Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Lae (PacAGPG 2) - Raduz (Spojenci) x Beleg (Osa)
dohráno 18.01.2013, vítězství Osy
Beleg - Osa

Průběh a konec bitvy:
Po pár zkušebních hrách sám proti sobě jsem vyšel z předpokladu, že spojenecké letectvo je nad síly japonských leteckých sil. Ale viděl jsem jednu skulinu. Spojenec nemá možnost tankovat ani kupovat jednotky jinde než na obsazeném letišti a blízké strategickém městě Nadžáb na západě. Toto město je 16 políček severozápadně od jediného bránícícho města a přístavu japonců – Lae. Takže doplňování spojeneckých letadel bude vždy trvat 4 kola každé jednotce. Toho jsem se rozhodl využít. Spojenec má stíhače typu P-38 Lighning, které nemusejí s jejích velkým doletem tankovat a dále má P-47-Thunderbolt, ty musejí odletět tankovat, jinak jim dojde palivo. Toho jsem chtěl využít. Po jejich odletu by japonské letectvo získalo nad zbylými P-38 Lighning početní výhodu a bylo by možno použít bombardéry k útoku na východní křídlo soupeře, Zničit mu jeho dělostřeletcva, tanky a tím ochromit jeho postup. Situace se odvíjela jinak. Soupeř, generál Raduz první kolo použil dva ze tří torpédoborců na pobřeží k útoku na pozemní jednotky. Ale tyto torpédoborce nekryl letecky. Tak jsem použil svoje námořní bombardéry na tyto nekryté lodě, kterých jsem se bál, nešlo na ně neútočit když byla možnost. Během dvou kol byly tyto torpédoborce těžce poškozeny a následně dva z nich zničeny. Soupeř mi bombardéry zničil, ale dostal se do dostřelu mých dvou 88 mm flaků které jem vytvořil. Toto byl základ mojí obrany a moje taktika. Flaky každé kolo střílely na blízké stíhače a bombardéry, soupeř je nechával v dostřelu. Během následujících kol jsem přišel o 4 bombardéry, kromě jednoho slabého. Dále jsem přišel i o svojí stíhačku. Povím jak. Soupeř použil svůj jediný strategický bombardér B-17F k útoku na moje pozemní jednotky východně od přístavu Lae. Zde si kryl tento bombardér pouze jedním poškozeným stíhačem. Stíhač byl v dostřelu mého 88 mm flaku., a proto přestal existovat. Poté osamocený B-17F byl lákavé sousto, bál jsem se jeho odmuničnění mých 88 mm flaků, které už nyní měli málo munice po neustálém ostrřelování spojeneckých letadel. Podařilo se mi z předchozích bojů opravit velmi poškozený dálkový stíhač Ki-46 Dinah s vzdušným útokem 22. Ten zaútočil jako první, poté následoval útok další 3 stíhačů, protože útoky nevyšli podle předpokladů, ale hůře, použil jsem tedy další 3 stíhače na zničení B-17F. Proto byl jeden japonský stíhač nakonec mimo ochranu 88 mm flaku (dodělal B-17F) a soupeř ho následně zničil, ale myslím že to byl dobrý obchod. Podařilo se mi také v leteckých bojích zničit soupeři 4 jeho taktické bombardéry. Které si nekryl správně, nebo byly v dosahu mých PVO. Soupeřova pozemní armáda na východě. Zde postupovala celkem bez problémů až k řece Bunga, první ze tří řek východně od přístavu Lae. Zde soupeř útočil tankovými jednotkami Matilda II, zezadu podporovanými dvěma dělostřelectvama s dostřelem 3. ostatní především pěší jednotky byly až za touto linií, nebo vedle ní. Soupeř postupoval podél pobřeží, Zde je v této hře málo kol a není možné prostupovat skrz tyto tři řeky na širší linii. Je mezitím bažina,les, prostě nevhodný terén pro útok. Především ale tlačí čas. 6 kolo z 14 je soupeř východně 6 políček před strategickým městěm Lae. Ale čeká ho přejít tři řeky a vypořádat se z obranou složenou z protitankových jednotek, pěchot, slabých dělostřelectev, lehkých tanků. I když to vypadalo pro soupeře zezačátku optimisticky, rozhodlo letectvo. Soupeř ztratil nakonec skoro veškeré stíhače. Rozhodl se nestáhnout na západní letiště Nádžáb své stíhače P-47 Thonderbolt. Došla jim munice, palivo. Nakonec soupeř asi všechny zbývající stíhače rozpustil, nebo je stáhl zpět, nevím. Po tomto jsem měl leteckou nadvládu a soupeř byl vystaven útoku mých stíhačů a nyní už i dvou bombardérů. Koupil jsem nakonec taktický bombardér Ki-48 Lilly. Ten začal ničit soupeřovo tanky Matilda II a dělostřelectva. Západní fronta. Zde soupeř obsadil strategický bod Nádžáb s letištěm a vytvořil zde 2 x tank M4a2 Sherman, 2*. Tyto tanky poslal v čele svého útočíčího západního křídla. Poslal jsem na ně svůj jediný taktický bombardér co jsem měl. Náhodou ubral o něco více než ukazoval poměr a také náhodou zde umístěné dělostřelectvo poškodilo o něco víc druhý tank. Tím byl soupeř donucel stáhnout tyto tanky doplnit je na plný stav (což nakonec neudělal, ale neměl dostatek peněz). Tím byla západní fronta zastavena. Celkově ale mohu říci, že mi útoky vesměs nevycházeli a vždy to dopadlo výhodněji pro soupeře, faktor náhody je někdy ….. zajímavý. Nyní k jižnímu křídlu soupeře. Zde japonská armáda má na začátku jedno 75 mm pvo, slabé dělostřelectvo a několik pěchot. Soupeř mi nezničil v první fázy toto PVO a tak jsem ho zdržoval až do 8 kola pomocí dělostřelectva, pvo a pěchot. Poté se mu podařilo vše už prorazit. Ale jeho jižní front narazil na mojí obranou linii jihozápadně od přístavu Lae, ve vzdálenosti 3 políček. Toto už nebyl schopen v nedostaku času prorazit. Měl jsem tam ještě další obranou linii přichystanou a také japonské bombaréry se těšili na jejich úřadování. Soupeř po 10 kole kapituloval. Ztráty jednotek: osa: pěchota: 3, protitank: 3, PVO: 1, opevnění : 1, stíhačka: 1, taktický bombardér : 4, spojenci: pěchota: 3, tank: 1, dělostřelectvo: 1, PVO:1, stíhačka: 6, taktický bombardér: 4, strategický bombardér : 1, torpédoborec: 2.

Hodnocení vlastního velení:
Za japonskou stranu jsem si věřil více než za spojence. Měl jsem jasný plán. Za veškeré finance stavět PVO. Postavil jsem 2 x 88 flak a následně 1 x 75 mm flak jako základ mé obrany, flaky 20 mm jsem vytvářel samozřejmě také. Soupeř přiletěl na dostřel mých 88 mm flaků a zničil mi moje taktické bombardery, ale při tom utrpěl velké ztráty na letadlech. Myslím, že jsem zvolil správnou taktiku, nechat své letectvo pod ochranou 88 mm PVO, když se přiblížil a chtěl mi ničit moje letectvo, dařilo se mu to jen jedno kolo, potom začali střílet moje flaky a ty rozhodly. Poté byl soupeř bez letecké ochrany a to nemůže vyhrát.

Charakteristika protihráče:
Podle mě podcenil vzdušnou bitvu. Určitě věděl že když mám 88 mm PVO tak bude mít velký problém mi toto překonat. Přesto zůstával v jejich dostřelu se svým letectvem a tím mi ulehčil výhru v leteckých soubojích. Následně bylo jasně vidět že bez leteckého krytí je jakákolv armáda snadno zastavitelná. Neznám jeho taktiku co zamýšlel, ale nevyšlo mu to. Já jsem se snažil nedělat chyby a vyčkávat, on chyby nějaké udělal a v tak malé bitvě s pár jednotkama, nedostatkem času, to bylo rozhodující. Děkuji soupeři za odehranou bitvu, bylo to velmi poučné, určitě nás to oba poučí do dalších bitev v pacifiku :-)

Raduz - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Září 1943 je tu a mně se dostalo cti velet našim spojeneckým jednotkám v bitvě o japonskou základnu Lae. Pohledem do mapy zjištuji, že to opravdu nebude procházka růžovou zahradou a ztráty na obou stranách budou asi značné. 4. září vydávám dlouho očekávaný rozkaz k akci. Cíl je jasný - útok bude veden ze tří směrů - nejsilnější východní skupina se začíná přeskupovat -dopředu Matildy, za ně děla a okolo houfec pěchoty. Na severu obsazuji letiště, poté města a postupě dokupuji 2x tank Sherman - doufám, že proti tomuhle nebude mít odpovídající protizbran. Jihozápadní skupina pomalu hex po hexu postupuje k Lae a pomaličku ohlodává nepřátelské jednotky, co proti nim stojí. Morálka je na vysoké úrovni, až přijde asi osudové čtvrté kolo. Letecká bitva první dvě kola pokračovala se střídavými úspěchy, aby ve třetím kole díky dešti byl alespon proveden kvalitní letecký průzkum a příprava na kolo čtvrté, kde se to mohlo zlomit v můj prospěch. Jenže tady jsem zahrál naprosto hloupý tah, kdy jsem kupil chybu za chybou a to byl počátek konce. Na severu Shermanny s podporou dalších jednotek se začínají prokousávat ke str. hexu. Na jihu neustálý pomalý posun s přípravou pozic na dobytí Lae. Bohužel díky mé hlouposti s letadly je severní skupina těžce poškozena a musí se vrátit zpět. Dokonce dokupuji jeden flak na její obranu - je jasné, že tahle cesta je zavřená a komplikace neustávají - východní skupině se po prvních úspěších nepodařilo překročit řeku a musím se stáhnout, na západě se mi sice podařilo vylodit, ale to už byla pouze labutí písen a v desátém kole jsem všechny akce zastavil a nabídl gen. Belegovi kapitulaci, kterou přijal a já tímto ušetřil životy mnoha spojeneckých vojáků.

Hodnocení vlastního velení:
Plán je jasný - útok ze tří stran, kdy jsem přesvědčen, že severní skupina 2 shermannu a pár dalsích jednotek by dokázala tuhle bitvu hodně ovlivnit, minimálně tím, že nepřítel by musel sever dost posílit, považuji i nadále za správný, ale provedení hodně pokulhávalo... První dvě kola si nejsem vědom žádné větší chyby. Jenže pak přišel ve třetím kole déšť a můj neštastný tah letectvem v kole čtvrtém, kdy jsem přišel o spoustu leteckých sil a bylo rozhodnuto. Pak už to byla jen chvástavá propaganda:) a čekání na fatální chybu, která nepřišla a s každým kolem a dotací prestiže spoluhráči byly myšlenky chmurnější a chmurnější.

Charakteristika protihráče:
Hrál chytře tak, jak potřeboval - na západě kvalitně zdržoval, na severu podchytil a hned v zarodku potlačil muj pokus o útok a na východě dokoupil 88 flaky, bránil si své jednotky proti leteckým útokům a bez zaváhání využil mého fatálního selhání, aby mé letecké síly tak poničil, že bitva ve čtvrtém tahu byla jeho - gratuluji k výkonu a děkuji za naprosto perfektní odehrávání tak, jak bylo domluveno.