Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Persie (PacPG 1) - StromakTom (Osa) x Trefegd (Spojenci)
dohráno 27.08.2011, vítězství Spojenců
StromakTom - Osa

Průběh a konec bitvy:
14.február 1943 niekde v Sýrskej púšti Klop, klop, klop! Ozvalo sa nástojčivé zabúchanie na dvere. Ďalej! Do miestnosti generálneho štábu vošiel mladý poručík zvierajúc v rukách akýsi papier. Pán generál stromaktom, práve sme obdržali prísne tajnú depešu z abhweru ohľadom spojeneckého generála Trefegda, ale, teda ehmm . . . Čo sa deje poručík?! Nie celkom dobre rozumiem tomu čo je v nej napísané. Tak ju teda prečítajte! Sú v nej napísané len dve veľké písmená „D“. Kapitán, mohli by ste poručíkovi vysvetliť o čo tá depeša znamená? Tak teda mladý, to prvé D je ako diverzia a to druhé D znamená defenzíva. Poručík ešte viac zmätenejšie pozrel smerom ku generálovi. To znamená, že nás čakajú ľúte boje s nanajvýš skúseným a odhodlaným protivníkom! 25. február 1943 blízko Bagdadu Aká sú naše straty kapitán? Pri dobýjaní tohto zatrateného mesta v púšti sme prišli o jednotku tankov PzIVF2, niekoľko ďalších jednotiek uŕžilo len zopár škrabancov o ktorých je sa škoda zmieňovať. A čo je s japonskou cisárskou armádou? Po tom čo dobila bleskurýchle Ahvaz a priľahlé letisko smeruje v kolónach jednak na Bagdad ale aj horskými priesmykmi ku križovatke neďaleko Hamadanu. Admirál Hašimoto doplnil svoje rady o 75mm flak a stíhačku A6M3 Hamp. Tá by mohla s našimi novými dvomi letkami Fw 190A zabezpečiť nadvládu na nebi a bezproblémový presun ľahko zraniteľných nákladných áut. Pán generál? Áno kapitán! Dodnes sme narazili na minimum britských obrnencov, väčšina sa stiahla na sever ešte pred hlavnými bojmi, čo to znamená? To že sa musíme pustiť čo najrýchlejšie ku Kermanshahu v rámci „seknutia kosákom“ a obsadiť tamojšie letisko. 1.marec 1943 cesta z Kermanshahu do Hamadanu Pán generál, pán generál! V britskej tlači sa objavili nejaké správy ohľadom operácie Orient! To je zvláštne, doteraz o tomto bojisku ich tlač mlčala a nevenovala mu žiadnu pozornosť. To môže znamenať jediné! Spojte ma s japonským generálnym štábom, hrozí bezprostredne nebezpečenstvo diverzie! Tu admirál Hašimoto, všetko je pod kotrolou, počítali sme s touto alternatívou a náležite sa na ňu pripravili, bolo spozorované lietadlo Lisunov Li-2 nad Perzským zálivom, uvítací výbor je pripravený! A čo hovoríte na Hamadan? Je to jasná pasca, mesto je prázdne, ale severne od neho bol zachytený pohyb ruských obrnencov, krytých 7,6cm flakmi. Ak sa prieskum nemýlil je tam pritiahnuté aj 15,2cm ťažké delostrelectvo. 13.marec 1943 starobylé mesto Qum Generál stromaktom, mestá Arbil a Hamadan sú zabezpečené delostreleckými i tankovými jednotkami ale náš smer na Teherán sa zastavuje, naviac jednotky, ktoré sa presúvajú týmto smerom musia smerovať aj ku Esfahanu a dochádza tak k triešteniu naších síl. Žiaľ kapitán, toto je daň za to, že doteraz sme tomuto mestu nevenovali žiadnu pozornosť, pričom nepriateľ práve tam hýril aktivitou! Niekoľko japonských jednotiek prekonalo pohorie Zagros a už je na dotyk s mestom, ale budú potrebovať posily. Ak oslabíme naše pozície pri Hamadane hlavne o delostrelectvo, tak nepriateľ právu tu prejde do protiútoku. Najradšej by som dobil to prekliate mesto na pokraji Veľkej soľnej púšte, padol na kolená do piesku a ďakoval prozreteľnosti že sme došli až sem, ale príkazy z najvyšších miest v Berlíne i Tokiu hovoria ináč. Je to vec spoločnej modrej prestíže, alebo tak nejak tomu zvyknú hovoriť, aby ich čert vzal! 17.marec nedostatočne bránený Hamadan Prásk, prásk, prásk! Uííííí a bum! Bang-bang-bang! Urááá súdruhovia! Poplách! Čo sa deje poručík?! Neviem, pre to neskutočné praskanie vo vysielačke nepočujem takmer žiadne slovo! Banzai! Ratatata! Tu vrchné veliteľstvo cisárskej armády, nepriateľ prešiel do zúrivého protiútoku a naše pozície sú pod ťažkou paľbou! Opakujem, nepriateľ . . . Čo by ste aj iné asi čakali keď ste stadiaľ odvolali jedno z dvoch 105mm diel a mesto bránia tak akurát tančíky Te-Ke a nejaká tá pechota pomyslel som si vstávajúc od stola s mapou bojov. Aké sú vaše rozkazy generál? Zastavte naše trápenie sa smerom na Teherán, bojujúce jednotky nech sa pokúsia sporiadane ustúpiť z prvej línie. Tie, ktoré môžu nech idú na pomoc ku Hamadanu a konečne zlikvidujte britského „ježka“ v horách pri Esfahane! 25. marec 1943 Naša snaha bola márna generál! Nepriateľ sa tlačí na všetkých frontoch a naše strategické ciele sú v nedohľadne! Prekvapujete ma kapitán, vy ste skutočne prepadli Goebbelsovej propagande a uverili tomu, že sme mohli zvíťaziť v tejto bitke? Nie, svojích mužov som radšej zastavil a stiahol akoby mali vykrvácať v zbytočných bojoch aj keď je pravda, že posledné dni sme nepriateľovi vďaka jeho presunom spôsobili značné straty. Vyšlite perlamentárov ohľadom ukončenia bojov za generálom Trefegdom a prečítajte si noviny, ktoré sem dnes doručilo kuriérske lietadlo. Tento titulok je výstižný:“Duceho splašený kôň na prehliadke v Káhire“!

Hodnocení vlastního velení:
„Bella, horida bella!“ Vojny, hrozné vojny! Virgilius

Charakteristika protihráče:
„Generál, ktorý si dokáže urobiť správny úsudok o silách nepriateľa není porazený ľahko“. latinské príslovie V tejto súvislosti ma napadá jediné hodnotenie:“ čitateľný od Mosulu po Babulsar.“

Trefegd - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Velmi vydařený první tah OSY měl za následek, že na jihovýchodě u Ahvazu najednou nezbyly skoro žádné síly spojenců na brzdění postupu na sever. Japonci se ale téměř všichni obrátili na západ k Bagdádu, zřejmě v očekávání tvrdého odporu v okolních opevněních. Napodobily je i německé jednotky, které se spokojily s monitorováním řeky Tigris severně od nástupních pozic a hlavní síly vrhly na východ k Bagdádu. Britské jednotky, především tanky, „pelášily“ přes Bagdád na sever, mimo dohled bombardérů ve snaze zachovat obrněnou techniku pro boj na hlavní obranné linii. Bagdád, sevřený do kleští z východu i západu, padl poměrně rychle, ale Granty, Matildy a lehké tančíky se podařilo dostat do bezpečí. Mezi tím na severu spojenecká města chrlila ruské flaky a posílala je do oblasti hlavní obranné linie. Tu tvořily čtyři uskupení rozmístěné postupně od západu v Arbilských horách přes Hamadan, křižovatku u Qumu, až po Esfahan na východě. Každé uskupení dostalo těžké tanky, těžká děla a příděl flaků. Doplňovali je roty pěchoty povětšinou zakopané v horách a průzkumná vozítka. Po zformování obrany začaly nad flaky hlídkovat stíhačky. Když se u některé „zasekl“ průzkumný letoun, byl většinou okamžitě sestřelen. To se stávalo ale jen zřídka, protože StromakTom postupoval velmi obezřetně a asi vždy jen na hranici dohledu. Po obsazení Bagdádu se jednotky OSY vydaly konečně na sever. Německé zamířily doleva k Ahvazkým horám nad Mosulem a japonské doprava k Hamadanu. Mosul a Ahvaz bráněné jen dvěma oddíly pěchoty nezdržely němce ani den. Ale když jejich tanky zamířily k Tabrízu a vstoupily do Ahvazké soutěsky, narazily na elitní tankové jednotky kryté 152mm houfnicemi a flaky. Linie obránců se táhla téměř od hranic s Tureckem až k soutěsce za řekou Za bal-Kabir. První tank byl němcům okamžitě zničen a ti se hned stáhli. Do konce bitvy už se pokusili pouze o jeden obchvat podél tureckých hranic, ale ten byl opět ruskými a britskými tanky rozdrcen. Japonci byli úspěšnější. Po dobití letiště uprostřed mapy a hladkém postupu k Hamadanu, toto strategické město obsadili a chystali se pokračovat dál k Teheránu. V ústí soutěsky nad Hamadanem ale taktéž narazili na tvrdý odpor T34 a 152mm houfnic a jejich postup se zastavil. Okamžitě vyslali své kvalitní jednotky dál na východ, aby podpořily postup na Teherán přes Qum. Tam byla obrana nejslabší – Matilda krytá 76mm houfnicí a větší množství lehčích jednotek. Spojenci den za dnem ustupovali, až se ocitli sice s malými ztrátami, ale přeci jen pár kilometrů od Teheránu. V tu chvíli už naplno probíhal protiútok na Hamadan a tam poutal pozornost Japonců, takže u Teheránu zastavili a po dokoupení ruské 152mm houfnice a tanků KV1 se jejich útok totálně zhroutil. Východní ropné vrty a strategický Esfahan Japonci dobili, ale tři spojenecké tanky a jedna houfnice se čtyřmi lehkými flaky poutaly jejich síly až do konce.

Hodnocení vlastního velení:
Při tréninku jsem zjistil, že spojenecké tanky kryté 152mm houfnicemi jsou snad nepřekonatelné. Proto jsem od prvního tahu dokupoval houfnicím náklaďáky a společně s ruskými flaky (levnějšími než GB) jsem je hned posílal na frontu. Rozhodl jsem se v tomto terénu naplno využít strategii „odvráceného kopce“ a zatímco soupeř musel postupovat v koloně údolím, já jsem měl na jeho konci „špunt“ v podobě obrněnce s houfnicí v zádech a s možností manévrovací plochy ve svém týlu. Ukázalo se, že v této bitvě je taková taktika nepřekonatelná. Pokusy o diverzi v týlu OSY nemá cenu zmiňovat. StromakTom si je dobře pohlídal a zlikvidoval.

Charakteristika protihráče:
Postupoval velmi obezřetně a na jistotu. Rozhodl soustředit se nejdříve celým uskupením na Bagdád, potom s rezervou dobít klíčové letiště uprostřed mapy. Podpořil to dokoupením několika stíhačů a dokonce flaků! Přitom moje letecké síly byly rády, že se držely nad vlastními flaky. Měl jsem pocit, že každý tah promýšlí snad půl dne a každou jednotku má umístěnou nejlépe, jak to šlo. Tato jistota byla ale vykoupena prodlevou, která mi umožnila vybudovat tvrdou obranu. Myslím, že předpokládal úplně jiné pojetí mojí obrany. Pokud bych postupoval jako on za spojence v paralelní bitvě, asi bych měl velký problém.