Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Wake (PacAGPG 1) - StromakTom (Spojenci) x Bukovec (Osa)
dohráno 30.01.2012, vítězství Spojenců
Bukovec - Osa

Průběh a konec bitvy:
Po úspěšném vylodění, jsem se zbytečně zdržoval u prvního strategického městě, kde soupeř takticky ustoupil a vázal mé síly. Útok ostrovem narazil na hráz zbudovanou pěchotou podporovanou dělostřelectvem, než jsem přisunul posily, vypršel čas. Bohužel jsem měl zkrat a snažil se obeplout mys výsadkovými loděmi, což se mi sice povedlo, ale ne v termínu pro bitvu - pravda na začátku jsem na ně zapomněl - měl jsem zvolit k obeplutí jiné výsadkové lodě, pak bych to stíhal. Smůla z mé strany.

Hodnocení vlastního velení:
Strategie asi nebyla úplně špatná, ale měl jsem hned eliminovat odpor u prvého strategického města (sil na to bylo dost) a chybou bylo poslat obeplouvat mys vzdálený výsadek.

Charakteristika protihráče:
velice chytře opustil prvé strategické město mimo dostřel lodí a nutil mě eliminovat jeho síly v blízkosti tohoto města. Zabarigádovaná šíje mu poskytla dostatek času a bylo to. Hodnotím jeho velení jako velice úspěšné.

StromakTom - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Tu 84.jednotka námornej pechoty! Opakujem, tu 84.jednotka námornej pechoty! Prepínam! Chŕŕŕ – píííp, tak počuje ma niekto! Tu veliteľstvo námornej pechoty, generál stromaktom, upokojte sa vojak! Aká je vaša situácia? Prepínam! Všade na pobreží sa to len tak hemží japonskými bojovými a výsadkovými loďami pane! Prepínam! Okamžite zahájte defenzívny plán obrany veliteľstva a . . . Boh vás ochraňuj chlapci! Prepínam a končím! Takže už sú tu, ozval sa mi spoza chrbta kapitánov hlas. Áno, už sú tu, ale my sme na nich pripravení! Nech okamžite vzlietnu Wildcaty a informujú nás o smere útoku a sile nepriateľa. Taktiež, nech okamžite začne vyskladovanie všetkých naších záloh, ktoré si môžeme v tomto okamžiku dovoliť. Myslím tým najmä 75mm húfnice, ktoré nech v čom najväčšom počte vytvoria súvislú líniu medzi pobrežnými bunkrami a 3“batériou diel. Skúsenejšie tri jednotky mariňákov zo najvzdialenejšej časti ostrova nech sa na nákladných autách čo najrýchlejšie dostanú pred túto líniu. Teraz je na ťahu náš protivník generál Bukovec-san . . . Pane! Nepriateľ síce rýchlo obsadil prázdne prvé veliteľstvo, ale jednotky, ktoré ustúpili na malý výbežok pevniny za týmto veliteľstvom prešli do protiútoku a opätovne ho o 12.00 hodine ( 3.ťah ) dobili! Nepriateľ však uplatnil svoju prevahu v oblasti a opätovne nás z neho vytlačil. Naviac sem dokúpil aj tank Chi-Ro, ktorý má zrejme podporiť útok na nami vybudovanú obrannú líniu. Taktiež prebieha presun japonského loďstva popri pobreží. Na torpédoborce však bez prestania útočia naše Wildcaty a na konci dňa dva z nich zostávajú poničené na hodnotách 1 a 2. Naproti tomu, prvé pešie jednotky o 18.00 hodine ( 6.ťah ) dorazili k našej obrannej línii kde sa zastavujú a preskupujú. Neskoro večer o 22.00 hodine ( 8.ťah ) prichádza do prvej línie i spomínaný tank Chi-Ro spoločne s jedným tančíkom Ha-Go. Ráno sa začne útokom cisárskej armády! Je 12.december 1941, 08.00 hodín ráno ( 9.ťah ), útok japonských obrnencov je nevýrazný a nedarí sa im napriek podpornej paľbe krížnikov. Pri prvom veliteľstve naša obrana nadobudla taký charakter, že sem Japonci museli dokúpiť 105mm delo s dlhým dostrelom, čo sa hneď prejavilo. Zaplatili sme za to jednotkou mariňákov a 50mm flakov. Toto delo im bude veľmi chýbať pri dobíjaní hlavnej obrannej línie, pomyslel som si. Wildcaty prečesávajú pobrežie a darí sa im vypátrať a potopiť jeden z dvoch ťažko poškodených torpédoborcov. Popoludní o 14.00 hodine ( 12.ťah ) sa ponad ostrov prehnala krátka búrka, ktorá rozmočila terén v blato. Jediný nepriateľ, ktorý pomaly napreduje je tank Chi-Ro, ostatné jednotky sú paralyzované a neschopné akcie. Pri výbežku Peacock boli spozorované tri námorné transporty. V naších radách medzitým prebieha nerušené posilovanie ako ďalšími pechotami, tak i 37mm protitankovými delami. Napriek prítomnosti japonských krížnikov, nepriateľ nedokáže prestrieľať dostatočnú medzeru v radoch obrancov, aby sa aspoň priblížil k druhému veliteľstvu námornej pechoty a končí svoj postup. Kapitán! Áno, pane! Pristavte sem okamžite jeep, odchádzame k prvému veliteľstvu námornej pechoty! Chcem osobne potriasť rukou všetkým preživším mariňákom, ktorí tam tak statočne bojovali a viazali nemalé sily nepriateľa až do víťazného konca. Chlapci prešli krst ohňom, je dobré povedať pár správnych slov uznania, potľapkať ich po pleci a nezabudnúť pritom na tú bedničku whisky čo je v dôstojníckej kantíne pod stolom.

Hodnocení vlastního velení:
„Fortis cedare, cedare non fortist“. – „Statočný muž padne, ale neustúpi“. latinské príslovie

Charakteristika protihráče:
„Dobrý generál vidí nielen cestu k víťazstvu, ale tiež vie kedy nemožno zvíťaziť“. Polybius Generálovi Bukovcovi patrí moje uznanie, pretože napriek všetkému bojoval až do trpkého konca.