Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Filipíny 1941 (PacPG 1) - Adam (Osa) x Lord Mystic (Spojenci)
dohráno 30.03.2012, vítězství Osy
Adam - Osa

Průběh a konec bitvy:
Plán před bitvou Byl jsem si vědom nadřazenosti císařského vojska nad americkými ozbrojenými silami, jež okupovaly Filipínské souostroví, zejména v kvalitě a zkušenosti a rozhodující kvalitativní i kvantitativní převaze císařského letectva. Jediný možný problém v postupu krom počasí mohla udělat vhodně kombinovaná obrana. Proto jsem se rozhodl hned na počátku bitvy doplnit japonské jednotky a těžké dělostřelectvo. Hlavní síly měli směřovat přes města Bilanonan, Villasis, tábor O´Donnell, San Fernando na poloostrov Batan a k Manile. Slabší sbor měl směřovat po silnici lemující západní pobřeží Luznu k městečku Olangapo a dále se pak připojit k hlavním silám. Výsadek v Lamonské zátoce měl obsadit zásobovací přístavy Nasugbu a Cavite a měl oblehnout Manilu z jihu a napomoci při jejím osvobozování hlavním silám. Průběh bitvy Vylodění proběhlo bez větších problémů. U městek Bilanom a Villasis nepřítel nasadil několik zadržovacích jednotek, které japonští vojáci bez problémů na hlavu porazili. Japonští letci napadali americké stihačky, avšak při tomto útoku zjistily, že nepřítel sestavil nové baterie protiletecké obrany. Přestože se stíhači snažily vyhnout dostřelu nepřátelských flaků nezcela se jim toto povedlo a v odvetném úderu flaku a amerických stíhačů byli dvě jednotky nezkušených pilotů na Zerech sestřeleni. Od této chvíle dostalo císařské letectvo a zejména stíhači rozkaz držet se mimo dostřel nepřátelských flaků. Útočná vozba hlavních sil dorazila k výrazně posílené obraně nepřítele, jež se rozvinula severně od tábora O´Donnell. Postupně se začala rozvinovat linie tanků, za kterými se rozvinovala linie těžkého dělostřelectva. Vzdušný prostor nad útočnou linií kryla Zera. Tyto linie připomínající spíše zákopovou válku ve Francii ve světové válce se udržovala téměř do konce bitvy. Nepřítel zde nasazoval zejména velké množství slabých flaků, protitankových děl, jež doplňovali americké tanky a vše kryly houfnice. Každý den v této linii buď padlo, nebo se vzdalo několik amerických jednotek či jednotek filipínských kolaborantů. Na severu u přístavu Bauang a na východ od něj u letiště Baguio bylo za podpory bombardérů zničeno několik osamocených jednotek nepřítelel. Po silnici na západním pobřeží ostrova Luzon se vydal rychlý lehký tank Ha-go. Lehký flak na letišti Iba zničila děla námořnictva. Toto letiště tank projel a směřoval k hlavnímu cíli, přístavu Olangapo. Zde však byla na poslední chvíli zřízena oobrana sestávajíc zejména z protitankového děla a proto, byl postup lehkých tanků zastaven. Zároveň tímto směrem směřovala jednotka těžké pěchoty a jednotka průzkumných obrněných automobilů, jež obsadila letiště Iba. Za podpory lodních děl a letectva se podařilo tomuto sboru zdolat obranu a obsadit přístav Olangapo důležitý zásobovací přístav. Lehký tank Ha-go pak obsadil velitelství amerických sil na poloostrově Batan, jež bylo překvapivě vyklizeno americkými vojsky. Obrněný automobil byl naloděn a vydal se obsadit ostrovní pevnost Koregidor. Mezitím hladinové lodě za podpory letectva potopily americkou torpédovku a ponorku a začaly Koregidor ostřelovat. Zdecimovaná posádka fortifikace se nakonec vzdala vysazeným obrněným automobilům. Lodě dále pokračovali do nitra Manilské zátoky a podpořily jednotky vysazené z Lamonské zátoce. Tyto při vyloďování obsadily rozbombardovaný ostorv Alabat. Po vylodění na Luznu se postupovaly po silnici jižně od laguny De Bay a obsadily vyklizený přístav Nasugbu. Jižně od Manily bylo soustředěno značné množství slabších jednotek spojenců. Tyto byly systematicky jedna po druhé ničeny, nebo se vzdávaly a byl tak osvobozen přístav Cavite a postupně od jihu k severu i celá Manila. Tyto jednotky pak byly přepraveny zejména po hladině Manilské zátoky a vysazeny jižně od města San Fernando. U dobytých strategických cílů byla ponechána posádka proti případné diverzi, jež, jak se nakonec ukázalo, se nekonala. Jedna jednotka pěchoty a opozdilá jednotka lehkých tanků Ha-go z ostrova Alabat kryla týl jednotek situovaných jižně od Manily a postupovali k Manile po severním okraji zátoky De Bay. Jednotky od měst Olangapo a Manily se spojily, byly posíleny o dvě baterie těžkého dělostřelectva, a zformovaly útočnou linii jižně od hlavních sil nepřítele, které se nacházeli mezi táborem O´Donnell a městem San Fernando. Spolu s hlavními silami se nakonec odpor nepřítele podařilo zdolat v předposledním tahu. Americké letectvo se nacházelo nad ohromným houfem flaků, takže bylo dvakrát za deštivého počasí obklíčeno a za vyjasnění ničeno.

Hodnocení vlastního velení:
Na začátku bitvy jsem vrhnul stihačky do útoku a nečekal tak výraznou odplatu od amerických stihaček s nižší iniciativou. Proto jsem se rozhodl postupovat velice opatrně, a nedat tak soupeři šanci k protiútokům. To také zpomalilo postup zejména na hlavním směru útoku. Postup byl opatrnější a pomalejší, avšak bez výraznějších ztrát. Útočící jednotky jsem se snažil držet na maximálním stavu (11, 12).

Charakteristika protihráče:
V hlavním místě odporu zvolil sovětskou taktiku „Nas mnogo“, jež dlouho odolávala mému hlavnímu útočnému svazu. Po vytvoření i jižního křídla útoku však již nestačila vyčerpaná prestiž na dokupování jednotek. Konečný výsledek bitvy neovlivnily ani dobře míněné rady Harta, jež tak zradil vlastní tábor modrých a radil červenému soupeři.

Lord Mystic - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Obránce to zde má těžší než útočník. Na severu jsem rezignoval na jakoukoliv obranu pobřeží a co šlo jsem stáhl, zbývající jednotky se snažil co nejlépe stáhnout aby nepřítele co nejvíce zdrželi. Plán vyšel dobře, povedlo se mi zachránit všechny důležité jednotky, zbylé jednotky co nešli rychle stáhnout se bránili několik kol a zdržovali nepřátelskou armádu. Zhruba po 6-7 kolech jsem měl připraven obrovský obranný val. Už zde se ale začala rodit má porážka. S falešným pocitem toho, že přes tuto hromadu jednotek se nepřítel nedostane jsem nevhodně kupoval obranné jednotky a díky málo místa jsem neposkládal optimálně obranu jak bych si představoval. Na jihu jsem také rezignoval na obranu, všechny kvalitní jednotky jsem stáhl do středu mapy na hlavní obrannou pozici. To byla také chyba, měl jsem na jihu nechat více jednotek, nepřítel by sem musel investovat více investic které mu pomohli v ose hlavního útoku. Kolem poloviny této pro obránce velice dlouhé bitvy na mě začal nepřítel od severu tlačit. Nakoupil mnoho elitních houfnic kterými mi systematicky ničil mé okrajové jendotky. Zničil mi jich obrovské množství. Já jsem mezi tím stále formoval obranu, svým letectvem jsem se nepouštěl do otevřených bojů, kryl jsem svou pozemní armádu a letectvo jsem si kryl zase flaky. Mezi tím na jihu pomalu padla slabě bráněná Manila a já začal budovat i jižní obranný val jižně od letiště Clark Field. Po mnoho kol se nic extra zajímavého nedělo, nepřítel dočišťoval zbyteky mé armády na jihu a stále se chystal na útok ze severu. Když přišel první tak trochu nečekaný útok který mi zničil můj elitní krytý tank, dokázal jsem ještě odpovědět záložními tanky a odrazil nepřátelský útok. Pak ale přišel další útok který mi zničil můj další tank který držel obranu a bylo to hodně špatné. Do konce nezbývalo moc kol takže jsem měl stále naději, kor když dle předpovědi mělo být bahno a pršet, což by mi asi pomohlo se ubránit. Bohužel jsem měl smůlu a nepřítel štěstí že nebylo bahno, ba co víc ani nepršelo :(. Tím byl osud mé armády zpečetěn, nepřítel navíc zatlačil i na jih mé obrany a dvě kola před koncem obsadil poslední strategické město.

Hodnocení vlastního velení:
Zvolená strategie byla dobrá, ovšem vše ostatní již tak dobré nebylo. První borovskou chybou byl nákup lepších flaků. Kdybych kupoval flaky levnější, měl bych o 7-9 flaků víc a tím pádem větší zdržení nepřítele. Čekal jsem ale že nepřítel mnohem více využije letectvo což se nekonalo, takže o to víc mrzí nákup drahých flaků. Další velkou chybou bylo vyklizení pozic kolem Manili na jihu. Zde jsem nechal nepříteli snadno dobít toto strategické město a získat tak poměrně brzy hodně prestiže na posílení armády. Dobře jsem poskládal na severu tři děla která bránila, ovšem složení obrany kolem bylo slabé, neměl jsem vyřešeno efektivní nahrazování zničených čelních jednotek ze záloh. Také jsem zbytečně nechal nepřítele ničit mé nekryté hodně předsunuté bránící jednotky. To bylo často zbytečné a bez efektu pro mě. S letectvem jsem manévroval dobře, kryl svou pozemní armádu, i přes to mě Adam dokázal překvapit a poničit díky dešti dost lacino mé letectvo.

Charakteristika protihráče:
Ze začátku hrál na můj vkus překvapivě vlažně, často se svými elitními bombardéry lovil zatoulanou pěchotu někde v rohu mapy v horách která ho nemohla ohrozit a tyto bombardéry mu pak chyběli v odlovu mých stahujících se jednotek. Také se nikam nehrnul, všechny mé překážy zdolával hodně opatrně. Ukolébal mě a o to víc mě pak překvapil jeho tvrdý výpad který mi nahlodal mou obranu. Také využil deště a obklíčil mů letecký svaz, když začínal další kolo co už nepršelo mi poničil mnoho letadel a při tom mohl odletět aniž by zůstal v dosahu mých flaků. Velice efektivní!