Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Persie (R) (PacAGPG 2) - Maximus (Spojenci) x Frolek (Osa)
dohráno 20.05.2011, vítězství Spojenců
Frolek - Osa

Průběh a konec bitvy:
Tato hra názorně ukazuje, jak se brutální chybou v prvním kole dá prohrát celá bitva. 1) DoubleChyba: Domníval jsem se, že cesta na Tabríz vede přes Mosul, proto jsem na něj v prvním kole zaútočil Stukou, krytou FW, a dobyl jej. Druhou Stukou jsem zaútočil na ustupující Grant a kryl jej Bf. Po odehrání soupeře jsem zjistil, že téměř beze ztrát zničil obě Stuky a Bf. Odplata byla minimální, neboť jsem měl jen původní FW a zakoupené FW. Zničil jsem sice dvě spojenecké stíhačky, ale ztráta Stuk byla fatální a nedala se prakticky dohnat. Navíc cesta přes Mosul stejně nevede, neboť Rusové zde mají super tanky. 2) Celkově - zvolil jsem strategii rychlého postupu i za cenu velkých ztrát. 3) Směr Bagdád a Tabríz - zde jsem celkem rychle smetl Brity a postupoval na sever přes Tigris, ovšem za velkých ztrát způsobených ruskými tanky. Armáda se postupně zmenšovala, takže před Tabrízem jsem měl jen 3 děla proti 4 (a při útoku je to problém, nemohl jsem je posunout o 1 pole, protože bych o ně přišel), dva tanky a něco pěchoty, což bylo méně než Rusové vyzbojení mj. KV41. Kriticky mi chyběly ty Stuky... Poslední 4 tahy jsme na sebe prakticky jen koukali, aby se neřekl tak jsem se pokoušel útočit, ale výsledkem bylo jen vlastní oslabování. 4) Směr na Hamadan a Teherán - zde jsme od počátku energicky postupovali, mnohem rychleji než soupeř v souběžné bitvě. Bohužel ve chvíli, kdy pěchota obsadila Hamadan, zbyly z útoku jen zmatené zbytky, a nezdálo se, že bychom byli schopni postoupit dál. Soupeř byl ale zřejmě také vyřízen, protože nakonec se nám v posledním kole povedlo obsadit Teherán. 5) Směr Esfahan - zde se soupeři povedlo zničit jediný japonský tank, takže se postup dost oslabil a bylo možné postupovat pouze přes hory, na které byli Matilda s Grantem krátcí. Nakonec jsem Esfahan dobyli, narozdíl od souběžné bitvy to však nemělo efekt na postup na Teherán. 6) Letecká bitva - zde jsem to neuvěřitelně podělal a to mi prohrálo bitvu. V prvním kole jsem přišel o zmíněné 2 Stuky a 1 Bf, a i potom bylo spojenecké letectvo velmi nepříjemné. Soupeř navíc kupoval vždy 2*40mm Boffors, které mi zle poškozovaly moje letectvo, a po každém takovém poškození následoval útok spojeneckého letectva. Jednu chvíli jsem myslel, že mi dojdou stíhačky (!!), naštěstí se tak nestalo. Často jsem letecky útočil naslepo, tj. jsem riskoval dosah 40mm a flaky tam opravdu byly… Možná by se to dalo vyřešit průzkumákem. Stejně tak u Esfahanu jsem se nemusel neustále pronásledovat Matildu, chráněnou AA, když jsem ji do posledního kola stejně nezničil, stačilo po horách postupovat s pěchotou bez nutnosti zde zbytečně vázat bombardéry. Nákup dražších 40mm AA měl pro soupeře tu nevýhodu, že jich neměl dostatek, především na německé frontě u Bagdádu a Mosulu byl jen slabě chráněn.

Hodnocení vlastního velení:
Podělal jsem v prvním kole dvě věci souběžně, jednak ztráta stíhaček a jednak útok na Mosul, který mi zde vázal polovinu německé pozemní armády, která stála před Tigridem a neměla co na práci. Až asi po třech kolech jsem je poslal přes Bagdád. Kdybych to hrál znovu, strategie by byla jiná. Na japonském hlavním směru jsem postupoval dobře, i když občas za cenu vysokých ztrát pozemních jednotek i letectva, ovšem jak se ukázalo, obránce se také zcela vyčerpal, takže pozemní ztráty byly přijatalné, letecké těžko říci. Směr na Esfahan jsem mohl provést lépe, ale cíle bylo dosaženo, takže zde bych se hodnotil neutrálně. Ještě na závěr bych dodal, že mi chyběl trénink, který jsem tentokráte k vlastní škodě vynechal.

Charakteristika protihráče:
Jeho agresivita v leteckém nástupu v prvním kole mne prohrála celou bitvu. Myslím že mohl o něco lépe vzdorovat u Hamadanu, kde si šetřil jednotky kolem Kermansahu, které jsem izoloval a obešel. Kdyby mi je postavil do cesty, Teheránu bych nedosáhl. Stejně tak jsem zcela obešel silné jednotky v Qumu. Ale vzhledem k situaci u Tabrízu to bylo jedno. Rozhodně bitvu zahrál s mnohem lepším výsledkem než já souběžnou. Gratuluju!

Maximus - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Situace: Terén: Hornatý teren před Teheránem a řeka Tigris na západě pře Mosulem poskytuje takřka ideální terén pro obránce, který při troše zkušenosti připraví pro útočníka takřka neproniknutelnou obranu. Jednotky a rozložení sil: Spojenci: Pěchota je zastaralá, ale počet a hornatý terén kompenzuje tuto nevýhodu, silná tanková armáda je počtem a kvalitou srovnatelná s útočníkem. Dělostřelectvo je silné jen okolo Tabrízu a Teheránu. Stíhací letectvo je o třídu horší ale početně převyšuje útočníka, je schopno uštědřit útočníku citelné ztráty ve vzduchu + 2 pozemní bombardéry. Dále mají spojenci pravidelný přísun creditů pro nákup nových jednotek (100). Osa: Armády jsou rozloženy tak že, na východě a středu jsou Japonci a na západě Němci. Jednotky osi jsou zkušené a nezastaralé, což je hlavní výhoda oproti spojencům, dále početná skupina bombardérů tvoří hlavní podpůrnou útočnou silou. Čas: na celou bitvu je 20 kol, což je na první pohled relativně hodně, ale boj v členitém terénu je náročný a 5 strategických cílů drobící armádu spotřebuje hodně kol, je potřeba si dát pozor na čas. Strategie: Celkem daná profilem krajiny, hory, kopce a řeka na západě umožňuje vybudování kompaktní a odolné obrany. Opěrné body jsem osadil flaky a AT + pěchotou. Důležité pro vedení efektivní obrany bude vytvoření silné stíhací skupiny, která bude nasazena k eliminaci slabě chráněných bombardérů. Z početných tankových jednotek seskupit svazek pro odrážení a zpomalení postupu nepřítele. Průběh: Ahvaz: Zde jsem se stáhl do hor a zvolna ustupoval na jih mimo dosah nepřátelských děl. 3 tah město nepřítel obsadil (zde toho nešlo moc dělat). Bagdád: Sem jsem stáhl jednotky ze západu a obranu již dále neposiloval, neboť by to byla ztráta kreditů, které jsem použil jinam a lépe. Nepřítel získal město po 5 kolech. Mosul: Město nepřítel získal šťastně hned první tah, ale 3 kolo jsem získal Mosul zpět. Moje stíhací horda zničila 2 slabě chráněné štuky s jednou Bf 109, následný letecký protiútok mě donutil stáhnout letectvo do zázemí, nic méně hlavní úkol byl splněn. Boj v tomto prostoru byl ukončen po 10 kole, kdy přijela armáda z Bagdádu. Hamadán: zde jsem se pořádně zakopal i v okolních horách, krvavé boje trvající 11 kol kdy město padlo. Esfahan: Útok japonské armády na Esfahan nebyl veden s potřebným počtem jednotek, a tak se mi podařilo získat některá ropná pole zpět. Město nakonec padlo po útoku ze západu 18kolo. Tabríz: 15 tah započal nepřítel útok, moje obrana složená z 4 těžkých děl, několika tanků, pěchoty a 4 flaků, byla pro nepřítele nepřekonatelná, po 4 kolech se zde stáhl. Teherán – od 15 tahu také započal útok na město, obrana je zde těžší než u ostatních měst, protože město leží na kraji pohoří a je tím dobře přístupné ze západu, nic méně zde vybudovaná obrana vydržela do 20 kola kdy nepřítel vnikl do města.

Hodnocení vlastního velení:
Hodnocení mé: Vytvoření silné letecké skupiny byl dobrý tah, likvidace 2 stuk ze začátku hodně oslabil leteckou útočnou sílu. Získání Mosulu zpět bylo klíčové pro udržení Tabrízu. Obrana byla dobrá, nebylo žádné náhlé zborcení ani panický úprk.

Charakteristika protihráče:
Hodnocení protivníka: Trošku lehkomyslná ochrana štuk mu ze začátku zkomplikovala situaci. Pozemní útok byl veden přesně a bez větších chyb.