Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Cejlon (PacPG 1) - Kstavk (Spojenci) x Beleg (Osa)
dohráno 13.09.2011, vítězství Osy
Beleg - Osa

Průběh a konec bitvy:
Situace pro Japonce nevypadá od začátku dobře. Jediná jejich výhoda je v letectvu, které má přece o něco lepší, disponuje stíhačkami Zero, které jsou lepší než spojenecké stíhače HurricaneMkIIB, Spitfire MkVC , Spitfire MkVB a Fairey Fulmar. Proto jsem se soustředil na to, abych nepřišel ani o jednu stíhačku a dokonce druhé kolo jsem se rozhodl koupit nejlepší japonskou stíhačku A6M3 Hamp (Reisen), kterou jsem posílil severní a střední úsek fronty. Japonské Zera ze svazu letadlových a bitevních lodí, jihovýchodně od Cejlonu jsem použil jako ochranu svým bitevním lodím a předsunutý průzkum okolí s možností útoku na bitevní lodě. Což se hned druhé kolo podařilo. Japonské Valy a Kate zaútočili na spojenecké bitevní lodě, které se stahovaly k přístavu Kolombo na západě Cejlonu. Byli velmi poškozeny dvě bitevní lodě a jeden těžký křižník. Mezitím na severu proběhla invaze na pobřeží, kde si japonské jednotky poradili s několika zde umístěnými jednotkami. Zde bych zmínil především zničení elitní pěší spojenecké jednotky Gurků, kterou soupeř bránil strategický přístav na severovýchodě Trikunamalaja. Vitchistickým a japonským jednotkám na severu se podařilo vylodit a obsadit dva malé ostrůvky severně od Cejlonu se strategickými přístavy Janapaja a Mannar. U toho druhého jsem překvapil soupeře tím, že jsem vylodil dvě dělostřelectva západně od ostrůvku „na vodě“. Takový malinký ostrůvky, šlo se vylodit, asi o tom nevěděl. Další kolo po dělostřeleckých útocích byl přístav obsazen. Mezitím se rozpoutala letecká bitva na severu ostrova. Soupeř zde použil svůj nejlepší stíhač Spitfire MkVC, minulé kolo jsem vytvořil japonskou stíhačku A6M3 Hamp (Reisen), kterou jsem hned použil proti této jednotce. Tah s tímto stíhačem se mi opravdu vyplatil, během 4 dalších kol pokaždé hasil situaci na bojišti a ničil a poškozoval nejlepší soupeřovo stíhače. Od 4 kola mi bylo jasné, že soupeř staví obranou linii na severu u řeky Aruvi a města Anuradhapura. Další japonský postup pozemních vojsk jsem směřoval východně od tohoto města skrz les a následně jižněji do středu ostrova. Vpředu tankové jednotky, kryté letecky. Soupeř nebránil jih a východ od města Anuradhapura. Proto jsem použil tankové jednotky k útoku zezadu z jihu na krycí jednotky u dělostřelectva. Tyto se mi podařilo po dvou kolech zničit a následně tento kotel jednotek u města Anuradhapura rozprášit. Dále útok směřoval jižně k strategickému městu uprostřed ostrova Mahanuvara, které soupeř ani nebránil, pouze jedna pěchota. V této době jsem při přesunu zadních jednotek podcenil soupeře, vrhl všechno své letectvo do útoku na moje přesouvající se děla a pěchoty v nákladácích. Na druhou stranu, jsem ho tím aspoň vylákal a během dvou kol zničil jeho letecké síly. V tuto dobu měli moje stíhačky munici většinou 1, max. 2, riskoval jsem, ale soupeř už neměl moc leteckých sil, jen pár. Severně od tohoto města byli dvě jednotky u města Matale. Tyto jednotky byly zničeny a bylo dosáhnuto průzkumnou jednotkou kontaktu se strategickým městem Manahuvara. Toto se stalo poslední 8 kolo. Mezitím na moři, u přístavu Kolombo jsem se přiblížil se svými bitevními loděmi na dosah nepříteli, který měl své loďstvo soustředěno okolo přístavu Kolombo pod ochranou PVO. Soupeř mi zaútočil na moje čelní lodě, vybrali si moji letadlovou loď, kterou potopil… možná nějakou jinou poškodil, to si nepamatuji. Ale útokem celého mého celkem nepoškozeného loďstva byly zničeny nebo poškozeny 4 nepřátelské bitevní lodě. Další kolo i poslední bitevní loď. Další úsek fronty byl na východě u strategického přístavu jsem měl velké problémy, soupeř se zde bránil, což jsem nečekal, myslel jsem že se stáhne. Proto moje 3 jednotky byly poškozeny a nemohli ihned dobít přístav, to se stalo až 7 kolo. Byli podporovány jedním zde umístěným těžkým křižníkem a letadlovou lodí a samozřejmě že letectvem. Soupeř jak jsem později zjistil soustředil veškeré zbylé síly od přístavu Kolombo (dělo, málem jsem ho zničil při přesunu a tank Grand , málem jsem ho také zničil leteckými útoky při přesunu) k strategickému městu Badulla uprostřed hor v jižní části ostrova. 8 kolo seskočili moji paragáni na jihu u strategického přístavu Matara, který hodlali další kolo obsadit, byl prázdný. Zde jsem chtěl vytvořit armádu která půjde směrem k poslednímu místu, kde se spojenec bráním Matara. Našetřil jsem si 1000 prestiže, tak jsem chtěl postavit dělostřelectva, tanky atd… Bitva byla ukončena.

Hodnocení vlastního velení:
Moje strategie byla vyhrát leteckou nadvládu, udržet si své bitevní loďstvo, vyhrát námořní válku. Tím bych dobil vše kromě vnitrozemí. Tam jsem chtěl s pozemní armádou se prokousávat těžkou soupeřovo obranou. Vše se mi dařilo splnit. To jak by dopadla bitva nevím, bylo by to na vážkách. Soupeř soustředil všechny své zbývající síly mimo dosah mých bitevních lodí od pobřeží. Musel bych se prokousávat políčko za políček skrz nepřátelskou obranu složenou z dělostřelectva, protitankových jednotek, tanků, pěchot a samozřejmě hustě zabezpečené PVO. Kol bylo dost, ale soupeř dostává každé kolo přísun peněz, které není nezanedbatelné. Proto je otázka zda bych vyhrál, nevím, ale snažil bych se. Byla by to správná krvavá bitva v tom těžkém terénu. Vítezství mě netěší, soupeř z pracovních a osobních důvodů neměl dostatek času na rozmyšlení tahů, propracoval by obranu lépe a bylo by to na mém postupu určitě znát. Cítím že to je nezasloužený bod do turnaje z mé strany… nevyhrál jsem.

Charakteristika protihráče:
U jeho pozemní armády jsem viděl, že asi z nedostatku času je moc opatrný, nerozvinul obranu tam kde měl. Prostě asi to měl zahrát jinak, aby mi způsobil větší problémy. Jeho použití letectva bylo dobré. Dal mi zabrat a použil své letectvo vhodně a v pravou chvíli, i když jsem ho nakonec kompletně zničil. Jeho námořní síly měl asi použít trochu lépe. Ale vše to přisuzuji jeho nedostatku času na odehrání kol. Škoda že neměl dostatek času. Rád bych navrhl generálům modrých i červených aby se body rozdělil spravedlivě na obě strany, po jednom každá strana, ale je to na vás, je to jen moje prosba. Dva body za to že soupeř nemá čas hrát si nezasloužím.

Kstavk - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
No a co napsat tady? Nevím.... Pokusil sem se o nějakou takovou podivnou obranu seskupenou kolem těch strategickejch měst, ale prostě spojenecký jednotky na japonský nemaj. Nezničil jsem Japoncům téměř nic a oni mě ničili jednotky stále. Chvíli sem doufal v úspěch protiútoku u Madakalapuvy, ale další kolo tam zůstalo jen ATG a bylo po nadějích. Lodě a letectvo v soubojích nemělo šanci.

Hodnocení vlastního velení:
Zahrál jsem, jak sem si myslel, že to jde nejlíp a jak je vidět ze souběžné bitvy jde to i líp.

Charakteristika protihráče:
Zaslouženě vyhrál, možná si zasloužil lepšího soupeře než mě. Se mnou si moc nezabojoval.