Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Eniwetok (PacAGPG 1) - Hartmann (Osa) x Trefegd (Spojenci)
dohráno 17.09.2013, vítězství Spojenců
Hartmann - Osa

Průběh a konec bitvy:
Za Japonce bitva neprobíhala nijak zvlášť zajímavá nebyla. Většinou jsem jen ustupoval a sledoval postupnou likvidaci svých jednotek přesilou amerických jednotek. Příležitostí k protiútokům a způsobení významnějších ztrát mi soupeř moc nedal. Na Engebi jsem co nejvíce blokoval vylodění na východě, ale postup od mola nakonec obranu celého ostrova rozebrala. K Parry nepřítel dorazil v druhé polovině bitvy a vyloděním na více místech za pomoci bojujících LVT transportů se systematicky se probil obranou ostrova ke dvěma strategickým bodům. Bitva nakonec skončila ovládnutím Eniwetoku spojeneckými vojsky, kde sice relativně snadno padlo středové molo a velitelství, ale snažil jsem se co nejvíce zdržovat na přístupu k východnímu molu a molo samotné posílit baterií flaků. Nákup flaků, které nejsou ohrozitelné torpédoborci, mě naučil soupeř v opačeném zápasu. Zadržení přístupu k molu pozemní cestou se v podstatě zdařilo. Přístav samotný soupeř nakonec musel získat tak, že přes hlavy obránců, ze vzduchu a z moře ustřílel posádku a vylodil do prázdného, ale mnou obklíčeného, města námořní transport, který jsem neměl jak zničil.

Hodnocení vlastního velení:
Žádné úspěchy kromě obrany mola jsem nezaznamenal, všude jinde jsem spíš pasivně čekal na rozdrcení, a v rámci mých schopností takticky přeskupoval jednotky napadených uskupení. Nepříleteli jsem v rámci protiútoků nezpůsobil žádné významnější ztráty, protože jsem je ani moc nevykonával, neboť mi k nim soupeř nedal moc šancí.

Charakteristika protihráče:
Vcelku bych řekl, že se jednalo o standardní cílevědomý postup, který nabouralo ke konci počasí a posílení mola na Eniwetoku. Vítězství v poslední chvíli, ale zasloužené.

Trefegd - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Bitva se odehrává na třech ostrovech. Engebi, Eniwetok a severním Parry. První čtvrtinu bitvy spojenecké pozemní jednotky na severním ostrovu Engebi pozvolna postupovaly k severu. Těžiště bojů bylo u jižnějšího letiště, kde s důrazem na minimální ztráty probíhal boj stylem dělostřelecká a letecká příprava soustředěná na jeden hex zakopaných Japonců, útok pěchoty nebo obrněnců a posunutí linie k dalšímu zákopu. U severnějšího letiště zatím probíhaly jen šarvátky mezi japonskými pěšáky v lesích a kulomety výsadkových člunů. Na zbytku mapy se invazní síly rozdělily na dva proudy – jeden k Eniwetoku a jeden k Parry. V polovině bitvy na ostrově Engebi japonský velitel rozpustil všechny své jednotky. (Aniž bychom to jeden od druhého odkoukali, i v druhé bitvě se ve stejném tahu stalo totéž:-) Ostrov kompletně obsazen. Na jihu Eniwetoku se těžká děla spojenců dostala do palebného postavení. Začalo obléhání tříhexové zákopové obrany jižního bunkru. Na severním cípu konečně přistáli první pěšáci a čekalo na ně prokousávání zástupem lehkých jednotek Japonců na úzkém pruhu pevniny. I na třetím ostrově, Parry, už se vylodily první obrněnci na jižních plážích. Část invazních plavidel pokračovala dál k severu ostrova, aby získala předmostí pro další výsadky nutné k útoku na nejsevernější velitelský bunkr. V druhé půli bitvy celkem rychle kapitulovala obrana jižního Eniwetoku, ale na severním úzkém cípu se stále nedařilo zajistit podstatný územní zisk. Pěchota podporovaná torpédoborcem a kulomety výsadkových plavidel, bez leteckých sil (dva flaky) jen stěží ničila ATG v ještě velké vzdálenosti od severního mola. Na Parry námořní dělostřelci a Helldivery s přispěním vysazených LVT u pobřeží získaly předmostí u severního bunkru pro rotu Shermannů a přesila spojeneckých obrněnců a děl obsadila bez větších problémů oba strategické body na ostrově. Asi pět kol před koncem nabyla situace u severního mola Eniwetoku kritických rozměrů, když se spustil dlouhý déšť a následné bahno a útoky děl a pěchoty byly prakticky neúčinné o letectvu nemluvě. Už už se zdálo, že Japonci ostrov ubrání, ale dva tahy před koncem se obloha vyjasnila a kanonáda dvou baterií těžkých houfnic, přitažených až na dotek japonských obránců a hrdinné útoky Helldiverů i proti flakům vyčistily molo od Japonců a z výsadkového člunu vyskočila rota mariňáků rovnou do posledního strategického centra.

Hodnocení vlastního velení:
Engebi: Plán byl postupným útokem od jihu obsadit ostrov a prioritně umožnit nalodění dvou LVT na rychlé čluny a odeslat je k Parry. Za podpory stíhaček a dvou Helldiverů odradit Japonce od nákupu letadel a zlomit počáteční odpor obránců. Na severu ponechat tři pomalé čluny jako klamný výsadek pro blokování obránců severního letiště. Bezezbytku splněno. Po získání jižního letiště jsem dokoupil za nedůležitou prestiž B-17 na ničení bunkrů. Eniwetok: Plán byl vysadit vše, až na tři pěchoty, na jižní pláži, těžkými děly chráněnými obrněnci zničit lehká děla u jižního bunkru a pak rozstřílet pěchotu v zákopech. U severního mola dotírat torpédoborcem a pak od jihu se třemi pěchotami postoupit k molu a za podpory bombardérů a těžkých jednotek od jižního bunkru molo obsadit. Na jihu proběhlo vše až příliš hladce, ale na severu trvalo velmi dlouho, než pomalé čluny dosáhly pobřeží. Pak sice podle plánu pěchota otevřela přístup k útoku přes kulometné hnízdo, ale přišel déšť, který pomohl bránícím ATG odolat pěchotě, bahno zpomalilo přesun obrněnců od jihu a hlavně měl být útok zahájen dřív (vyloděním jižněji a přesunem po souši). Zlepšení počasí v předposledním tahu umožnilo zničit jednotky dva a tři hexy od mola, kam se přisunula těžká děla a v posledním tahu jsem zaútočil vším, co bylo k dispozici na jeden strategický hex a obsadil ho z moře. Parry: Jediný prostor k vysazení obrněných jednotek byl před zákopy obránců jižně od mola. S tím jsem od začátku počítal, takže tanky a samohybná děla se pomalu prokousávaly k severu. Nad severním molem zaútočily LVT, křižníky a bombardéry a společně s jižní skupinou obsadily bez větších problémů ostrov. Celkově byla zásadní chyba podcenění situace na severním Eniwetoku, přestože jsem o potenciálu obrany v tomto místě dobře věděl.

Charakteristika protihráče:
Dělal co mohl. Rozhodl se zaplevelovat Parry lehkými ATG bez flaků, což se mu vymstilo v podobě výsadku u severního bunkru. Správně zhodnotil moji slabinu na Eniwetoku a v rámci možností toho dobře využil. Když jsem otevíral předposlední tah po několika kolech deště a bláta, tak jsem si v duchu říkal, ať ještě prší, ať svoji prohru můžu svést na počasí:-) Zasloužil by si vyhrát:-)