Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Lae (PacAGPG 2) - Raduz (Osa) x Beleg (Spojenci)
dohráno 17.01.2013, vítězství Spojenců
Raduz - Osa

Průběh a konec bitvy:
Sice jsem si byl vědom spojenecké převahy v letectvu, přesto mne zlákaly jeho pozemní jednotky na východě kryté jen jedním letadlem a vyrazil jsem je hned v prvním kole letectvem zničit. Bohužel zničení se nekonalo, jen těžké poškození, což se nakonec ukázalo jako málo, protože nepřítel měl prestiž na opravení. Teď jak čtu soupeřův privátní komentář, byl to jeho plán, který mu vyšel dokonale a já na něj skočil jak prase na prasnici...:) Takže první kolo útok letectvem na východní skupinu - když už nic jiného, gen. Beleg byl alespoň překvapen a to se počítá! Jenže spojenečtí stíhači jsou kvalitativně někde jinde a během tří kol bylo ve vzduchu rozhodnuto. Kupuji zaplavu plevele a do toho jeden alespoň trochu dobrý japonský tank a snažím se obranu vysunout co nejdál na jihozápad a na sever. Na východě doufám, že to ustřílím za řekou, bohužel i když se mi daří Matildu poškodit, letecké útoky jsou pro mne fatální a postupně ztrácím hex po hexu. Opět jsem se nechal ztrhnout Matildou v řece a i když jsem ji těžce poškodil, v příštím kole jsem o můj jediný dobrý tank přišel.. Pak už to bylo jen lepení největších děr nejlevnějšími jednotkami ve stylu "Nas mnogo", což již nemohlo mít naději na úspěch a nepřítel hravě v desátém kole zvítězil.

Hodnocení vlastního velení:
Fiasko - neměl jsem do začátku pořádný plán, jak to vlastně zahrát, což se ukázalo jako fatální. Obrovská chyba byla přijít o letectvo takto brzy - a jelikož jsem neměl pořádnou protiletadlovou obranu, od třetího tahu byl Beleg králem vzdušného prostoru a situaci měl dosti ulehčenou. Zahrál jsem to hodně naivně a pokud mi připravil nějakou pastičku, vždy jsem mu do ní jako ovce na porážku, nakráčel.. Trpělivost opravdu nepatří mezi mé silné stránky.

Charakteristika protihráče:
Jako v zrcadlové bitvě - věděl, co dělá, využil každého mého zaváhání, je vidět, že proběhl kvalitní trénink a zkušenosti v něm nabyté, v této bitvě opravdu maximálně využil - nemám co vytknout - pouze mohu pogratulovat. Zasloužené vítězství.

Beleg - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Tak začnu svým teoretickým rozborem této bitvy, tuto bitvu jsem si zkoušel pouze sám proti sobě, nepodařilo se mi to vyzkoušet s nějakým zkušební soupeřem. Přesto jsem se dostal k těmto svým poznatkům. Základní postřehy: pouze 14 kol, málo jednotek, nijak zvlášť silné a dobře složené. Letectvo má silnější spojenec. Můj hlavní poznatek, ze kterého jsem vycházel se týká japonské armády. Její obrana padne, když spojenecké letectvo zvítězí. Takže Japonská armáda musí zabezpečit svoji obranu proti soupeřovu letectvu. A co je lepšího než 88 mm PVO? Nic :-) Japonští stíhači v bitvě jsou slabší, ty nemá cenu posilovat. Proto jsem za spojence viděl hlavní problém v tom, že japonská armáda udělá následující věc: japonské letectvo se bude držet v dosahu svých flaků a bude vyčkávat na okanžik, kdy spojeneckým stíhačům P-47 Thunderbolt bude docházet palivo a budou nuceni odletět na letiště Nádžáb na západě. Poté přijde čas pro japonský letecký útok na oslabené letecké síly spojenců, které se budou skládat pouze z dálkových stíhačů Lockheed P-38 Lightning, kteří mají velmi mnoho paliva a vydrží ve vzduchu snad celou bitvu. Takže můj průběh – probíhá vylodění a přesun námořních transportů na místa určení, polovinu armády jsem nechal v námořních transportech a chtěl jsem s nimi zkusit vylodění přímo u přístavu Lae, nebo jihozápadně od něj, dle situace. Všechny námořní jednotky jsem si pokryl svými stíhači, ale je jich málo, tak vždy jeden stíhač kryl např. 6 jednotek kolem sebe. Asi soupeř nemohl odolat tomu pokušení a zaútočil veškerým letectvem hned první kolo. Vybral si můj nejsilnější stíhač. P-47 Thunderbolt, se zkušeností 3 *. Tento stíhač kryl samozřejmě jen jednu pozemní jednotku, další útoky okolo něj ji nekryl, jednotky byly poškozeny. Dále soupeř útočil i na moři, kde další spojenecký stíhač kryl pouze jeden útok, další útoky již nebyly kryty. Takže druhé kolo jsem sčítal ztráty. Žádné nebyly, ale bylo poškozeno 8 pozemních jednotek v transportech nebo vyloděných na pobřeží. Japonská letadla byly skoro všechny okolo mého nejlepšího stíhače, nyní poškozeného. Kolem všech těchto letadel jsem utvořil kruh,aby žádné letadlo z této pasti neuniklo. Na pomoc jsem přesouval i 2 stíhače určené pro krytí jižního křídla na pevnině. Soupeř z této pasti už neunikl. Přesto jeho stíhači byli nad spojencké síly, jeho stíhač Oskar by mi poničil moje plné stíhače, kdybych se ho pokusil zničit, proto jsem ho pouze obklíčil. Další kolo jsem zjistil, že soupeř sebevražedně zaútočil, skoro mi zničil jedne můj stíhač, sám se ale poškodil. Nyní již mohl být zničen. Tím byla vyhrána letecká bitva, soupeř ztratil veškeré letecké síly během 4 kol. Nyní k situaci na západě,zde paragáni seskočili u letiště a města Nádžáb. Soupeř zde vytvořil 2 x 20 mm PVO. To zdrželo obsazení těchto strategických bodů. Následně byla objevena nepřátelská pěchota východně od města v lese. S ní bylo také vypořádáno, ale vše to stálo čas a ztráty plného stavu výsadkových jednotek. Takže když zbývalo 9 kol do konce jsem se rozhodoval, co udělám s přidělenými a vydělanými kredity. Bylo to asi 550 kreditů (především zničení japonského letectva), Rozhodoval jsem se mezi posílením pozemní armády u města Nádžáb, nebo posílení letectva. Stíhače nemělo cenu vytvářet, letecká bitva byla rozhodnuta. Proto jsem se nakonec po dlouhých úvahách rozhodl pro vytvoření oblíbené zbraně Lorda Mystica - strategického bombardéru. V každé bitvě se nedá použít, ale zde to splňovalo všechny podmínky úspěšného použití. Vytvořil jsem jeden americký strategický bombardér B-17F. Takže jsem měl celkem 2. S těmi jsem se vrhl do útoku na nepřátelské jednotky, převážně flaky. A nyní jeden poznatek nejenom z této bitvy. Tato jednotka B-17F s pozemní obranou 18 je velmi zranitelná od flaku 20 mm s útokem na letadla 7. Z šesti útoků byl bombardér B-17F poškozen 4 x vždy o 1 ze síly. Druhý bombardér naštěstí ne, ale i tak toto jsem zažil i v jiných bitvách, je to divné. Takže tyto bombardéry dokázali poškodit, rozprášit a nebo dokonce odmuničnit PVO. Soupeř měl pouze jedno lepší PVO s dosahem 2, ostatní bylo vše 20 mm PVO. Po narušení PVO obrany bylo možno použít letecké bombardéry a stíhače k útokům na pozemní cíle. I přes ztráty to bylo možné a soupeře tyto nálety decimovaly. Aby byla představa jak se odehrávala pozemní bitva. Tak nastíním že když bylo 9 kol do konce, spojenecké síly byly teprve vyloděny, opraveny po leteckých útocích a přisunuty k obrané linii soupeře. Do přístavu Lae zbývalo 8 políček (a do konce tedy 9 kol). Jedno políčko za kolo musel postupovat útok. Zezačátku se nedařilo. Spojenecká tanková jednotka Matilda II umístěná na řece bez dělostřeleckého krytí byla poškozena, další kolo pět velmi poškozena, fronta stála... ale soupeř na poškození této jednotky vysunul také na řeku svůj silný tank a lehký tank, kterými útočil. Tyto jednotky nebyly po nepřetržitých leteckých útocích, námořním odstřelováním z 3 zde umístěných torpédoborců kryty pomocí PVO. Japonské tankové jednotky byly zničeny. Soupeř i když se snažil vytvářet další PVO bylo to málo, dva bombaréry B-17F vždy nové PVO rozbombardovali a nakonec i odmuničnili. Japonské pozemní jednotky nebyly kryty proti leteckým útokům celkem 15-ti stíhačů a bombardérů. I když tyto jednotky neútočili současně, letěli doplňovat munici, palivo, opravovat se, tak přesto přes polovinu jednotek stále útočilo. Soupeřovo pozemní jednotky to zničilo. Poté spojenecké pozemní jednotky na oslabené japonské síly mohli celkem úspěšně útočit. Jižní front postupoval celou dobu. Poslední 10, kolo se dostala nejlbližší jednotka na vzdálenost 2 políčka od přístavu Lae ze západu. Západní front jsem ponechal bez posil, 3 pěší jednotky za podpory slabého děla s dostřelem 2 se dostali na vzdálenost 10 políček severozápadně od přístavu Lae. Soupeř na severozápadě vázal ze začátku velké síly, ale když pochopil, že tudy nebude veden hlavní útok,již nestihl stáhnout své jednotky zpět k městu. Východní front. 8. kolo jsem vylodil na uvolněné místo před přístavem Lae (zničena jednotka leteckým útokem) spojeneckou pěchotu. Ve městě a přístavu Lae byli zakopány dvě celkem elitní japonské pěchoty. Ale soupeř svoji 2* zakopanou pěchotu použil na útok na spojeneckou jednotku co se vylodila, Spojenecká jednotka přestala existovat, ale japonská pěchota byla velmi poškozena a soupeř ji z města poslal pryč. Následné kolo jsem opět na stejném místě, kde byla opět zničena na pobřeží nová spojenecká jednotka opět vylodil druhou záložní spojeneckou pěchotu. Veškerá východní armáda se nyní přiblížila k městu, děla připraveny střílet, tanky Matilda II připraveny lehké japonské tanky za 24 kreditů převálcovat. 10 kolo jsem zaútočil na přístav Lae (45,12), 3 x torpédoborci, strateg. bombardérem a vyloděnou pěchotou minulé kolo. Poškozená japonská pěchota nemohla tomuto útoku vzdorovat a byla zničena. Přístav byl dobit. Nyní druhý a poslední strategický cíl políčko severně, město Lae. Zde po útocích dělostřelectev, bombardérů a elitní spojenecké brigády posílené na stav 11 byla zničena japonská jednotka vě městě. Do tohoto města (45,11) mohou vstoupit dvě pěší jednotky ANZAC 1943, souřadnice:(47,9) a (47,11). Poměr ztrát: spojenci: 1 x pěchota s transportem, osa: pěchota: 12, tank: 10, dělostřelectvo:7, protitank: 5, PVO:13, opevnění: 3, stíhačka: 5, taktický bombardér: 4. Děkuji soupeři za zajímavou, krátkou a krvavou bitvu.

Hodnocení vlastního velení:
Moje taktika byla – neprohrát leteckou bitvu, zabezpečit si veškeré své pozemní síly aby mi je soupeř nezničil, posílit letectvo o nejlepší stíhač. Situace se vyvíjela díky akci soupeře v prvním kole jinak. Nakonec jsem ustál leteckou bitvu, přeci jenom spojenci měli lepší letectvo a soupeř mi nedokázal zničit žádnou významnou jednotku, jen poškodit. Proto se hodnotím úspěšně, podařilo se zareagovat na soupeřovo tah a eliminovat ho. O svých chybách nevím, snažil jsem si dávat pozor, občas soupeř zaútočil a něco poškodil, to jsem nečekal,ale vždy to potom odnesl soupeř, když vyjel z obrany, z krytu a útočné jednotky byly zničeny. V této bitvě je málo kol, nelze taktizovat, obcházet soupeře, je tu možný pouze přímý útok ve výchozích směrech.

Charakteristika protihráče:
Jak jsem říkal, překvapil mě leteckým útokem první kolo. Vůbec jsem to nečekal že to udělá, nepřipadalo mi to výhodné útočit, já bych to neudělal, on ano. Ale jak nakonec bitva dopadla je vidět, že jeho krok asi nebyl správný, nepodařilo se mu dosáhnou toho že by zničil, nebo oslabil mé letectvo nebo pozemní armádu, což byl jeho určitě prioritní cíl. Podle mě podcenil leteckou bitvu a především protileteckou obranu. Děkuji soupeři za odehranou bitvu, bylo to velmi poučné, určitě nás to oba poučí do dalších bitev v pacifiku :-)