Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Čchung-čching (PacPG 1) - Johny ZED (Osa) x Frolek (Spojenci)
dohráno 13.02.2010, vítězství Osy
Johny ZED - Osa

Průběh a konec bitvy:
Kuřecí žvej-žu-žu Při zahájení bojů jsem si jednotky rozdělil do tři skupin, skupina A se nacházela na jih od Čchung-čchingu, skupina B u města Čchang-ča a skupina C u města Changchou. V prvotní fázi jsem všechna 75mm děla přezbrojil na ráži 105mm z důvodu zvýšení dostřelu. Následující popis bude uveden podle jednotlivých skupin. Skupina A: Základní ideou bylo rozdělení skupiny na dvě části, hlavní postupovala přímo na sever, druhá přešla přes pohoří a paralelní cestou směřovala k druhému mostu přes řeku Jang-c-tiang u města Chung-ching. Na této frontě jsem předpokládal od začátku největší odpor, ale dost mě překvapilo, že západní most nebyl bráněn a lehké jednotky pronikly na druhý břeh a vybudovaly předmostí, mezitím hlavní síly se přiblížily k Chung-chingu a rozvinuly se podél řeky. Nejaktivnější byla na začátku letectvo, které provádělo taktický průzkum, potlačilo soupeřovo stíhací letectvo a bombardéry napadaly nechráněné jednotky. Kolem Chung-chingu se nic zvláštního nestalo, postup byl plynulý a za podpory letectva Chung-ching padl rychle a s minimálními ztrátami. Po pádu Chung-chingu se soupeř snažil pouze zdržovat což se mu dařilo, vzhledem k tomu, že veškeré letectvo bylo staženo a nasazeno na jiné frontě. Po dobití Čheng-tu jsem pomalu začal postupovat na sever, ale zde soustředěné velké množství jednotek mě v tom zabránilo, neboť moje jednotky byli silně vyčerpané a jejich doplnění nebylo možné vzhledem k situaci na jiné části fronty. Skupina B: Tato skupina záhájila obléhání Čchang-ča a měla nejnižší prioritu v přidělování letecké podpory a tudíž postup nebyl nikterak rychlý. Nejprve jsem jednotkou tanků město zablokoval, dále částí provedl obléhání a postupnou likvidaci. Zbytek jednotek se pak přesouval buť ke skupině C, nebo přes řeku Jan-c-tiang k městu I-chang. Největším problém v této skupině bylo, že došlo k těžkému poškození Ki-32(což byla jediná letecká jednotka působící v této oblasti) a vázání jednotek, které skupina C zoufale potřebovala. Po definitivním obsazení Čhang-ča se všechny jednotky přesunuly na sever a podpořili skupinu C v boji u Si-anu. Skupina C: Na bedra této skupiny připadla největší tíha bojů. Za úkol měla přímý postup na sever k Čeng-čou, poté se měla stočit a zaútočit na Si-an. Hned od počátku ale nastaly problémy. V oblasti měst Kuang-chua a I-chang se nacházeli silné jednotky, zejména tankové. Ty donutili skupinu C, která postupovala k Čeng-čou bojovat o přistup k městu, až nakonec jsem musel přejít do dočasné defenzívy a začít tuto skupinu posilovat. Zvrat nastal až když jsem povolal veškeré bombardovací letectvo a postup části skupiny B přes I-chang ke Kuang-chua. Situaci se tak podařilo zachránit jen za cenu nepříjemných ztrát na technice. Po obnovení postupu jsem zahájil systematické obléhání Čeng-čou a zároveň vyslal předvoj po silnici na Si-an. V průběhu této bitvy jsem rozjel velice důležitou akci a tím bylo nasazení paradesantních jednotek. Jednu jednotku jsem měl od začátku, druhou jsem přezbrojil v Chung-chingu. Protože jsem měl k dispozici pouze jeden vzdušný transport, vysadil jsem první jednotku východně od Si-an, tak aby byla z dohledu obránců a zároveň byla schopná se během jednoho kola přesunout a zaútočit na obránce. Druhá jednotka měla být původně vysazena přímo do města, ale vývoj událostí tento plán mírně změnil. Další akce těchto jednotek pak souvisely přímo s postupem hlavních jednotek. Ty mezitím narazily na přístupu k Si-anu na silnou obranu, která nepříjemně odolávala postupnému útoku. Pro další postup bylo důležité definitivně dorazit čínské letectvo, které bylo přímo nad Si-anem chráněno větším množstvím flaku. K tomu bylo potřeba doplnit veškeré stíhačky a naráz je všechny nasadit, tyto přípravy zabraly docela dost času, po kterou se akceschopné stíhačky věnovaly průzkumné činnosti a preventivní ochraně jednotek proti případnému překvapivému bombardovacímu náletu. Dále jsem přisunul nejtěžší 150mm houfnice a svoje nejlepší pěší jednotky, zbytek jednotek postupně procházel doplňováním. Hlavní bitva o Si-an začala útokem stíhačů proti bombardérům, ty předtím zjistily pohyb nepřátelských tanků po silnici od Kuang-juan k Si-an. Zde vysazená a zakopaná jednotka paragánů je velice účinně blokovala až do konce bitvy. Druhá jednotka se přesunula přímo k Si-anu s možností být kdykoliv vysazena. Důležitou událostí která na první pohled nevypadala nijak zvláštně, ale pro další boje byla zásadní bylo ukončení bojů u Čheng-tu a dobití An-kchang. Za peníze takto získané jsem u An-kchangu koupil baterii 120mm houfnic, která hned v prvním kole mohla ostřelovat čínské obrané 75mm. Po prvních útocích stíhačů se čínské bombardéry rozutekly a schovaly(postupně jsem je však vypátral a sestřelil), čímž se nebe nad Si-anem uvolnilo a bombardéry zahájili kampaň proti AA dělům a vlastní obraně města, ta zpočátku nebyla moc efektivní, ale celkově přispěla k oslabení obránců. Dvě kola až tři kola před koncem se staly důležité události. Za prvé došlo k vysazení paragánů přímo u města Si-an, čímž došlo k zablokování nákupů(sice paragáni nevyskočili přesně tam kde jsem potřeboval, protože se dostaly na dostřel 75mm děl, ale nakonec to nebyl zas tak velký problém, protože jedno z těch dvou děl bylo poškozeno ostřelováním 120mm houfnice), za druhé čínské jednotky, které spěchaly posílit obranu Si-anu nebyly schopny prolomit roadblock tvořený první paradesantní brigádou, za třetí 120mm houfnice silně poškodila 75mm dělo a přesunula se, přičemž se do jejího dostřelu dostaly obránci Si-anu, za čtvrté hlavní jednotky po předchozím doplnění a velmi pečlivé přípravě zaútočili, prolomily obranu a zatlačili obránce až k městu a nakonec za páté všechna AA děla se přesunula od města Si-an což umožnilo nerušený útok bombardérů. V posledním tahu jsem nejprve leteckým bombardováním a ostřelováním houfnicemi poškodil obránce na 4. Vzápětí pak zaútočili paragáni, kteří navzdory obraným 75mm dělům dokázali vytlačit obránce ven, což jim umožnilo vítězně vstoupit do města a ukončit bitvu.

Hodnocení vlastního velení:
Musím upřímně přiznat, že taktika protihráče mě překvapila a donutila mě rychle měnit moji strategii, přesto díky kombinaci všech jednotek jsem problémy vyřešil a nasazením letectva a paradesantních jednotek situaci zvrátil v můj prospěch a dovedl do vítězného konce.

Charakteristika protihráče:
Zvolil velice zajímavou a účinnou taktiku, u které se ale soustředil pouze na pozemní boje a nepočítal s nasazením paradesantních jednotek. Vzhledem k tomu, že bitva je pro obránce velice složitá, tak se držel dobře a způsobil mi nepříjemné chvilky.

Frolek - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Mým záměrem bylo vsadit vše na obranu Si-anu, do Čchung-čchingu jsem neinvestoval ani cent. Díky tomu byl rychle dobyt a já pak musel pro jistotu látat obranu kolem Kuang-juanu, ale nakonec tudy neprošla ani myš. Na východní frontě jsem nakoupil tři T-26 v Kuang-chua a potrápil jsem armády spěchající na sever, především jsem úplně zničil dělo 105mm. Díky navázání mohutných sil na Čchang-ča jsem oddálil postup protivníka, ten k Si-anu dorazil poměrně pozdě. Asi sedm kol před koncem měl cca 7 hexů od Si-anu pouze dva tanky a proti nim stála solidní formace tanky-flaky-2 děla a pěchota v horách. Zdálo se mi, že se musím udržet, zvlášť když jsem viděl, že v paralelně probíhající bitvě jsem za Japonce mnohem blíže k cíli a s větší armádou. Také jsem si na závěrečnou bitvu mezi horami a Žlutou řekou zachoval dva bombardéry, rozprašovač a dvě stíhačky. Posledních šest kol, resp. předposlední tři kola před posledními třemi koly se však krutě nezadařilo. Nepřítel najednou od západu postupoval vysokou rychlostí a především, prvním výsadkem západně od Si-anu zablokoval dva tanky, jeden průzkumák a jezdectvo přicházející posilnit obranu Si-anu od Kuang-juanu. Pak přišel šok, výsadek přímo vedle Sia-nu mi zablokoval nákupy v době, kdy jsem měl cca 80 prestiže, a v dalším kole mi už jen přišel vítězný save. Soupeř zariskoval, zaútočil na město chráněné dělem a útok se zdařil. Chyba byla na mojí straně, myslel jsem že jen blokuje nákupy a že se útok nezdaří, resp. jej ani nebude pokoušet. Až z vítězného sejvu jsem poznal, že mi předtím rozmašíroval pěchotu ve městě bombardérem a dělem. Nevím, jak by bitva dopadla, pokud by se útok nezdařil, měl bych možná ještě nějakou šanci. Letecká bitva vypadala podobně jako v opačné bitvě, akorát že mnohem méně pršelo a na konci si protivník dobře pohlídal, abych mu zbývajícími letadly neuškodil.

Hodnocení vlastního velení:
Můj záměr vsadit vše na obranu Si-anu dlouho vycházel. O to víc jsem to pokazil tím, že jsem si nechal shodit výsadkáře vedle města a bitvu jsem prohrál, i když ostatní nepřátelské jednotky byly ještě asi dva hexy od města. Je to pro mě velké poučení do budoucna. Také jsem tak dlouho váhal s použitím letectva, až mi bylo k ničemu. Dva bombardéry a jeden rozprašovač jsem vůbec nepoužil.

Charakteristika protihráče:
Je evidentně zkušenější. Zbytečně se zabořil u Čchang-ča a pak málem nestíhal u Si-anu, ale dvěma výsadky zcela otočil bitvu, prostě pravý veterán Panzer Generala.