Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Čchung-čching (PacPG 1) - Johny ZED (Spojenci) x Frolek (Osa)
dohráno 13.02.2010, vítězství Osy
Frolek - Osa

Průběh a konec bitvy:
Jednotky jsem rozdělil do dvou zhruba stejných skupin, východní a západní. Na východní frontě jsem hned v 1.kole u Chankchou přikoupil dělo 150mm, které mělo řešit zabetonování přístupu k Si-anu. S jednotkami rozmístěnými kolem Cheng-jang jsem zamířil na sever a jen menší armádu jsem nechal obléhat Čchang-ča. S Kohei (ženisté) jsem překročil Jang-c-tiang a hned ve druhém kole si ve směru od Chankchou zajistil I-cchang, čímž byla pro jihovýchodní armádu otevřena cesta na Si-an. Postup na této frontě byl celkem plynulý a v předposledním kole se mi Si-an podařilo obsadit. Na západní frontě se jako velký problém ukázalo překročení Jang-c-tiangu, neboť nepřítel zde umístil velké množství tanků a flaků. Čchung-čching několikrát změnil majitele a já v něm přišel o jeden nebo dva tanky. Velmi jsem se obával o osud této fronty, dlouho se zdálo, že se protivník prioritně zaměřil na obranu této části mapy. O to větší bylo moje překvapení, když jsem s Kohei a následně Kihei (jezdectvo) přes hory západně od mostu překročil Jang-c-tiang (dle viditelnosti jednotek o tom patrně neměl nepřítel ani ponětí) a v době definitivního obsazení Čchung-čchingu jsem nalezl Čcheng-tu prázdné, pouze s jedním ATG vedle města. Mezi oběma městy se tak vytvořil kotel čínských tanků a flaků, který byl postupně zlikvidován. Na závěr k letecké bitvě – Číňané se schovali nad flaky a Japonci je obkličovali při častých deštích, celkem nic zajímavého.

Hodnocení vlastního velení:
Bitvu jsem provedl dle plánu. Myslím, že kdyby mne nezdržoval nadprůměrně častý déšť, snad bych to ukončil ještě o jedno kolo dřív.

Charakteristika protihráče:
Myslím, že si měl vybrat jeden směr který by hájil a druhý by obětoval. Takhle na obou frontách prohrál, i když u Si-anu mu stačilo ještě dvě kola vydržet.

Johny ZED - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Kuřecí žvej-žu-žu Obrana byla rozdělena na dvě části, první bránila Si-an, druhá pak Chung-ching a přechod přes řeku Jang-c-tiang. Zbytek jednotek se snažili spíš jen lokálně bránit a zpomalovat postup japonců, než tvořit souvislou obranu. Tomu v zásadě odpovídalo i rozdělení letectva, které se soustředilo u měst Si-an a především Chung-ching. Hned z kraje se budu věnovat obraně Čchang-ča, zdejší jednotky se nesnažili dělat nic jiného než zdržovat a zpomalovat postup hlavních japonských sil, což se jim poměrně slušně dařilo, bohužel se to ve výsledku tolik neprojevilo. Čchang-ča padlo aniž by výrazněji ovlivnilo situaci na ostatních frontách. Mojí nejdůležitější frontou byla ta u města Chung-ching a na řece Jang-c-tiang. Zde jsem soustředil své nejlepší jednotky letectva a tankových vojsk, podpořené houfnicemi a velkým množstvím AA děl, mající za cíl omezit aktivity japonského letectva. Obrana byla roztažena po celé délce Jang-c-tiang a souvisle kryla oba mosty a v oblasti Chung-chingu pak byla zesílena. Soupeř byl podle očekávání před Chung-chingem zastaven a začal s přípravami na postupný útok, jeho letectvo projevovalo zvýšenou aktivitu, která ho stála jedno sestřelené A6M za cenu obětování dvou mých stíhaček(Zero bylo poškozeno střelbou 3“AA, dále poškozeno útokem P-40B a doraženo ostatními stíhačkami. Po zahájení nepřátelského útoku docházelo k zuřivému boji o Chung-ching, který byl několikrát osvobozen, bohužel ale za cenu vyčerpání jednotek obránců, kterým největší ztráty způsobovali především těžké houfnice. Obrana začala povolovat a když jsem se chystal začít budovat obranu kolem Čheng-tu, tak bylo město překvapivě obsazeno jízdou, která byla ve skrytu a o jejímž pohybu jsem netušil. Po těchto akcích jsem definitivně ztratil iniciativu a bitva zde v podstatě skončila. Rozhodující bitva tak byla svedena na severu v oblasti města Si-an. Zdejší obrana byla založena na obtížně přístupném terénu. Měl jsem v úmyslu blokovat soupeři postup po hlavní silnici od Čeng-čou, odkud byly staženy všechny cenné jednotky, aby tak posílili hlavní obranu Si-an. Tu mělo zajisit větší množství tankových jednotek, pár 75mm děl, pěchota a ATG. Přímo na městem pak byla skupina přeživších letadel ze spodu krytá AA dělama. Bohužel, převaha soupeře v dělostřelectvu, kvalitnější pěchotě a letectvu nakonec způsobila postupné oslabování a konec obránců, kteří ač neustále doplňováni neměl šanci vydržet tolik času, kolik bylo potřeba. Nestal se zde již žádný zajímavý moment, město padlo po naprostém vyčerpání obránců.

Hodnocení vlastního velení:
Nemyslím, že bych udělal zásadní chybu v oblastí Chung-chingu, zdejší obrana se držela velice urputně, chybou bylo vydání Čheng-tu prakticky bez boje. Avšak obrana kolem Si-an byla od základu špatně navržená v konečném účtování se projevila neznalost mapy.

Charakteristika protihráče:
Musím ocenit kvality soupeře, bojoval velice dobře, rychle využíval mých chyb a o výsledku bitvy bylo jasno již několik kol před koncem.