Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Holandská východní Indie (PacPG 1) - Maximus (Osa) x Trefegd (Spojenci)
dohráno 09.03.2012, vítězství Osy
Maximus - Osa

Průběh a konec bitvy:
Bojiště: Rozsáhlá ostrovní oblast s 5 hlavními ostrovy, které jsou rozprostřeny po celé mapě, přičemž severní část je pod kontrolou Japonců a severní část ovládají spojenci. Rozložení sil: Japonci mají kvalitativní převahu ve všech typech jednotek a s dostatečným počtem jednotek. Spojenci mají celkem slušný počet jednotek, nic méně jsou beznadějně zastaralé. Strategie: první hlavní směr útoku jsem si vytýčil na západě (Sumatra a následně Jáva), útok měl být podporován silnou leteckou skupinou (cca 85% všeho letectva), celou flotilou u Sumatry a dále útočný svazem u Vietnamu, který po podpoře útoku na Brunej a Labuan se měl sloučit se svazem u Sumatry a společně obsadit všechny klíčové místa na Sumatře a Jávě. Druhý směr útoku byl pojat takto: v severní části ostrova Borneo byl plánován útok na klíčová města Brunej, Labuan, Tarakan a Sandokan. Po obsazení této části, měl útok dál směřovat na Balikpapan a případně na Makassar. Třetí směr byl veden na Celebes, kde bylo nasazeno asi nejméně sil. Průběh: směr Sumatra-Jáva, letecké souboje na sever od Sumatry a potyčky s torpédoborci mělo za následek 2-3 denní opatrné přešlapování úderného svazu před Sumatrou, po vytlačení vzdušných a námořních jednotek spojenců a příjezdu části úderného svazu z Vietnamu už nic nebránilo v cestě. Během 10 dnů byla za velice účinné lodní dělostřelby získána všechna klíčová města na Sumatře a Jávě (akci urychlilo stáhnutí nepřátelských vzdušných a námořních jednotek z oblasti). Borneo, po třech dnech bylo eliminováno letectvo spojenců, které se marně snažilo prchnout na jih. Japonské bombardovací svazy a silná námořní podpora, umožnila pozemním jednotkám vytlačit nepřítele z hlavních měst (asi po 9 kole byla celá oblast vyčištěna). Útok na Celebes byl veden od severní části ostrova, kde relativně hladce padla 2 klíčové přístavy. Dál směřovala eskadra na jižní výčnělek ostrova, kde se nepřítel silně zakopal a přesunul sem hlavní námořní a vzdušné síly. První útok vedený východním svazem a podporován slabší leteckou eskadrou se vylodil před Kendary kde zaútočil na přístav, nic méně se zde souběžně rozpoutala námořní bitva, kterou nepřítel vyhrál. Následně nepřítel eliminoval lodní dělostřelbou japonského pozemní výsadek. Ochromený východní námořní svaz se stáhl a čekal na podporu, která přišla 12 den, veškeré loďstvo a letectvo udeřilo na Kendary a během 4 tahů paralyzovalo námořní a letecké jednotky nepřítele, což umožnilo tři tahy před koncem seskok parašutistů do Kendari a vítězství Japonců.

Hodnocení vlastního velení:
Až na podcenění obrany u Kendari nebylo žádných kritických chyb z mé strany. Při opakovaném zápasu bych útok na Kendari lépe načasoval.

Charakteristika protihráče:
Nepřítel hrál se zápalem a odhodláním. Seskupení námořních a vzdušných sil u Kendahar byl velice dobrý tah, který mě překvapil.

Trefegd - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Bitva Holandská Východní Indie je typická tím, že mapa se skládá z několika ostrovů, na kterých jsou dislokovány malé spojenecké pozemní jednotky, zatímco loďstvo a letectvo obránců je úplně na jihu. Útočící Japonské jednotky jsou rozmístěny do pěti skupin, které zahrnují vždy několik křižníků, letounů a pozemních jednotek ve člunech. Vzhledem k japonské přesile zhruba 2:1 je předpoklad, že žádné obranné centrum spojenců nevydrží, pokud spojenci neshromáždí na jednom místě více jednotek než útočníci. V bitvě tedy Japonci postupovali ve všech oblastech celkem bez zádrhelu. Drobné ztráty zaznamenali u Sandakanu, kde se spojencům podařilo zničit japonské výsadkové síly, ale v polovině bitvy s pomocí hladinových lodí a jednotek od Bruneie obranu Sandakanu zničili. Nečekaný úspěch se podařil americké jednotce na Mindanau, která připlula přes průliv a obsadila nestrategický Iligan. Díky tomu se na Mindanau objevily těžké houfnice americké výroby a začal postup na slabě bráněné Davao. Japonci zde museli v závěru dokupovat pěchotu a nemohli použít prestiž na doplňování bombardérů na jihu. Nakonec ale bitva skončila ve chvíli, kdy už pěchota stála vedle Davaa. Hlavní problém na Japonce ale číhal v oblasti Makassaru a Kendari na jihovýchodě. Nejdříve v Makassarské úžině spojenecké bombardéry, torpédoborce a torpédové čluny potopily nebo těžce poškodily čtyři z pěti křižníků, poté se některým bombardérům podařilo uniknout na východ, kde potopily a poškodily další dva křižníky. Tím nastala situace, že na jihovýchodě zbyl jediný bojeschopný japonský křižník. Mezitím spojenecké stíhačky sestřelily dopravní letoun para praporu, který se pokoušel obsadit Makassarské letiště. Díky tomu a také díky hrdinnému odporu obránců Balikpapanského letiště Japonci dlouho neměli větší možnost operovat ve vzduchu nad jihovýchodní oblastí. Než se jejich námořní výsadek probojoval po souši ke Kendari, připluly k ostrovu spojenecké křižníky a útočníky rozstřílely. Celá oblast na jihovýchodě byla prozatím v bezpečí a začalo budování protiletadlových hnízd (tři a více flaků na pobřeží), do kterých se ukryly křižníky. Maximus snadno postupoval na západě, severu i jihu a smyčka kolem Kendari se utahovala. Pomocí odolných bombardérů Bety a lehčích lodí se mu podařilo těžce poškodit křižníky na západním pobřeží ostrova a potom zbylými křižníky rozstřílel posílený spojenecký těžký křižník v Kendari a město obsadil výsadkáři jedno kolo před koncem.

Hodnocení vlastního velení:
Jako spojenec jsem si mohl vybrat z několika téměř beznadějných variant obrany. Na západě by mě zničily bombardéry, na severu i jihu rozstřílely křižníky. Nehodlal jsem čekat s loďstvem u Jávy na japonskou přesilu a tak jsem hned vyrazil na východ s plánem pokusit se o zázrak a nepozorovaně se protáhnout kolem Kendari až na sever k Manadu. Předpokládal jsem, že v momentě, kdy se objeví spojenecké křižníky na východě, bude hlavní část japonských sil daleko na jihu. Cataliny prozkoumávaly cestu, letectvo se přesunovalo k Massarskému letišti a křižníky, ze severu chráněné torpédovkami, mířily podél jihu na východ. Pak se naskytla příležitost napadnout nekryté a oslepené japonské křižníky útočící na Makassar. Díky hydroplánům jsem měl dokonalý přehled o situaci. Pak jsem ale na východě objevil japonskou LL a tím se můj plán na nepozorovaný přesun až k Manadu zhatil. Když už nebylo možné zatajit přítomnost křižníků na východě, začaly jejich děla ničit Japonce u Kendari a město se pak stalo jediným útočištěm spojenců. Po hromadném útoku japonského letectva unikla poslední Catalina na sever nad Mindanao, kde sloužila jako pozorovatel pro americké diverzanty. Pokusil jsem se bránit Kendari pomocí těžkého křižníku posíleného na 11 a střeženého čtyřmi flaky, ale stejně neodolal dvoudenní kanonádě japonských lodí.

Charakteristika protihráče:
Generál Maximus předvedl hladký postup za všech situací. Vědom si své početní i kvalitativní převahy podnikal i riskantní kroky, jako přílet nekrytých paragánů, vylodění na úzkém výběžku proti těžkým GB houfnicím, nebo ponechání americké jednotky v týlu. Téměř lituji, že jsem nemohl sledovat jeho tahy jinak, než jen postupným „zhasínáním hexů“, které se blížilo k poslednímu místu odporu :-)