Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Severní Čína (PacPG 1) - Sepp (Spojenci) x Springfield (Osa)
dohráno 08.03.2010, vítězství Spojenců
Springfield - Osa

Průběh a konec bitvy:
Zvolil jsem taktiku nejdříve dobýt Peking a Tiencin, v této oblasti rozdělit své síly a postupovat k Ti-nanu na jih a druhou armádou dále na západ, kde jsem chtěl dále na rozcestí (Ta-Tchung) dokoupit další jednotky a pokračovat k Tchaj-juanu s jednou částí a k Pao-tchou na západě s druhou částí armády. Sepp zvolil taktiku opevnit každý bod na cestě ke strategickým městům, takže můj postup byl neustále zdržován dobýváním jednotlivých opevněných měst. Ti-nan na jihu se mi podařilo po tuhých bojích dobýt, ale nezůstalo mi dlouho. Sepp učinil obchvat a dokoupil další jednotky, takže pár jednotek, co mi zbylo, bylo z města vyhnáno a potom postupně zničeno. Postup směrem na západ skončil na oné křižovatce, kde jsem chtěl armádu rozdělit a část poslat dobýt Tchaj-juan ve středu mapy. Sice po dokoupení těžkých tanků se mi podařilo se prokousávat Seppovými tankovými divizemi, nicméně do konce bitvy už zbývaly pouhé dva tahy.

Hodnocení vlastního velení:
V útočné bitvě jsem neměl moc šancí, nicméně špatné rozložení sil mě přivedlo do situace, kdy se mi podařilo dobýt pouze jedno město, které jsem nakonec ani neudržel.

Charakteristika protihráče:
Jeho obrana byla velmi úspěšná, podařilo se mu zastavit můj postup a ještě ze zálohy zaútočit tankovými divizemi na jediné strategické město, které jsem dobyl.

Sepp - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Tiencin padl ještě než jsem mohl zahájit boj, na Peking byla vržena celá japonská armáda bez ohledu na ztráty. Hned z kraje se mi ale podařilo těce poškodit japonskou těžkou pěchotu, tank Chi-ro a sestřelit taktický bombardér, což což jsou body do materiální války – musí opravovat a třeba nezbyde na vylepšování… Peking sice relativně rychle padl, ale po zamyšlení jsem se rozhodl nebudovat mohutné opevnění někde vzádu, ale bránit vše – všechna města po trase útočníka. Jako smysluplné se mi jevilo využití kombinace tanků Chn T-26 a flaků. A to již u Kalganu. Japonci se k městu blížili s lehkými tanky a průzkumáky. Abych bránil Tchaj-juan od východu, opevnil jsem S-tia-čuang T-26 a flaky, obranu Ti-nanu jsem nakonec přeskupil tak, že do města a vedle jsem umístil tanky, ze zadu je pokryl houfnicí a přítomné pěchoty (těžkou a lehkou) umístil do hor za městem (a flakem). Od Pekingu se zachránil pouze Chn R.FT17, který se stáhl k S-tia-čungu, kd byl opraven. V sedmém tahu se japíci objevili před Ti-nanem, kde se první do bitvy zapojil ptk – ponechaný před řekou v polích. Japonci ztratili další taktický bombardér a obrana Kalganu se neustále držela, po nasazení japonských houfnic jsem zaútočil na 150 mm houfnici a zničil ji, což jsem považoval za veliký úspěch. Na jihu japonci pokračovali v útoku na Ti-nan přímočaře přes řeku, ale proti tankům za řekou chráněnými houfnicí to měli těžké… V jedenáctém tahu už měl Kalgan „za pár“, vedle města zůstal poškozený flak, ale hned v dalším městě Tcha-tchungu se zformoval obrana z pěchoty ve městě, za městem flak a před městem dvakrát T-26… Na jihu u Ti-nanu začalo být horko, do řeky se vrhly dva tanky 89 Chi-Ro, za jedním 75 mm a za druhým 70 mm houfnice. Těžká japonská pěchota to měla proti čínské velmi těžké, zejména po několika zásazích čínskou houfnicí… V třináctém tahu Ti-nan dočasně padl, ale jelikož japonci nemínili útočit na Tchaj-juan od východu, poslal jsem od S-tia-čuang T-26 a PzIA do týla japonců. V dobytém Kalganu zakoupili japonci tanky 89 Chi-Ro, ale to již bylo zřejmé, že je pozdě. Na jihu u Ti-nanu se ukázalo opět, že pokud není tank krytý houfnicemi, do města nepatří, po odmuničení obou houfnic byl společnou akcí dvou taktických bombardérů, R17, houfnice a pěchoty zničen i druhý tank 89 Chi-Ro. Do konce zápasu pak padl můj nestrategický Ta-tchung, u Ti-nanu jsem kompletně zničil japonskou skupinu a demonstrativně jel na sever k Pekingu a Tiencinu, ale obě města byla japonci obsazena…

Hodnocení vlastního velení:
podařilo se mi neudělat chybu a zvítězit v bitvě, kde byl obránce ve značné převaze – málo tahů, hory…

Charakteristika protihráče:
asi se příliš soustředil na přímý útok, podcenil možnosti obchvatu přes hory,