Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Persie (R) (PacAGPG 2) - Maximus (Osa) x Frolek (Spojenci)
dohráno 20.05.2011, vítězství Spojenců
Maximus - Osa

Průběh a konec bitvy:
Situace: Terén: Hornatý teren před Teheránem a řeka Tigris na západě pře Mosulem poskytuje takřka ideální terén pro obránce, který při troše zkušenosti připraví pro útočníka takřka neproniknutelnou obranu. Jednotky a rozložení sil: Spojenci: Pěchota je zastaralá, ale počet a hornatý terén kompenzuje tuto nevýhodu, silná tanková armáda je počtem a kvalitou srovnatelná s útočníkem. Dělostřelectvo je silné jen okolo Tabrízu a Teheránu. Stíhací letectvo je o třídu horší ale početně převyšuje útočníka, je schopno uštědřit útočníku citelné ztráty ve vzduchu + 2 pozemní bombardéry. Dále mají spojenci pravidelný přísun creditů pro nákup nových jednotek (100). Osa: Armády jsou rozloženy tak že, na východě a středu jsou Japonci a na západě Němci. Jednotky osi jsou zkušené a nezastaralé, což je hlavní výhoda oproti spojencům, dále početná skupina bombardérů tvoří hlavní podpůrnou útočnou silou. Čas: na celou bitvu je 20 kol, což je na první pohled relativně hodně, ale boj v členitém terénu je náročný a 5 strategických cílů drobící armádu spotřebuje hodně kol, je potřeba si dát pozor na čas. Strategie: Vytýčil jsem si tři hlavní směry útoku, Mosul – Tabríz , Bagdád – Tabríz/Teherán , Hamadan – Teherán a Esfahan – Teherán. Zničení nepřátelského letectva do 10 kol a ochranu vlastních bombardérů, které budou v 2 formacích podporovat kritická místa postupu. Para výsadky jsem zavrhnul, z důvodu silného letectva/flaku nepřítele a také proto, že ze začátku osa nemá žádné paragány. Spoléhal jsem na svižnější postup pozemních jednotek, kde by v případě většího odporu vypomohl bombardovací svazek. Průběh: Ahvaz: Zde nepřítel zůstal v původních pozicí, za což zaplatil ztrátou několika pěchot a tankové jednotky + jsem se dostal na dotek Ahvazu (asi menší chybka nepřítele). Dalším kolem Ahvaz padl a útok pokračoval směrem na ropné pole a Karmanshav/Hamadan. Bagdád: Část nepřátelské armády před Bagdádem jsem zničil dřív než se stáhla do Bagdádu a Mosulu. Obranu Bagdádu nepřítel podpořil zakoupením několika málo jednotek a 2 stíhači. Útok na Bagdád byl veden z jihu a východu Japonci, Němci ze západu pronikli do města a zničením flaku bylo uvolněno nebe pro útoky štuk a betek. Následný mohutný útok podporovaný letectvem ovládl město v 6 tahu bez větších ztráty.. Mosul: Město chráněné řekou bylo větším oříškem než se zprvu zdálo. Útok trvající 9 kol byl plný tvrdých bojů, kde jsem přišel o 2 zkušené tanky a 3 pěchoty, teprve po příjezdu armády z Bagdádu byla cesta na jih uvolněna. Zde byla chyba vůbec útočit. Hamadán: Útok japonské armády byl veden v hornaté části, kde nepřítel obsadil hory kolem cest a podnikal silné protiútoky, i přes nasazení bombardérů zde byl postup velice obtížný a zabral dlouhých 16 kol pro získání města a uvolnění cesty do Teheránu. Esfahan: Útok japonské armády na Esfahan měl obdobný průběh jako na Hamadán, spojenec obsadil hory podél cesty a tím značně znesnadnil postup, který si vyžádal dlouhých 16 kol. Tabríz: Po uvolnění cesty u Mossulu, se hrnula celkem slušná armáda na Tabríz, přičemž malá část armády šla oklikou skrze letiště západně od Trebízu a druhá podporovaná stuky a dělostřelectvem z jihu. Očekával jsem silnou obranu podporovanou početným dělostřelectvem a chráněnou flakem. Nepřítel však zvolil ústupovou taktiku, kde postupně stahoval veškeré jednotky k Teheránu. Trebíz nepřítel vyklidil takřka baz odporu, ustupující odkryté jednotky zmasakroval wermacht a štuky za pochodu a cesta do Teheránu byla otevřena. Teherán – poslední opěrný bod: útok byl veden japonci z jihu a wermachtem ze západu, času moc nebylo, jen 3 kola. Nepřítel postavil obranu ve 3 sledech kolem Teheránu s 3 flaky na sever od města. Samotná obrana byla tvořena AT, pěchotou, něco málo obrněnců a jedním dělostřelectvem (letectvo již bylo eliminováno). Útok zahájila japonská pěchota podporovaná dělostřelci z jihu a jednotky wermachtu od Tabrízu. Ač bylo zničeno každé kolo kolem 3-5 jednotek a prolomena 3 sledová obrana města ze západu, útok se zastavil poslední kolo před městem, čímž nepřítel získal minoritní vítězství.

Hodnocení vlastního velení:
Hodnocení mé: Moje chyba byl útok na Mossul, kde má nepřítel připraveny záložní silné tankové jednotky, které s podporou letectva bez problémů zničí případný průnik jednotek na i za řekou. Zde jsem přišel o 2 tankové jednotky a další 2 tankové jednotky poškozeny tak, že je bylo nutno doplnit, dále ztráta 3 pěchot znamenala zastavení útoku v tomto směru. Nepřítel zde přišel také o dost jednotek (více než já), ale mé ztráta jednotek znamenala zpomalení útoku na Trebíz. Pro příště bude lepší Mosul nechat a jednotky vrhnout do Bagdádu, který je svoji polohou vhodnější k útoku a případný nepřátelsky protiútok lze snadněji eliminovat. U ostatních směrů útoku bylo docíleno prolomení obrany, nic méně pro výhru by bylo potřeba mít o 1-2 kola více času. Neustále doplňovaná obrana držící se v horách vyžadovala čas, a až po překonání hornaté krajiny, kde nepřítel ztratil většinu armády, bylo možno postupovat rychleji. Letectvo, bombardéry jsem ochránil nepoškozené (několik škrábanců od flaků nepočítám) a s jejich silnou podporu byl rozbit nejeden silný obranný bod + jediný účinný prostředek na eliminaci Matild II. Stíhači se vypořádali s nepřátelským letectvem bez větších potíží a jejich podpora pozemním útokům byla účinná. Myslím, že letectvo jsem použil dobře. Celkově by to šlo zahrát za osu lépe (soustředit se více na prolomení hornaté krajiny v jednom hlavním směru, ale to by chtělo zkusit).

Charakteristika protihráče:
Hodnocení protivníka: Obranu Mosulu a v okolí Hamadanu a Esfahanu nešlo nic vytknout, hluboká členitá obrana krytá flaky a podporovaná tanky zadržela postup na 16 kol. Bagdád bráněn dobře, jen protiútok vedený AT a flakem před Bagdádem byl dle mého názoru neefektivní. U Tabrízu byl ústup předčasný, ustupující dělostřelectvo a pozemní jednotky jsem zničil během 3 kol, když by trojce těžkých děl obklopena flakem a pěchotou zůstala zakopána v Tabrízu, byla by likvidace mnohem těžší. Obrana Vzdušná obrana Teheránu držená 3 flaky byl dobrý tah. Dále hustá a hluboká obrana získala potřebný čas pro odvrácení porážky. Použití letectva bylo provedeno účelně u Mosulu. Potom proběhlo několik leteckých soubojů, kde bylo postupně ztraceno veškeré letectvo spojenců (od 16 kola bylo zcela eliminováno). Z mého pohledu krom Mosulu bylo použití početného letectva spojenců relativně pasivní. Nepřátelská diverze lehký tanku a mechanizovaná pěchota byla úspěšná, ač jsem slídil v zázemí několika jednotky, objevil jsem skupinku asi na poslední moment, nic méně nepřítel získal na několik kol 2 menší města.

Frolek - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
V prvním kole jsem ustoupil ze západních pozic, ústup jsem kryl daimlerem a britskou stíhačkou. Nad Mosul jsem dal MIGa a nad most taktický bombrdér, který pak dobře vykonal svoji práci. Všechnu prestiž jsem investoval do 2*20mm AA, které jsem rozmístil snad všude - u Ahvazu, ropných vrtů jižně od Esfahanu, u Mosulu. Připravil jsem 5 diverzních jednotek - 2*stuart, daimler, HW na pásech a para. 1) Ahvaz - Teherán – zde byl hlavní směr obrany, dlouho se Japonci nemohli chytit, Hamadan dobyli asi v 15.kole. Pomohlo dělo z Kermanshahu, ruské tanky a Matilda. 2) Bagdád - Tabríz: U Mosulu neměli Němci šanci projít a v Bagdádu jsem dokoupil Matildu, která pak bránila postupu až do 8. kola. Pak se ovšem obrana zhroutila, protože ruské tanky byly vesměs u Hamadanu. Potom se Němci dostali přes Arbil k Tabrízu, kde jsem ústupem zdržoval, takže se nedostali včas k Teheránu. 3) Esfahan - zde Japonci a postoupili rychleji než jsem čekal a v závěru se objevili u Tehránu z JV, naštěstí jim to nepomohlo. 4) diverze - bohužel jsem daimlera a stuarta použil místo k diverzi k útoku na dělo, který stejně nevyšel. Měl jsem je poslat dál do týlu nepřítele. Druhá skupina, která se ukrývala jižně od Daj-az-Zoru byla vyzrazena díky PSW, ale natáhla na sebe letctvo a tanky a ustupující Stuart obsadil Najaf a Hillah, čímž jsme získali prestiž k dokoupení obrany před Teheránem. 5) letectvo - moc jsem ho nepoužil, narozdíl od kolegy v opačné bitvě, a postupně jsem o něj přišel. 6) závěr - u Teheránu jsem v 18.kole dokoupil KV42 (s velkým překvapením, kde se objevila prestiž) a trochu PTK a kvalitních ruských AA a s velkým štěstím jsem se ubránil.

Hodnocení vlastního velení:
Málo jsem využil diverze, občas jsem hrál příliš rychle, jako když jsem hned ve druhém nebo třetím kole zapomněl zahrát na části fronty u Ahvazu, kde se mělo ustoupit, takže mi tu soupeř seřezal a urychlil postup.

Charakteristika protihráče:
Postupoval systematicky a rozumně opatrně.