákem. K jižnímu letišti také mířil LVT ze středního ostrova a Filipínci z východního ostrova. Ti měli za úkol zabezpečit neobsazený ostrůvek s městem u jižních pláží, kam seskočí američtí paragáni a bude možné dokoupit další LVT na podporu útoku na jihu. Vše probíhalo až příliš hladce. Dokonce ani v městečku nad letištěm, kam partyzáni došli až v druhém tahu nebyly dokoupeny žádné japonské posily a tak potom stačil útok Helldiverů a pěchoty a cesta k letišti pro hlavní kolonu byla volná. V šestém tahu se severní Japonci pokusili o výpad podél severovýchodního pobřeží. Mimo dohled japonských výchozích pozic hlídkovala filipínská pěchota zakopaná v lese u silnice. Do ní narazily náklaďáky s pěchotou a dělostřelectvem, za nimi v závěsu střední tank. Okamžitě přilétly Hellcaty, které celou severní oblast monitorovaly. Shodou okolností v té chvíly startovaly Helldivery ze severního letiště po dotankování. Útok dvou letek a zakopaná pěchota zahnala Japonce za velkých ztrát zpět. Byl to jediný vážný incident na severu. V polovině bitvy už spojenci plně kontrolovali jižní letiště a v následujících 6-ti tazích rozstříleli těžkými houfnicemi, Shermany, dvěma LVT a B17 obranu dvou strategických center a bitva byla 4 tahy před termínem ukončena. Střední ostrov: Dá se říct "nuda, nuda, šeď, šeď ". Po prvních tazích a pokusech likvidovat zakopané Japonce zkušenou pěchotou přišla jediná ztráta v celé bitvě a zmasakrovaná jednotka americké pěchoty byla po jednom takovém útoku zničena. Pak už američané zvolnili tempo a útočili až po důkladné dělostřelecké přípravě. Japonci neměli šanci s postupem spojenců cokoliv udělat. Poslední obrana padla zároveň s obranou východního ostrova. Východní ostrov: Na ostrově se vylodily dvě jednotky tanků, obrněná houfnice a asi 7 různých pěchot. Hlavní směr postupu byl přes severní přístav a po vyčištění okolí přístavu se směr ztočil k řece a k japonskému táboru za ní. Vedlejší směr postupu vedl přes filipínksý jižní přístav, kde tanková jednotka a HW pěchota zlikvidovala pokus japonských tančíků o výpad. Pak došlo k obléhání japonského tábora ze všech stran. Poměrně brzy se podařilo dostat Shermanům přes řeku na dotek k táboru. Tím bylo zablokováno dokupování a do 15-tého tahu byl celý ostrov v rukou spojenců.

Hodnocení vlastního velení:
Vlastní hodnocení: Spojenecké síly a úkoly jsem rozdělil takto: Západní ostrov – jedniný směr útoku spojenců bude po východním pobřeží k jihu. Je to daleko a na konci čeká silná obrana, takže času není nazbyt. Severní města s letišti nejsou strategicky významná a proto je mineme. Japonské síly tam nejsou mobilní, budou očekávat útok v sevřené defenzivě. Než pochopí, že mají možnost protiútoku na strategické město v centru ostrova, bude pro ně pozdě. Pro střežení případného pokusu jsem nechal bránit mosty přes dvě řeky na západní cestě a východní delší přístup hlídali Filipínci zakopaní v lese. Pokud by Japonci vyrazili, byl bych včas varován a postavil obranu. Cestu přes dvě japonská města k jihu čistily Helldivery, japonskému dokupování zabránili dotykem partyzáni a americký průzkum. K jižní části ostrova mířil i LVT ze středního ostrova a ostrůvek na jihu s přístavem a tudíž možností dokupování dalších LVT bude obsazen paragány s podporou Filipínců z východního ostrova. Nasazení LVT bude v bojích na jihu asi klíčové, protože úzký pruh mezi mořem a pohořím dovoluje pouze značně omezenou frontovou linii. Střední ostrov – bez dokupování budou jednotky s důrazem na dělostřeleckou podporu pozvolna postupovat a v případě komplikací budou posíleny letectvem nabo dokoupením. Východní ostrov – sevření obránců do kleští ze severu i z jihu dostatečným počtem jednotek. Byly vyčleněny dva tanky, obrněná houfnice a asi 8 pěchot. V případě komplikací budou podpořeny letectvem. Průběh bitvy přinesl jen dvě malé změny proti plánu. Na středním ostrově jsem po ztrátě útočící pěchoty dokoupil jednu těžkou houfnici a dále na východní ostrov přilétla letka Helldiverů, aby zmapovala obranu, protože tam, kde jsem čekal silný odpor nebyly nákupy Japonců znát. Helldivery potvrdily dokupování ATG ve střední části ostrova a tak se můj útok přesunul do vhodnějšího směru, aby je obešel.

Charakteristika protihráče:
Soupeřovo hodnocení: Soupeř udělal spoustu strategických chyb. Nesnažil se zdržet postup podél cesty na západním ostrově, dokupoval na místa, kde jsem měl jednoznačnou převahu a tím se ochudil o prostředky na obranu jinde. Zdá se mi, že si hru nepřipravil. Naštěstí:-) Překvapil mě, že dokoupil Japoncům na severu nákladní auta a vyrazil na výpad. Dokonce jsem si nákupu náklaďáků ani nevšiml, přestože jsem nad nimi stále kroužil s Hellcaty. Nečekal ale, že hned za "humny" japonské obrany hlídkují Filipínci v lese. Komunikace výborná. Díky za hru.