Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Cejlon (PacPG 1) - Vlk (Spojenci) x Bulvaj (Osa)
dohráno 16.08.2011, vítězství Osy
Bulvaj - Osa

Průběh a konec bitvy:
Japonské vojsko započalo vylodování v severovýchodní oblasti ostrova. Během několika tahů dobyla Madakalupuvu, prorazila slabou obranu u Trikunamalaji a postupovala do nitra ostrova. Mezitím se ze severního pobřeží začala nalodovat vojska a přesouvat na dobytí severního cípu Cejlonu. Pozemní jednotky spojenců zanechaly posilování obrany u Trikunamalaji a svojí hlavní obranu postavily kolem Anuradhapury. Zde došlo také ke značnému zdržení útočníka.Později se obránci začali stahovat podél pobřeží až za Kolombo. Druhé obranné místo se pak nalézalo kolem města Badulla. Zde velmi nepočetné japonské jednotky narazily na silně opevněný obranný val a boje zde končily až těsně v závěru bitvy.Po snadném dobytí Mahanuvary pokračovala japonská vojska třemi směry na poslední tři spojenecké města. U Badully se obránci dostali do kleští a kapitulovali, Kolombo bylo dobyto přímým útokem a Matara za součinnosti loďstva a pozemních vojsk.

Hodnocení vlastního velení:
Mým hlavním záměrem bylo co nejrychlejší dobytí Trikunamalaji a rychlého postupu na Mahanuvaru. Dále postupu loďstva k Matare a dobytí tohoto města z moře. Letectvo se mělo rozptýlit po západní části ostrova a postupně vytlačit spojenecké. Tento záměr se splnil, ovšem nebylo to řešení správné. Byl jsem zastaven jak u Anuradhapury i u Badully. U toho prvního to byla pro mě pohroma u toho druhého jsem počítal s vytvořením kleští. Naštěstí se soupeř rozhodl Anuradhapuru vyklidit a tak se útok středem znovu rozjel. Loďstvo neprorazilo u Matara a tak až opět ústup hlavně letectva s této oblasti mě znovu pomohlo zde získat převahu. Tedy ne příliš dobrá strategie slavila nakonec úspěch díky soupeři.

Charakteristika protihráče:
Excellentí ukázka obranné strategie, velmi silný soupeř, myslím že mohl s přehledem vyhrát pokud by nadále bránil Anuradhapuru a ponechal loďstvo a letectvo u Matare. Výborně stavěl obranné linie, skvěle sehrál lodní bitvu, udržoval bojeschopné letectvo. V závěru však postupoval nevhodně a zbytečně prohrál.

Vlk - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Těžký to úkol bránit Cejlon, ale pustil jsem se do toho! Problémem je letecká převaha Japonců a to kvalitativní. Jak jí čelit? A kde zvolit poslední bod odporu. To byly ty nejožehavější otázky týkající se obrany Cejlonu. Rozhodl jsem se pro pozdržení protivníka u západních břehů Cejlonu a ve středu ostrova. Konečným bodem odporu jsem zvolil nakonec Kolombo. 1. fáze: Stahování jednotek započalo, a tudíž protivník lehce dobyl přístav Trikunamalaja a přístav Madakalapuva taktéž neodolal. Některé jednotky plnily nevděčný, ale hrdinný úkol bránit své pozice a pokusit se zpomalovat postup Japonců i za cenu zničení. Avšak nepřítel Koruny rychle postupoval do vnitrozemí. 2. fáze: Brilantní postup uskutečnil v prostoru města Mahanuvara ve středu ostrova, které dobyl a přitom zničil pár cenných spojeneckých tanků. Na druhé straně však utrpělo císařské loďstvo, které tempo jeho objevení neváhal napadnout legendárními stroji Swordfish, které zde byly odsouzeny na jedno použití. A tak se naděje na úspěch stávala reálnou. Letectvo jsem se jinak snažil šetřit. 3. fáze: Japonci narazili na tvrdou obranu s řadou docela úspěšných malých protiútoků u hor situovaného města Badulla. I u Kolomba se vše začalo rýsovat nadějně, jelikož jsem dokázal vytvořit obrannou linii na řece Kelani. Myslel jsem si, že při zaražení jeho oslabeného námořnictva u Matary a vydatné obrany Badully a ještě větší obrany u samotného Kolomba, mám vítězství na dosah. Navíc se mi podařilo sestřelit dva nechráněné japonské bombardéry nad Badullou, kde byly spojenecké flaky. Pomocí nezničené japonská ponorky, kterou protivník mistrně použil při blokaci britského loďstva u jižního přístavu Matara , a využití japonské letecké převahy zničil většinu spojeneckého loďstva. Po mém částečně úspěšném leteckém protiútoku u Mahanuvary ve středu ostrova mi zničil veškeré letectvo. Po dobytí výsep na severu a severozápadu ostrova, jmenovitě Janapaja a Mannar, jsem se soustředil na urputnou obranu u Badully, jež protivník nakonec zdolal, přitom i obrana Matary kolabovala pod tíhou japonského námořnictva a letectva. Ale to nejhorší se stalo v samotném Kolombu, kde se soupeři podařilo neočekávaně vybombardovat děla ve městě a vylodit místo nich tančík Ano vylodit i přes přítomnost britské válečné lodi! Nějak jsem tuto hrozbu podcenil na hranici totální ignorace a naivní nevědomosti. Tolik ztrát způsobili spojenečtí imperiální vojáci, tolik materiálu a zbraní u Kolomba, a vše k ničemu. Tlak soupeře narůstal, ale tato chyba byla osudná. Protiútoky na japonský tank v řece Kelani těsně u Kolomba předpoklady nenaplnily, a tudíž nemohly proběhnout zdárné protiútoky na tančík v Kolombu. Britské impérium v Indii definitivně skončilo s vycházejícím sluncem příštího rána. Britský premiér bafající doutník si uvazuje uzel nebo upřednostní kulku? Je snad jiná šance, jak ukončit tuto pekelnou japonskou kocovinu?

Hodnocení vlastního velení:
Přes velkou snahu jsem nedosáhl cíle, který se mi přiblížil na dosah, když se mi podařilo skoro nemožné, hlavně oslabit soupeřovo námořnictvo. Ale mé chyby v samotném závěru znamenaly trpkou prohru. Výhrou však zůstává poučení se z chyb, a to opravdu z velkých chyb.

Charakteristika protihráče:
Zvládl to nakonec na výbornou. I přes jisté komplikace v podobě nezanedbatelných ztrát dokázal plně využít potenciálu japonské mašinérie a mistrně se vylodil. Gratuluji g. m. p. Bulvajovi k vítězství!