Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Midway (PacPG 1) - Paulus (Spojenci) x Pepr (Osa)
dohráno 08.02.2012, vítězství Osy
Pepr - Osa

Průběh a konec bitvy:
Bitvu jsem začal po několikanásobném tréninku s Belegem a Hartmanem. Nasbírané zkušenosti jsem se snažil co nejvíce využít i v samotné turnajové bitvě. Hlavně jsem se snažil dodržovat následující: Co nejrychleji seskupit námořní síly do jednoho celku a plně je krýt letectvem. Rychle postupovat na Midway a ignorovat severní spojenecký svaz, pokud by se objevil ve snaze odlákávat letecké síly. V prvních třech tazích jsem postupně seskupil své letecké i námořní síly do jednoho celku a směřoval směr Midway. V prvním tahu se mi podařilo obklíčit spojenecký letecký průzkum a ve druhém tahu, k mému překvapení, se mi podařilo najít a též obklíčit další dva letecké průzkumníky – tímto soupeř přišel o „oči“. Další tahy se odehrávaly ve vyčkávání na soupeřovo letectvo, které se se objevilo v šestém kole. Soupeř udeřil na jižní námořní vyloďovací jednotky, zaútočil velice tvrdě, vyčlenil na to téměř všechny své letecké síly. Během několika kol se rozhořela letecká mela, kde jsem utrpěl hlavně námořní ztráty na transportním loďstvu. Avšak nepřítel při útoku přišel o velkou část svého stíhacího letectva, značnou část jeho letectva se mi také podařilo obklíčit. Tím vznikla možnost zaútočit na nekryté námořní síly přesouvající se severně nad Midwayí, tyto nekryté lodě se staly lehkým cílem mých bombardérů. Podařilo se mi zcela eliminovat těžké i lehké křižníky, torpédoborce a další lodě značně poškodit. Po skončení letecké vřavy se akce postupně přesunuly na Midway, soupeř své zbylé letectvo přesunul nad letiště, nad flaky. Mezitím jsem přesunul poškozené transportní lodě nadohled (na jeden hex) Midway, začal boj o ostrov. Pět kol před koncem jsem byl přesvědčen, že nemůžu prohrát, měl jsem leteckou, tak námořní převahu a dost vyloďovacích jednotek na dobytí strategických cílů. Počasí a nepřátelské totální sebeobětovávací taktika zapříčinila, že jsem poslední bod získal až v posledním kole.

Hodnocení vlastního velení:
Ve hře za útočníka jsem si věřil, jak se ukázalo, bylo to oprávněné  Japonci jsou silní, když se nedělí síly a postupují přímo na Midway obránce nemá moc šancí co dělat. Navíc mi můj protivník dovolil svými začátečnickými chybami rychlejší postup. Prostě krýt bombardér jen jednou stihačkou se nevyplácí 

Charakteristika protihráče:
Hrál možná až moc odvážně, po jeho leteckém útoku, který směřoval na moje vyloďovací jednotky byl moc pasivní. Dělal některé začátečnické chyby. Děkuji mu za zápas.

Paulus - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Rozhodl jsem se, že co nejrychleji shromáždím všechno své letectvo na atolu. Lodě jsem vyslal na cestu k atolu rovněž, bez leteckého krytí. Svaz se musí koncentrovat na ostrově a pak se uvidí, patrně se podnikne protiúder vůči nepříteli či se budeme jenom bránit. Klíč k úspěchu jsem viděl především v ničení nepřátelských výsadků, protože pak by nepřítel neměl čím zabrat má letiště. Ponorky jsem se rozhodl vysunout dopředu a podniknout s nimi diverzi s cílem japonský svaz aspoň trochu zdržet. A hydroplány měly samozřejmě patrolovat ve vzduchu a vyhlížet nepřítele… První zádrhel nastal, když jsem z ničeho nic ztratil během jednoho kola všechny své hydroplány. Tím jsem přišel o oči a nemohl tušit, kudy na mě nepřítel táhne. Letectvo jsem zatím nikam vysouvat nechtěl, abych náhodou nepadl do léčky. Moje křižníky byly cestou k Midwayi zákeřně napadeny japonským letectvem a většina jich byla těžce poškozena či potopena. To bylo další zákeřné přepadení. Nicméně mým ponorkám se podařilo odhalit nepřátelský konvoj a poškodit několik lodí. Vysunutím menší letecké skupiny vpřed jsem odhalil slabiny leteckého krytí nepřátelských lodí. To mi umožnilo provést nečekaný úder přímo do srdce nepřátelské sestavy a na čas vyvolat v nepřátelských řadách chaos a poškodit celkem slušné množství lodí. Hlavní tíha bojů se tedy přenesla k nepřátelskému konvoji, kde jsem se já snažil potápět co možná nejvíce lodí a soupeř zase ničit má letadla. Leteckým průzkumem jsem rovněž odhalil menší úderný svaz, který se chtěl proplížit jižně od atolu a pak mě asi napadnout zezadu. Nicméně nebyl kryt ze vzduchu a tak jsem jej bez problémů zneškodnil. Bitva pokračovala tímto stylem ještě pár kol… Soupeř se však brzy vzpamatoval a většina jeho lodí se opět dostala pod ochranu jeho letadel. Navíc se ukázalo, že Zera jsou nepříjemným soupeřem. Zničení byť jednoho z nich si mnohdy vyžádalo vázání daleko početnějších sil z mé strany. Počty mých stíhaček se naopak začínaly povážlivě tenčit a nepřítel se přibližoval k ostrovu, maje stále dostatek námořních výsadků. Zoufale jsem se rozhodl, že budu jeho transporty bombardovat za každou cenu. Ani to však nezabránilo tomu, aby nakonec začal odstřelovat ostrov z děl svých bitevních lodí… To už se bitva začala chýlit ke konci a již bylo vidět, že se mi Japonce patrně nepodaří zastavit. Naději jsem nicméně neztrácel a se zbytkem křižníků provedl malý sebevražedný útok do nepřátelského týla. Nepřítel však postupně získal převahu a zdecimoval většinu mého letectva. Rovněž odhalil mé letadlové lodě východně od Midwaye a podnikl na ně nálet, většinu jich pak během hry potopil. Na hlavním ostrově podnikl výsadek a během několika málo kol jej obsadil. Se zbytkem letectva a s poslední ponorkou (záhadně odolávala všem možným pokusům nepřítele o její zničení)jsem se rozhodl zabránit vylodění aspoň na tom malém ostrůvku. Nepřítel měl tou dobou ale již příliš velkou převahu a tak jsem se musel smířit s tím, že ve 14. tahu byl i tento můj poslední opěrný bod obsazen a bitva skončila drtivým vítězstvím osy a likvidací většiny mých sil.

Hodnocení vlastního velení:
Opět si myslím, že jsem udělal určitě spoustu různých chybiček, ze kterých pak při jejich nasčítání vznikly příliš velké ztráty. Chybou bylo rovněž to, že jsem nekryl své křižníky a zbytečně tak přišel o cennou složku svých sil. Rovněž jsem nejspíše mohl organizovat lépe letectvo a šetřit své stíhače. Nicméně jsem rád, že se mi nepřítele podařilo alespoň na pár kol zaskočit a zdržet výpadem svých bombardérů proti jeho loďstvu. V tomto ohledu jsem se oproti ostatním bitvám přeci jenom trochu zlepšil.

Charakteristika protihráče:
Nejvíce mě zaujalo to, jak jsem během jedno kola nečekaně přišel o své hydroplány. Akcička jako vystřižená z nějakého filmu o partyzánech. Ve vzduchu se i za Japonce držel své klasické taktiky a letectvo členil na menší skupiny, které operovaly všude možně a značně mi zmenšovaly prostor pro manévrování. Opět se ukázalo, že je to účinnější než doktrína „totální koncentrace“. I na moři se snažil chovat lehce nepředvídatelně, jak dokazuje odhalený pokus o diverzi. Až na menší zaváhaní, které mi umožnilo provést nečekaný nálet, mu nelze nic vytknout, iniciativu i zde dokázal postupem času přesunout plně na svou stranu a zvítězit.