Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Finschhafen (PacAGPG 2) - Ferdinand (Osa) x Eisenwolf (Spojenci)
dohráno 30.01.2013, vítězství Osy
Ferdinand - Osa

Průběh a konec bitvy:
Záměrem bylo co nejvíc stížit dobití Fischafenu a pak udělat pevnou obranu táborů. Sio posílit jen jednotkami od sousedního města. Letadla jsem chtěl dát nad Finshafen a pak bojovat jak to půjde. Myslím, že se mi v obraně celkem dařilo. Nejprve se posílil trochu Finshafen. Zde jsem soupeře zadržoval dobře. Posílil jsem i děly tábory v horách. Překvapilo mně, že útok na Finshafen byl jen pozvolný a mně se ho dařilo zadržovat. A to vlastně celou bitvu a tak nepadl. Tábory také odolávali celou bitvu, dokonce jsem podnikl pěchotou proti dělu a dostal ho. Tábory odolali. Akorát mé letectvo se moc nepředvedlo a jen poškodilo bombardéry a jinak spadlo. Zůstal jen bombardér, který aspoň pozlobil, že poničil děla spojenců i Finshafenu. Japonský tábor v horách odolával útokům a nedal moc spojencům šanci. Co se týče SIA, tak tam jsem přijel jednotkymi od západního města. K Siu soupeř poslal 2 děla a pěchoty s protitankem a loďstvo. Toto silné uskupení sice SIO dobilo, nicméně rozestavení před posledním tahem bylo špatné, že jsem SIO dobil zpět. Silné síly chyběli pak na jihu, kde omezené síly nemohli dobít své cíle. Japonci zvítězili všude.

Hodnocení vlastního velení:
Na zemi jsem vybudoval dobrou obranu na jihu a cíle uhájil. Protiútok na Siu byl dobrý. Povedlo se mi využívat soupeřovi chyby v rozestavení jednotek. Špatně jsem táhnul letectvem.

Charakteristika protihráče:
Rozdělil jednotky a pokusil se dobít cíle najednou, ale moc se to nevedlo. I ty útoky postrádali razanci. Dobře využíval letectvo.

Eisenwolf - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Zvolená strategie: a) nenakupovat, peníze použít na obnovu vyčerpaných jednotek, nakupovat až k rozhodujícímu úderu a to v druhé polovině hry a předpokládám nákup děl. b) všechny jednotky na jihu mapy vylodit, ale ne hned jak se nabízí, ale po přesunutí je vylodit blíže Finschhafenu, aby nedošlo k odříznutí a vyhnout se zároveň vylodění pod nepřátelskými děly a připravenými nepřátelskými jednotkami. Torpédoborcem a jedním lodním transportem zamezit nepříteli pohybu po pobřeží. S bojem o Finschhafen souvisí i přesun letadel nad tuto oblast. Letadla v 1. tahu přesunout dále od pobřeží, aby nebyla spatřena. Letadla budou mít za úkol operovat v oblasti nad nepřátelským letištěm, dokud nedojde nepřátelským letadlům palivo, pak letectvo (zřejmě jeho zbytky) a pokud to dovolí počasí bude operovat nad japonským táborem v horách, kde předpokládám závěrečné tuhé boje. c) jednotky k vylodění ve středu mapy částečně vylodit a další přesunout takto: 1. vyslat jeden lodní transport (pěchota) těsně k Finschhafenu, aby blokoval nakupování. Vylodit 1x tanky typu Matilda II nad řeku Go, aby případně zasáhly do bojů o Finschhafen a stabilizovaly oblast. 2. pěchotu mezi řekou Song a Go vylodit, ale zůstat na pláži řadu tahů zde prostě oblast držet, nepostupovat pod palbu děl do lesního porostu. 3. nad řekou Song vylodit tyto jednotky: pěchotu do řeky Song, dělostřelectvo těsně nad řeku Song, ženisty. Tito ženisté a dělostřelectvo spolu s jednotkami, které již před mým vyloděním operovaly na pevnině zapojit do obkličovacího útoku na japonský tábor v horách, kdy plánuji tento útok vést úderem do týla (ze severozápadu) překročením řeky Song. 4. zbytek jednotek v lodních transportech (1x flak, 2x dělostřelectvo, 1x pěchota, 1x tanky Matilda, 1x antitanky) a 3 torpédoborce vyslat do bojů o město Sio. Tyto jednotky plánuji vylodit nejlépe až za řekou Dallman. Ale protože je budu přesouvat podél pobřeží, bude je možno vylodit okamžitě podle situace dříve. 3 torpédoborce budou mít za úkol co nejdříve dorazit k městu Sio, kde budou mít za úkol blokovat nakupování v tomto městě, ničit a zbavovat munice místní jednotky a blokovat pohyb nepřátelských jednotek po pobřeží. Jednotky, které nebudou po vítězství v boji o město Sio v této oblasti potřeba, se pokusit ještě zapojit do bojů o japonský tábor v horách. 1. tah: počasí deštivo: No to mám radost. I tak se mi zdá, že tady Spojenci mají malou naději na vítězství a ještě mi do toho prší. A jestli přijde bláto... Přesouvám a vyloďuji jednotky dle zvolené strategie. Nakonec přece jen nakupuji a to levná autíčka pro pěchotu v Lae, aby tato pěchota mohla zasáhnout do bojů o Finschhafen, případně v bojích o japonský tábor v horách a netvrdla na letišti. Snad mi těch 20 zl. nebude chybět. -prestiž na konci kola 280 zl. 2. tah: počasí jasno - nepřítel investoval peníze do obrany Finshafenu, strategie toho, že když "přirazím" námořní transport k městu a tak se v tomto městě nebude moci nakupovat vzala za své, v této oblasti rovněž nepřítel šikovně obsadil pláže a spojil flaky, vylodění musím udělat více na východ od Finshafenu, kde již udeřilo mé letectvo - nepřítel rovněž investoval do obrany tábora v horách, v této oblasti pokračuji v původně zvolené strategii, s tím že jedny děla s dostřelem 3 ponechám na pláži před japonským táborem v horách a to pro obranu jednotek na této pláži a dále se tato děla mohou zapojit zároveň do ostřelování Finschhafenu. Takže k útoku do týla tábora budou místo dvou jednotek děl zapojeny houfnice pouze jedny - udělal jsem chybu - námořní transport s pěchotou u Finschhafenu jsem měl poslat na vylodění k pláži naproti japonskému táboru v horách místo toho jsem s ní dělal průzkum u Finschhafenu, tuto mou chybu ztrestá zřejmě nepřátelské letectvo - prestiž na konci kola 288 zl. 3. tah: počasí jasno - postupuji podle plánu ve všech třech oblastech, v severní oblasti dosáhla první jednotka mých torpédoborců řeky Dallman, za řeku ještě nevidím, ve střední oblasti vyčkávám a posiluji některé jednotky na hodnotu 11, nechce se mi severně od japonského tábora v horách v této oblasti vstupovat do řeky z obav před následným útokem nepřátelského letectva, které jsem sice ještě nespatřil, ale je nedaleko, západně od Finschhafenu vyloďuji první jednotky, mé letectvo zde pomáhá ničit nepřátelské jednotky na pobřeží - prestiž na konci kola 277 zl. 4. tah: počasí jasno - nepřítel přeletěl mé jednotky v horách u japonského tábora a zakousl se na plno do jednotek na pláži před tímto táborem - nastává rozhodující období bitvy, která je nyní velmi nepřehledná a komplikovaná, je těžké určit, kdo má v bitvě převahu, pokusím se popsat proč: - Sio - mé první torpédoborce na čele konvoje útočí na pěchotu v Siu, Sio je nepřítelem bráněno jen touto pěchotou a doraživšími houfnicemi, další dvě mé jednotky torpédoborců již operují mezi řekou Dallman a Siem u pobřeží, kde mají za úkol brzdit případný postup nepřítele či v dalším kole oslabovat Sio, konvoj mých jednotek v této oblasti se bude moci vylodit za řekou Dallman již za dvě kola. Možná bych mohl vylodit některé jednotky pod řekou Dallman, abych je mohl případně povolat do bitvy o japonský tábor v horách nebo dokonce o Finschhafen. K Siu jsem se na začátku bitvy rozhodl vyslat dvoje houfnice a flaky... Nebudou u Sia přebývat a na jihu mapy chybět? - japonský tábor v horách - na pláži jsou mé jednotky devastovány nepřátelským letectvem, ale jednotky zde vydrží, už odrazily útoky pěchoty nepřítele, které zničily, vylodím zde ještě jednu zkušenou jednotku pěchoty. Na druhou stranu odsud stahuji poškozené houfnice nad řeku Song o síle 5 pod ochranu mých letadel, které však budou muset oblast vyklidit kvůli nedostatku paliva i munice. Na severu od tohoto tábora jsou již mé tři pěchoty v řece Song chráněny houfnicemi a letectvem, které jsem zde poslal k útoku a obraně, je teď už jasné, že mé jednotky pěchoty včetně ženistů řeku překročí, japonský tábor je z této strany bráněn chabě, prosadí se zde po překročení řeky mé jednotky pěchoty? - Finschhafen - na západ od tohoto města se nepřátelské jednotky nepřítele zakopávají, vylodil jsem zde na druhou stranu houfnice s dostřelem 3 a nějakou pěchotu, dorazila již i pěchota od Lae. Bude to však stačit? Naše letectva se ještě nestřetla, mým i soupeřovým letounům dochází palivo, dvoje z mých stíhaček čepují palivo a doplňují munici v Lae. Budou chybět v případném boji nad japonským táborem v horách pokud se soupeř rozhodne zde zaútočit místo, aby načepoval palivo a doplnil munici ve Finschhafenu, všimne si soupeř, že i mé stíhačky mají nedostatek paliva a jedna stíhačka dokonce jen munici 1 ? Celou bitvu rozhodne podle mne letectvo, počasí a úspěšnost jednotlivých dílčích pozemních útoků. Výsledek je otevřený. - na konci kole prestiž 283 zl. 5. tah: počasí jasno - Sio - nepřítel přesouvá děla od Sia k řece Dallman, všechny tři torpédoborce již zaútočily na Sio, několik mých jednotek už se po moři dostalo mezi Sio a řeku Dallman a v dalším tahu se mohou v tomto prostoru vylodit - tábor Japonců v horách - nepřítel zde dělá přeskupení, čímž ztrácí zakopání, ale je k tomu mnou více méně donucen, nepřítel mi doráží na pláži letecky jednu skupinu pěchoty, na severu překračují mí ženisté řeku Song a ocitají se v horách téměř na dosah japonského tábora, doplňuji zde stavy dvou skupin děl, jedny elitou jedny nezkušenými jednotkami - Finshafen - na východ od Finschhafenu ničím opevnění, vyloďuji tanky Matilda II, ještě zde zbývá vylodit pěchotu - letecká bitva - rozhoduji se zablokovat nepřátelské stíhačky, aby nedoletěly na letiště a pro nedostatek paliva museli k zemi, tím odsuzuji několik mých stíhaček k témuž osudu na druhou stranu budu moci v této oblasti nějakou dobu s nimi operovat, nejhorší je, že po těch všech propočtech kdy bylo cílem zabránit doletu všem třem skupinám stíhaček vyrábím chybu z přehlédnutí! Nechávám nakonec mezeru, taková blbost - vsadit na jednu kartu a potom si to takto pokazit, mezeru sice brání jedny mé schopné stíhačky, ale jsou to zrovna ty co mají munci 1, takže místo jistoty, aby šli k zemi 2 skupiny stíhaček, budu rád když další tah k zemi půjde 1 skupina a to se ještě o to budu muset zřejmě postarat mým letectvem (zablokováním nebo sestřelem), počasí také může řadu věcí zhatit, no každopádně je jasné, že pokud to počasí dovolí letectvo má teď za úkol zlikvidovat především nepřátelské bombardéry. Nejhorší scénář je, že se udělá deštivo, nepřátelské letectvo si v klidu doplní munici, mě mezitím popadají letadla pro nedostatek paliva a potom se vyčasí a já budu muset smutně přihlížet jak mi nepřítel letecky devastuje jednotky... - na konci kola prestiž 257 zl. 6. tah: počasí deštivo - sucho - Sio - nepřátelskou pěchotu v Siu snižuji palbou torpédoborců na sílu 2, mezi řekou Dallman a Siem vyloďuji tanky Matilda II, v řece dělostřelectvo s dostřelem 3, ostatní jednotky zaujímají na moři polohy mezi řekou Dallman a Siem a jsou okamžitě připraveny k vylodění - japonský tábor v horách - nepodnikám útoky, na severu této oblasti doplňuji elitou dělostřeleckou palbou poškozenou skupinu jedněch mých děl, do řeky Song posílám další ženisty a kryji je děly poškozenými leteckým útokem na sílu 7, asi je to oběť, ale chci za řeku do hor k zajateckému táboru dostat k ženistům, kteří se zde úspěšně zakopávají, další pěchotu, na pláži držím pozice nadále dvěma jednotkami pěchoty a tanky Matilda II, s kterými sjíždím níže k řece Go, některé pozice před pláží nepřítelem opuštěny, ale nemám sílu tudy vést útok, rovněž kvůli jedné předsunuté nepřátelské jednotce pěchoty v džungli - Finschhafen - postupuji dvěma oslabenými pěchotami a jedním dělostřelectvem vpřed na kontakt s oslabenými jednotkami nepřítele, kryté rovněž jedněmi houfnicemi, dělám to proto, aby si nemohly doplnit stav, po pobřeží posílám o kousek vpřed na Finschhafen jedno uskupení tanků Matilda II a za nimi vyloďuji poslední pěchotu, jedny torpédoborce zde ostřelují zakopanou pěchotu a snižují jí sílu z 11 na 10, pokud by byl útok na uskupení tanků Matilda II úspěšný, neměly by kam ustoupit, nacházejí se v lehkém terénu, mají velkou pozemní obranu, nevěřím, že by k tomu mohlo dojít - letecká bitva - soupeřovým letadlům a to všem třem stíhačkám a jedněm taktickým bombardérům dojde nyní po mém zablokování a také po nepřítelově rozhodnutí podniknout ještě jedno kolo leteckých útoků, palivo, tím získám absolutní leteckou převahu, konečný stav mého letectva a soupeřova letectva oznámím po dalším kole bojů, teď už jen ať vyjde počasí, předpověď ale hlásí deštivo - mokro - prestiž na konci kola 203 zl. 7. tah: počasí deštivo - mokro (bahno) - Sio - až na flaky jsou již vyloděny všechny jednotky, v řece Dallman posiluji děla s dostřelem 3 na sílu 11, k táboru Japonců v horách se je v bahně rozhoduji neposílat, navíc u Sia není rozhodnuto - japonský tábor v horách - nepřítel mi zde za řekou Song ničí ta lepší děla o síle 7, vystřílel je děly a dorazil pěchotou, jedny ženisty v řece a jednu pěchotu v řece oslabil na sílu 8, situace je zde tímto okamžikem velmi vážná, soupeře musí vyloženě bavit 4 houfnicemi ostřelovat moje jednotky, nemám dost sil zaútočit ze dvou stran a Fischhafen už měl být podle mých plánů dobyt, letectvo nemůže pro déšť pomoci, na pláži mám sice jedny tanky, dvě jednotky pěchoty, z nichž jednu posiluji na sílu 12, ale to je málo, i když si soupeř přesuny u většiny jednotek snížil zakopání, nejsem schopen ho ztrestat, letecký průzkum objevil zakoupené slabší tanky - Finschhafen - i přes bahno a déšť útočím a dorážím nepřátelskou jednotku pěchoty, nepostupuji však ani o krok vpřed - letecká bitva - do dalších bojů mi zůstává celé letectvo, než mi tedy v dalším kole pro nedostatek paliva spadnou jedny stíhačky a potom v následujícím kole bojů další uskupení stíhaček, myslím, že soupeři přece jen zůstaly jedny bombardéry, někde se s nimi potuluje, zřejmě si zaletěl či zaletí operovat k Siu - prestiž na konci kola 174 zl. 8. tah: - počasí deštivo - mokro (bahno), předpověď hlásí jasno mokro, tak snad aspoň tak -Sio - poté co se objevila u Sia další čerstvá nepřátelská pěchota rozhoduji se zde nechat oboje skupiny houfnic, výborně zapracovaly torpédoborce v Siu, zde přesunutou jednotku pěchoty snížily ze síly 9 na sílu 2, poté jsem na ni zaútočil mou jednou jednotkou protitanků o síle 10, aby případně tato pěchota ustoupila z města a zatrnulo mi - ozvalo se nepřátelské dělostřelectvo, které jsem neviděl, naštěstí beze ztrát, ale nepřátelskou pěchotu se mi vypudit nepodařilo - japonský tábor v horách - nadále pokračuje ostřelování mých jednotek na sever od města, nepřítel dokonce na východ od tohoto uskupení překročil pěchotou o síle 11 řeku Song, z pláže tedy za řeku Song posílám mou zkušenou pěchotu o síle 12, která má na tuto opovážlivost ztrestat a zároveň krýt můj dlouho plánovaný útok ze severu, dělám zřejmě chybu - se zbývající jednou pěchotu z pláže postupuji na západ k japonskému táboru vstupuji do džungle, abych na sebe přitáhl pozornost děl i pěchoty, aby nebyla příliš oslabena pozice jednotek na severu, ale poté si uvědomuji, že tento manévr zřejmě za zničení celé jednotky pěchoty nebude stát, je už ale pozdě, jednotka už je přesunuta, u kterých jednotek to jde, doplňuji stavy a to elitou - Finschhafen - posunuji se kousek vpřed pěchotou, uskupení houfnic za nimi, u kterých jednotek to jde doplňuji jejich stavy a to elitou - prestiž na konci kola 47 zl. 9. tah: - počasí jasno - mokro, předpověď - jasno sucho - Sio - torpédoborce doráží jednotku nepřátelské pěchoty, další nepřátelská jednotka na pokraji likvidace o síle 1, postup mých jednotek kryt zezadu dvěma jednotkami houfnic - tábor Japonců v horách - na severovýchodě oslabuji do týla proniknuvší nepřátelskou jednotku pěchoty na sílu 4, zde se projevila zkušenost mé pěchoty (dvouhvězdičková), tato oslabená pěchota přesto může napadnout mou jedinou jednotku houfnic v této oblasti, za řekou se mi pomocí těchto houfnic a jednotkou bombardérů daří oslabit nepřátelskou jednotku pěchoty na sílu 3, nadále je zde situace vážná, na východě pronikám jednou jednotkou do linie opevnění, odvolávám jednotku tanků Matylda II od řeky Go, aby tuto postupující pěchotu v dalším kole bojů podpořila - Finschhafen - útočím dvěma jednotkami mých pěchot na stejně zkušenou oslabenou nepřátelskou pěchotu o síle 6, zakopání 2 a pokaždé nastává tvrdá obrana, mé jednotky oslabeny na sílu 6 a 7, to není dobré - letectvo - nepřátelské bombardéry spatřeny na letišti ve Finschhafenu, část mého letectva na cestě z Lae na bojiště, část na cestě z bojiště do Lae - tuto bitvu vyhraji jen stěží - prestiž na konci kola 52 zl. 10. tah: počasí jasno - sucho - Sio - postup, způsobuji nepříteli ztráty, sám mám malé ztráty na třech torpédoborcích, které útočí každé kolo, Sio by mohlo být příští kolo obsazeno - tábor v horách - využívám po třech kolech, kdy bylo mokro, sucha a na severu útočím i za pomoci stíhaček, mé ztráty jsou však nemalé, nedaří se mi za řeku dostat další jednotku a navíc jednotka ženistů, které jediné se za řeku Song podařilo již před několika koly dostat a která se rovněž zúčastnila tohoto útoku je na polovičním stavu, nepřátelskou jednotku pěchoty, která v 8. kole překročila řeku Song eliminuji mou jednotkou dvouhvězdičkové pěchoty, na východě se do opevnění nepřítele dostává jednotka tanků Matylda II - Finschhafen - nepřátelské bombardéry napadly mou jednotku houfnic a snížily jejich sílu na hodnotu 8. Mé jedny stíhačky tyto bombardéry napadají a snižují jejich sílu na hodnotu 3, dorážím zde jednu jednotku nepřátelské pěchoty o síle 4, ale opět za vlastních těžkých ztrát - prestiž na konci kola 45 zl. 11. tah : počasí jasno - sucho - Sio - oslabuji jednotky nepřítele pomocí torpédoborců a dělostřelectva, nejpozději 13. kolo Sio padne - tábor v horách - na severu operuji již jen třemi jednotkami pěchoty (jedna za řekou Song, 2 před řekou Song) a jedním dělostřelectvem (v řece Song), nepřítel zde má jednu jednotku pěchoty, dvoje protitanky, ale troje dělostřelectvo, sice jednu jednotku silnějšího dělostřelectva má na 0 munice, ale i tak jde o převahu, která bohužel rozhodne, na východě mám jednu pěchotu a jedny tanky Matylda II, stejně tak je zde převaha se dvěma jednotkami pěchoty a dělostřelectvem a flaky rozhodující - Finschhafen - nepřátelské bombardéry nad letištěm, ničím v této oblasti nepřátelskou jednotku pěchoty, které po jednom z mých útoků došla dokonce munice, ale stejně je málo času na to, abych Finschhafen stihl dobýt - prestiž na konci kola 1 zl. 12. tah: počasí deštivo - sucho - Sio, obsazuji protitankovými děly Sio, ale udělal jsem řadu chyb, které povedou zřejmě ke ztrátě Sia - houfnice kryjící Sio je napadnutelné nepřátelskou pěchotou a toto dělostřelectvo není kryto mou druhou jednotkou houfnic, dále jsem provedl útok mou pěchotou na nepřátelskou pěchotu, ale navzdory předpokladu jsem dopadl tak, že má pěchota je na síle 2, torpédoborci budou moci v dalším kole zaútočit do Sia pouze dvakrát, měl jsem počkat s obsazením Sia na poslední kolo bojů, i když v podstatě je to jedno, protože celou bitvu stejně nevyhraji - tábor v horách - na severu - dvě pěchoty a jedno dělostřelectvo v řece Song, zbývající pěchota za řekou Song, na východě má jednotka pěchoty a tanků Matylda II způsobily při obraně svých pozic nepříteli ztráty. Držím pozice, ale k úspěšnému útoku nemám dostatek sil. - Finschhafen - postup vpřed a doplnění stavu jednotek, není však dostatek času na dobytí Finschhafenu - prestiž na konci kola 39 zl. 13. tah: počasí zamračeno - sucho - Sio - nepřítel podle předpokladu napadl pěchotou mé jedny houfnice, ty zůstaly na síle 1, nepodařilo se mu však Sio bráněné protitankovými děly dobýt, ta mají nyní sílu 6, Sio se tak nyní ocitá v obklíčení 4 nepřátelských pěchot, více či méně poškozených. Pomocí útoků obou jednotek houfnic, tanků, torpédoborců i pěchoty o síle 2, i protitanků o síle 6 eliminuji jednu jednotku pěchoty nepřítele, a další oslabuji na sílu 1. Do Sia vplouvám s transportem flaků, podaří se nepříteli dobýt zpět Sio? Má k dispozici tyto jednotky: 3 pěchoty o síle 9, 7 a 1 a jedny houfnice o síle 6. Všechny mají námořní útok 1. - tábor v horách - na severu již operuji pouze dvěma pěchotami a jedněmi houfnicemi, oslabuji zde jedny protitanková děla a napadám nepřátelskou pěchotu, která se dává o síle 2 na ústup do řeky Song, na východě vyrážím z opevnění se svou pěchotou o síle 7 na východ do džungle, kde napadám nepřátelské tanky Type 97 Te-Ke, ty ustupují do řeky Song kde je dorážím mými tanky Matylda II mající rovněž sílu 7. Tyto dílčí úspěchy nevedou a ani by v případných dalších kolech nevedly k dobytí nepřátelského tábora v horách. - Finschhafen - rozhoduji se útočit i za cenu zrát, ničím jednotku protitankových děl, oslabuji nepřátelské houfnice na sílu 6, oslabuji nepřátelské tanky Type 97 Te-Ke na sílu 4. V této oblasti mám převahu, která by i mohla v případě dalších kol vést k dobytí Finschhafenu. V této oblasti začali operovat i poslední nepřátelské bombardéry doplněné neelitou na sílu 10, napadám je a obkličuji mými dvěma jednotkami stíhaček, mající oboje sílu 3 a snižuji sílu těchto bombardérů na sílu 8, přičemž jedny mé stíhačky končí na síle 2. - prestiž na konci kola 72 zl.

Hodnocení vlastního velení:
Největší taktickou chybou byla ztráta houfnic u tábora v horách. Na to si musím dávat příště pozor. Tato ztráta přišla ve chvíli, kdy jsem byl připraven udeřit na tábor v horách i za cenu určitých ztrát, bohužel však v tu chvíli přišlo i špatné počasí a útok s cílem obsadit prostor za řekou Song tak byl odsouzen k nezdaru. Co se týče zvolené strategie - chybou bylo podcenění dobytí Finschhafenu, jednotky použité na obchvat tábora v horách měly být nasazeny na pláži a tlačit ze severu na Finschhafen. Počet jednotek vyslaných k Siu byl podle mne v pořádku. Je velmi obtížné vyhrát Finschhafen za Spojence, přimlouval bych se u tvůrce podpořit Spojence buď přidáním několika kol, nebo třeba možnosti pořídit si výsadkáře...

Charakteristika protihráče:
Vedl si velmi dobře, jen bych měl dvě menší výhrady - nechal si popadat letadla pro nedostatek paliva, ačkoli mohl zaletět na letiště a i když jsem ho k tomu částečně přinutil často pohyboval jednotkami, které tak ztrácely své zakopání. Jinak s Ferdinandem super komunikace, i proto jsme bitvu stihli odehrát v termínu, i když jsme začali pozdě.