Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Cejlon (PacPG 1) - Vlk (Osa) x Bulvaj (Spojenci)
dohráno 19.08.2011, vítězství Osy
Vlk - Osa

Průběh a konec bitvy:
Po odehrání cvičné bitvy Cejlon s počítačem za obě strany jsem dospěl k závěru, že Japonci mají větší šance na úspěch. Neudělat chybu, dobře rozdělit síly do útočných proudů a zbytečně se nezdržovat. 1. fáze: Prvním krokem bylo dobýt přístav Trikunamalaja a vyčlenit jednotky na dobytí severní výspy Spojenců a to přístav Janapaja, a zároveň se vylodit v blízkosti přístavu Madakalapuva a dobýt jej. Soupeř se rozhodl klást rázný odpor již u přístavu Trikunamalaja, ale po příletu letectva jsem získal potřebnou lokální přesilu a obranu zde zničil. Přes zdržení jsem obráncům zničil vícero jednotek. Vylodění u Madakalapuvy proběhlo bez větších problémů a přístav padl. Nyní nastal čas k posunu do nitra ostrova. 2. fáze: A hnedle co kolona vozidel vyrazila v duchu ´rychlosti přednost´ od Madakalapuvy směrem k městu Badulla, které se nachází u hor, byla kolona překvapivě a účinně napadena spojeneckým letectvem. Mou odpověď následovala soupeřova a letecká bitva gradovala. Spojenecké letectvo se mi s maximálním vytížením dostupných leteckých jednotek podařilo vztáhnout do smrtícího víru japonských stíhačů a tak jej zdecimovat. Pozemní postup na Badullu však byl zpomalen a vyžadoval posily. Mezitím jsem postupoval středem ostrova k městu Mahanuvara a vyslal pár jednotek k další výspě a to k severozápadnímu přístavu Mannar. Musel jsem však být u pohybu v blízkosti západního pobřeží obezřetný, jelikož zde operovalo britské námořnictvo. Postup středem ostrova byl pomalý, ale nezastavil se i přes menší protiútoky a narůstající ztráty. Město Mahanuvara padlo a nyní se schylovalo k poslední části tažení. Mezitím námořnictvo obeplouvalo jih ostrova, zničilo několik lodí nepřítele, ale hlavní námořní síly Spojenců se zřejmě soustředili u Kolomba. Bylo pro jistotu úspěchu nezbytné, aby u dobytí Kolomba asistovalo císařské námořnictvo. 3. fáze: Dobývání Badully se rýsovalo jako zdlouhavé a tudíž jsem ji zčásti obešel s několika jednotkami, které vyrazily zejména k nejjižnějšímu přístavu Matara. Chtěl jsem totiž plně využít přítomnost císařského námořnictva. K dobytí Kolomba jsem zvolil od námořních děl spojeneckých lodí vzdálené překonání řeky jména Kelani, abych udeřil na město z východu. A tak se i stalo. Ke konci přispěla i přítomnost námořnictva, které se během tažení postupně vypořádalo se spojeneckým loďstvem. Po urputném boji obránců padla konečně Badulla, Kolombo taktéž. A po dobytí výsep na severu a severozápadu se tak poslední zoufalý odpor Spojenců odehrál na jihu, kam i ujížděl jeden spojenecký hrdinný tank. Přístav na jihu jménem Matara u tamějších lesů byl však zcela obklíčen a vítězství Japonců dovršeno. Císař oslavil v Kjótu konečný indický triumf!

Hodnocení vlastního velení:
Japonci mají převahu v letectvu a velkou a to je zcela zásadní při tomto tažení. S letadlovými loděmi na obou stranách letectvo rozhoduje o výsledku bitvy. V tomto duchu jsem chybu snad neudělal, postupoval jsem obezřetně i přes rozbombardovanou kolonu, u níž skončila hrozba spojeneckého letectva. Jsem spokojen, ale i tak by se chybičky našly.

Charakteristika protihráče:
Generál polní maršál Bulvaj se snažil klást co nejdříve odpor a to se mu i částečně dařilo a postup zpomaloval, ale v pozdějších fázích bitvy se ukázaly ztráty ze začátku osudné. Překvapil mě leteckým přepadem kolony a jinými kousky, které však naštěstí pro mě neovlivnily výsledek bitvy.

Bulvaj - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Japonské vojsko započalo vylodování v severovýchodní oblasti ostrova. Během několika tahů dobyla Madakalupuvu, prorazila slabou obranu u Trikunamalaji a postupovala do nitra ostrova. Mezitím se ze severního pobřeží začala nalodovat vojska a přesouvat na dobytí severního cípu Cejlonu. Pozemní jednotky spojenců zanechaly posilování obrany u Trikunamalaji začaly ustupovat k Mahanuvaře. Obrana u Anuradhapury byla proražena. Druhé obranné místo se pak nalézalo kolem města Badulla. Zde zahájilo spojenecké letectvo útok na konvoj nákladních aut. Vytvořil se obranný val a boje zde končily až těsně v závěru bitvy.Japonská převaha pak zlomila odpor u Mahanuvary a pokračovala na Kolombo, které bylo dobyto po těžkých bojích. Zůstávala Matare, slabě chráněná.

Hodnocení vlastního velení:
Obrana Cejlonu byla pro mě velkou neznámou, dlouho jsem si nevěděl rady a to se projevilo naplno v druhé části bojů. Letectvo jsem oslabil útokem u Badully, loďstvo jsem měl u Kolomba což také asi nebylo ono. Myslím že jsem podal slabší výkon v obraně než jindy.

Charakteristika protihráče:
Postupoval tak jak potřeboval, neměl žádné větší problémy, snad jedině neobsazením Matara si trošku zkomplikoval závěr bitvy. Postupným pozvolným útokem ve všech směrech pozvolna získával převahu, kterou v závěru umocnil mojí drtivou porážkou v posledním kole.