Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Finschhafen (PacAGPG 2) - Ferdinand (Spojenci) x Eisenwolf (Osa)
dohráno 30.01.2013, vítězství Osy
Eisenwolf - Osa

Průběh a konec bitvy:
Zvolená strategie: 1. Rozhodnout bitvu u města Sio, zde dokupovat vhodné jednotky a udržet oblast pod kontrolou než dorazí posily (pěchota) ze západu od města Wasu. 2. Dokud si nebudu jist nedobytností města Sio, nedokupovat jednotky na jiných místech a vždy zvážit jestli investovat do těchto jednotek na jejich doplnění. 3. Nepřesouvat jednotky, využívat zakopání s výjimkou jednotek u Finschhafenu, část těchto jednotek přesunout blíže k letišti, kde by se mohli spojenci vylodit. 4. Letectvo zapojit co nejdříve do bojů o Finschhafen. Cílem je způsobit nepříteli co největší ztráty na letectvu a zabránit dobytí Finschhafenu s přilehlým letištěm. 1. tah: počasí - jasno - nepřítel postupuje standardně, na pláži u japonského tábora v horách mi zničil jednu pěchotu - postupuji podle strategického plánu - přesun jednotek k Fischhafenu, přesun jednotek na východ k městu Sio, u města Sio nákup protitanku pohyblivého na pásech za 144 zl. cílem je ho přemístit k obraně řeky Dallman, ze stejného důvodu zde vysílám ze Sia místní pěchotu, přesun letectva směr Fischhafen - na konci kola prestiž 238 zl. 2. tah: počasí - jasno - nepřítel vsadil na rychlé dobytí Finschhafenu a také činí obchvat japonského tábora v horách - držím se strategie a nenakupuji, jen jsem posílil v hodnotě 14 zl. jednotky u Finschhafenu, u Sia k obraně řeky Dallman těsně k této řece přesunuta jednotka protitanků na pásech Ho Ni 1 a pěchota - nevidím všechna nepřátelská letadla, co má nepřítel za lubem? - na konci kola prestiž 265 zl. 3. tah: počasí - jasno - toto je den Osy, za pomoci mých tří jednotek stíhaček a jedné jednotky taktických bombardérů a za minimálních ztrát ničím nepříteli dokoupené strategické bombardéry, včetně bránících stíhaček. Dodržuji nadále stanovený plán, soupeř tlačí v oblasti Finshafenu a tábora v horách, zde však nic nedokupuji, i když to k tomu svádí, naopak dokupuji u Sia nejdražší tanky Chi -He a přímo v Siu protitanky na pásech Ho Ni 1. Průzkum taktickými bombardéry zde ukazuje, že po zemi k řece Dallman nepřítel nepřesunul žádné jednotky. Po tomto tahu jsem přesvědčen, že za Osu zvítězím. Nepříteli jsem sestřelil drahé strategické bombardéry za které utratil tolik prestiže a i když prohlédne mou strategii a to vsazení na obranu Sia, bude už pro něj pozdě - na konci kola prestiž 57 zl. 4. tah - počasí jasno -nepřítel mi sestřelil jednu skupinu stíhaček, ale utržil přitom určité ztráty, nadále tlačí na Fischhafen, ale k městu ani letišti ještě nedorazil, na sever od japonského tábora v horách se mi zdá, že odvolal jednotky, obchvat se asi konat nebude, zřejmě už povolal jednotky k Siu, nevím - na jedny oslabené stíhačky (P-47D Thunder) útočím svými stíhačkami, ale i když mé stíhačky stříleli první snížili sílu stíhaček jen ze 6 na 5, mé stíhačky beze ztrát - proto tyto i mé druhé stíhačky dopravuji kvůli nedostatku paliva k letišti kde už dlí nepřátelské letectvo, doplním palivo? Ani nevím jestli to jde, ale na zemi je letiště obsazeno mými vojáky, uvidím. Zbytek letectva - jedny bombardéry typu Sonia, které se tolik vyznamenali doražením nepřátelských strategických bombardérů posazuji přímo nad můj tábor v horách s tím, že je v příštím tahu rozpustím, nebo podniknou ještě jeden útok, mají totiž pouze 8 paliva. Mé poslední bombardéry krouží nad cestou k řece Dallman, ale nepřítel nikde, přesouvá se po moři, kus moře vidím, nepřítel však nikde. - u Finschhafenu se mi daří dělostřeleckou palbou mých jediných děl zničit nepříliš oslabenou jednotku pěchoty v řece Go, příjemné překvapení, ale osud Finschhafenu je zpečetěn - u Sia dokupuji dvojici nejlevnějších flaků, které zamýšlím přesunout na podporu jednotek bránících řeku Dallman kde jde o protitanky Ho Ni 1 a pěchotu a brzy doraživší dělostřelectvo, 6 jednotek pěchoty na západ od Sia nadále přesouvám džunglí na východ za 4 kola budou na svých pozicích, 7. pěchotu Hohei 40 se rozhoduji ponechat ve Wasu, aby se zde zakopala - nyní budu vyčkávat, šetřit prestiž výhradně na obranu Sia, jak tuto prestiž budu v této oblasti investovat ještě nevím, bude záležet na tom, s čím přijde nepřítel, jaké bude počasí - na konci kola prestiž 16 5. tah - počasí zamračeno - Finschhafen - sestřelena jedna jednotka mých stíhaček, druhá jednotka stíhaček doplnila palivo a posílám ji na sever k průzkumu kde nadále podél silnice k řece Dallman neobjevuji žádné nepřátelské jednotky, ani po průzkumu zde operujícími bombardéry, u Finschhafenu ničím jedno čerstvě vylodivší se uskupení nepřátelské pěchoty, ale zřejmě v dalším kole bojů bude Finschhafen dobyt, pokud bude deštivo jak hlásí předpověď počasí tak zřejmě ještě odolá - japonský tábor v horách - nepřátelské jednotky přeskupeny a připraveny k hlavnímu útoku, mé jednotky včetně dělostřelectva nechávám zakopávat - Sio - přesouvám dvojici flaků k protitanku Ho Ni 1 bránící řeku Dallman - nedoplňuji jednotky, nenakupuji, šetřím prestiž na obranu Sia - prestiž na konci kola 67 6. tah: deštivo - sucho - Sio - přesun většiny jednotek na lepší obranná postavení, jedny protitanky Ho Ni a pěchota bránící řeku Dallman mají úroveň zakopání 4, protitanky Ho Ni v Siu se mi zakopávají nějak pomalu, zakopání je na úrovni 2, nad cestou k řece Dallman kroužím mými stíhačkami a taktickými bombardéry, ale nepřítele nevidím, kde jsou jeho jednotky? Rozhodl se nepřítel obejít tábor v horách a zaútočit na něj od západu? Je deštivo, skoro nic nevidím. - tábor v horách - nepřítel se ještě k závěrečnému úderu neodhodlal, rozhoduji se zde nepohybovat jednotkami ani nic nedokupovat, i když mne soupeř možná obkličuje, prioritou je Sio - Finschhafen - nepřítelem dobyt, v dalším tahu obsadí letiště, kde jsem nyní rozpustil jednu jednotku pěchoty o síle 1, provedl jsem útok na nepřátelskou jednotku pěchoty, podařilo se jí však o síle 1 ustoupit, následný útok mé další pěchoty byl zastaven dělostřelectvem, které jsem pro déšť neviděl, v oblasti nechávám flaky o síle 11 zakopané na úroveň 4 a jednou pěchotou se mi zřejmě podaří uniknout s této oblast přes řeku Go do tábora v horách - prestiž na konci kola je 112 zl. 7. tah: počasí deštivo - mokro - Sio - flaky na svých pozicích u řeky Dallman - tábor v horách - první střety, žádné významné ztráty, linie držena - Finschhafen - dobyt, jednotka flaků na síle 7, ale při obraně způsobila ztráty, pokouším se je stáhnout k táboru v horách, ale asi se to nepodaří sousedí se mnou jedna nepřátelská jednotka pěchoty, jednou z mých jednotek pěchoty se mi do tábora v horách zřejmě podaří uprchnout, kvůli počasí postupuje podél řeky Go na západ - prestiž na konci kola 155 zl. 8. tah: počasí jasno - sucho - Sio - jednotky více méně na svých místech, průzkum stíhaček nad mořem objevil námořní transport ženistů, bombardéry zaútočily, palba obou jednotek začala zároveň, výsledek - mé bombardéry na síle 9, ženisté na síle 6. - japonský tábor v horách - na jihovýchodě nepřátelskými tanky nalomena linie, v téže oblasti zničeno jedno mé uskupení houfnic, zřejmě vystříleny dělostřelectvem, vždyť nepřítel zde má pěkně v jedné linii uspořádáno 5 uskupení houfnic! a do třetice v téže oblasti má pěchota, aniž by opustila linii při zakopání 7, odráží nepřátelskou jednotku pěchoty, která je nucena o síle 2 ustoupit do řeky Go, jinak si poprvé zastřílely jedny mé flaky, vybírám si skupinu stíhaček CA-13 Boomerang a oslabuji je ze síly 6 na sílu 3 . Finschhafen - mé flaky zničeny a prchající jednotka pěchoty poničena letectvem na sílu 1, doplňuji ji na sílu 4 ne elitou, ale nepřežije další tah jak kvůli letectvu, tak kvůli nepřátelské pěchotě, která se přiblížila na autech na dosah - prestiž na konci kola 208 zl. 9. tah: počasí jasno - sucho - Sio - dělám si radost a kupuji zde jednotku houfnic na pásech Type 1 Ho - Ni 2, nepřítel není na dohled, abych ho přivítal, na moři napadám námořní transport ženistů a snižuji je na sílu 1, mé bombardéry však mají rovněž ztráty, síla snížena na 9 - tábor v horách - nepříteli jsem při obraně způsobil ztráty, jediná střelba z flaků sestřeluje jednotku nepřátelských stíhaček P-40 Kittyhawk o síle 7, to jsem ještě neviděl předpoklad byl tuším pouhých 3, další mé flaky oslabují nepřátelské taktické bombardéry A-20 Havoc ze síly 8 na 4, poškozeny třeba také tanky Matylda II jsou na síle 5, ale samozřejmě mé ztráty jsou větší, tábor vydrží maximálně 2 kola, na západ od tábora se objevují dvě nepřátelské pěchoty a budou moci v příštím kole bojů dorazit na dotek jádra tábora, má pěchota je zde zakopána na hodnotu 7, nepohybuji zde jednotkami, nedoplňuji stavy, vše podřízeno obraně Sia - Finschhafen - oblast plně pod kontrolou nepřítele - prestiž na konci kola 76 zl. 10. tah: počasí jasno - sucho - Sio - přemisťuji houfnice Type 1 Ho - Ni 2 blíže k řece Dallman, stíhačkami, které spadnou příští kolo pro nedostatek paliva do moře objevují nepřátelský námořní transport ženistů napadený předchozí kolo a bombardéry dokončují dílo zkázy, nad mořem spatřena nepřátelská jednotka stíhaček P-47D Thunder na síle 5 dvoje torpédoborce, jedny na síle 9, druhé na síle 10 - tábor v horách, nepřítel se na západě se dvěma jednotkami přiblížil na dotek s jádrem tábora, na východě nepřítel rovněž postupuje, už jsem bez houfnic a flaky padnou zřejmě v příštím kole, přesto mi ve vnějším opevnění stále operují čtyři jednotky, nepřítel má zde v boji zapojeno 6 houfnic - prestiž na konci kola 124 zl. 11. tah: počasí jasno sucho - Sio - nepřítel nikde, houfnice Type 1 Ho - Ni 2 přemisťuji těsně k řece Dallman, u Sia dokupuj flaky Type 99 88 mm s dostřelem 3, Siu tak nyní k obraně města neschází nic - tábor v horách - dvěma sebevražednými útoky odmuničuji jedny houfnice s dostřelem tři, padne tábor v horách příští tah, vzhledem k zakopání mých pěchot by ještě nemusel - prestiž na konci kola 15 zl. 12. tah: počasí deštivo - sucho - Sio - nepřítel provedl dva útoky torpédoborci na Sio, pěchota zde oslabena na sílu 9, do města posílám mé silné tanky Type 1 Chi - He s pozemní obranou 12, 2 jednotky nepřátelských stíhaček nad Siem, pro déšť nemohly zaútočit - tábor v horách - smyčka utáhnuta, nepřítel zatím zaútočil na mé 2 pěchoty přímo v táboře pouze dělostřelectvem a tak tyto mé pěchoty na síle 9 a 8 a zakopání 7, jen těžko odolají dalším útokům, snad jen pokud by se vyplnila předpověď počasí a bylo deštivo a mokro - prestiž na konci kola 58 zl. 13. tah: počasí deštivo - mokro -Sio - tanky Type 1 Chi - He o pozemní obraně 12 v Siu se osvědčily a nebyly po útocích torpédoborců ani oslabeny, nepřátelská letadla nemohla útočit, jiné jednotky ani nevidím - tábor v horách - zpola dobyt, nepřátelská pěchota o síle 8, která obsadila z půlky centrum tábora má munici pouze na hodnotě 2, to mne inspiruje k dvěma sebevražedným útokům na odmuničení a jednomu útoku mé pěchoty o síle 8 s tím, že bych mohl získat centrum tábora celé zpět, nepřátelské pěchotě bez munice se však daří ubránit, její síla klesá na hodnotu 5 - prestiž na konci kola 140 zl.

Hodnocení vlastního velení:
dodržena strategie znamenající úspěch, nejsem si vědom zásadních chyb

Charakteristika protihráče:
Nešťastnou chybou byla ztráta strategických bombardérů, které měl bránit aspoň dvěma jednotkami stíhaček, tyto strategické bombardéry by mohly hodně zlobit, i když jejich zakoupení za 300 prestiže je pro tuto oblast s vrtkavým počasím i tak sporné. Jinak by mě zajímalo, kdy protihráč prokoukl mou strategii, kdy jsem od počátku bitvy vše podřídil obraně Sia, podcenil situaci v této oblasti. Jinak postupoval šikovně, je velmi obtížné vyhrát Finschhafen za Spojence, přimlouval bych se u tvůrce podpořit Spojence buď přidáním několika kol, nebo třeba možnosti pořídit si výsadkáře... Jinak s Ferdinandem super komunikace, i proto jsme bitvu stihli odehrát v termínu, i když jsme začali pozdě.

Ferdinand - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Po shlédnutí bitvy a sehrání sám se sebou cca 3 kola. Jsem stanovil plán takovýto. Obsadit co nejdřív Finschafen a pak se vrhnout do hor. Sio jsem chtěl obsadit jen výsadkem z moře za pomoci letectva a loďstva, protože všechny síly budu potřebovat na jihu. Záměr se celkem zdařil. NejdřívZa jsem vše směřoval na Finschafen a to jednak vylodění před tábory a rozestavením dělostřelectva, tak aby podporovali útok na Finschafen. Za pomoci letectva v 6 tahu Finshafen padl. Čekal jsem tam větší obranu. Akorát jsem udělal jednu osudovou chybu a to, že jsem zapomněl táhnout strategickým bombardérem a nechal ho napospas japonským stíhačům. To byla první osudová chyba. Pak jsem vše nasměřoval na Japonský tábor v horách. Dokoupil jsem k tomu 2 děla. No byl to boj a postupoval jsem po krůčkách. Opět jsem zde čekal větší obranu a tak jsem nevěděl, kam soupeř investoval prestiž. Nicméně jen kvůli dešti jsem nedobil druhý tábor, ale byla to otázka už jen jednoho útoku.Zato SIO. Vyslal jsem konvoj s inženýry, bohužel jsem nemohl poslat s nimi letadla, pomáhali dobívat japonský tábor. A torpédoborci se opozdili. No nicméně soupeř si nechal letadla u SIA a mé inženýry zničil. No moje chyba. Tím jsem přišel o možnost SIO dobít. I tak jsem tam poslal torpédoborce a letadla, abych se pokusil zničit jednotku v SIU a tím teoreticky SIO dobít. No když jsem to viděl, co tam soupeř vytvořil za obranu tak jsem pochopil kam investoval prestiž. Tanky, protitanky, děla a pěchoty. To se ze zěmě nedalo dobít. Ani i výsadek z moře by asi nevyšel. Torpédoborce nezničí tank ve městě. No třeba kdybych mněl strategickýho bombardéra či dva a zapojil letectvo, tak by se to podařilo. Ale kdyby neplatí. SIO vydrželo a tak soupeř vyhrál.

Hodnocení vlastního velení:
Povedlo se mi dobít brzo Finschafen a pak i skoro tábory v horách. Ale 2 strategické chyby s bobmbardérem a hlavně s konvojem jsou neodpustitelné. Ale jinak mám dobrý pocit s vedení bitvy.

Charakteristika protihráče:
Soupeř vsadil na jednu kartu a to obranu SIA, ostatní nechal jen na obraně původními jednotkami. A ani zde moc neposiloval a vůbec dovolil mi dobít Finschafen a tábory. Skvělé táhnutí letadly. Vítězství je ale zasloužené.