Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Severní Čína (PacPG 1) - Ferdinand (Osa) x 777 (Spojenci)
dohráno 03.02.2010, vítězství Spojenců
Ferdinand - Osa

Průběh a konec bitvy:
Bitvu jsem si několikrát vyzkoušel jak proti PC, tak proti sobě. Vždy z přehledem zvítězil obránce, ale zkusil jsem být lepší a porazit protivníka. Útok začal dobře a to obsazením Tiencinu a dotykem Pekingu, abych zabránil nákupu a mohl pokračovat v útoku. Předpokládal, jsem, že protivník opevní hlavně město ve středu Tchaj-juan a na severu Pao-tchou. Pro eliminaci obrany jsem zakoupil 2 houfnice. Ale po prvním tahu jsem byl překvapen, když dotyk Pekingu byl zlikvidován a obrana Pekingu posílena o 4 tanky T-26, houfnici a 2 flaky. To jsem nečekal, že se bude soupeř bránit zde. No nic na 2 tahy jsem zastavil útok, zkoncentroval se a pak zaútočil. Naštěstí nejlepší japonské tanky za pomocí letectva jsou schopné likvidovat T-26. Peking jsem obsadil za další 2 tahy, ale soupeř spořádaně ustupoval na sever ke Kalganu. Sice jsem mu tah od tahu likvidoval jednotky, ale postup byl docela pomalý. Od 5. tahu kdy jsem pomalu postupoval ke Kalganu jsem vyslal jednotky na jih, aby dobili strategické město Ti-nan. Letecká bitva byla z mé strany opatrná, hlídal jsem si jednotky. A neútočil moc na soupeře. Věděl jsem, že má dost stíhaček. Koupil jsem sturmflak na eliminaci soupeřových stíhaček. V prvních 5 tazích jsme se oba nevyvarovali chyb, já ztratil bombardér, soupeř zbytečně 2 stíhačky, které visely osamoceně nad Pekingem a já je sestřelil. Poté na postup dobývání Kalangu dohlížela 1 stíhačka a bombardér, zbytek letectva jsem převelel na jih. Postup na severu i na jihu byl velice pomalý, na jihu mi to tolik nevadilo, protože jsme věděl, že tam mám čas, ale na severu jsem potřeboval postupovat. Eliminace T-26, krytých děly, plus úzká soutěska s horami na jedné straně a řekou na druhé, způsobovalo to, že postup byl velice pomalý. Od Pekingu jsem vyslal průzkumáka, aby obsadil střed mapy-města S-tia-Čuang a An-jang. Ty jsem obsadil, akorát jsem pak letadly, průzkumákem a tankem od Ti-nan naháněl soupeřův PzA1, bál jsmem se, že někde provede diverzi. Další diverzi plánoval soupeř na severu od Kalganu, ale tu jsem také pohlídal. Na jihu jsem pořádně zaútočil až v 7. tahu. Obrana soupeře byla klasická, houfnice, tank, flaky, pěchota. Ale já měl 3 houfnice a lepší pěchotu, plus tank. Nicméně další zdržení zde vyvolalo soupeřovo letectvo, které zde udeřilo plnou silou, poškodilo několik mých jednotek a sestřelilo mi můj druhý bombardér. Po konsolidaci, a znovuzaútočení jsem Ti-nan dobil v 11 tahu. Přišlo mi pak nějak lehčí. Sice jsem viděl, že soupeř se stáhnul s těžkou pěchotou, protitankem a pěchotou. Ale myslel jsem si, že když nechám v 2 slabší houfnice a 2pěchoty u města, že to bude stačit. Ale to byl omyl. Ve 14.tahu soupeř provedl protiútok o síle 2 pěchot, tanku, protitanku a 2flaků. Letectvo moc použít nešlo, kvůli těm flakům a než jsem přisunul zpět posily, tak se oproti mým předpokladům soupeři povedlo získat Ti-nan zpět. Přispěl i ktomu bombardér He 111 a poslední stíhači. Sice jsem letectvo sundal, přiletěl jsem i svými bombardéry, ale to mi pak chybělo jinde. Udržel město až do posledního tahu, na znovudobytí bych potřeboval 1-2 tahy. To se mi moc nepovedlo. Co se týče severu, tak postup byl pomalý, nicméně Kalgan padl v 11. tahu, pak jsem pokračoval na Ta-tchung. Zde hrdinná pěchota s flakem, ně zpomalila o další tah. Teprve ve 13.tahu jsem mohl rozdělit svoji armádu na 2 skupiny na tu co pokračuje na Tchaj-juan a na tu co jde na Pao-tchou. Zde jsem si říkal, tahů je už málo, ale třeba obrana nebude tak velká, když už opevnil Peking tolika T-26. Ale čas mně tlačil. Další zpomalení způsobila letecká bitva u Ta-tchungu, kdy soupeř přiletěl se stíhačkami a bombardéry s cílem zpomalit můj postup. Na tah se mu to povedlo. Překvapilo mně, že si dokoupil min 1 stíhačku, to jsem nečekal. Leteckou bitvu jsem pak vyhrál a jemu zbyly jen He 111 a stíhačka, s kterou zlobil pak u Ti-nanu. Pak jsem sice rozdělil jednotky na 2 armády. Ale už bylo málo tahů do konce. K Pao-tchungu jsem se dokázal přiblížit na 2 hexy. Zde bych potřeboval cca 2-3 tahy. K Tchaj-juanu jsem se také přiblížil, jelikož zbývali 2 tahy dokonce a tak jsem zaútočil bez přípravy a hlava nehlava. Taky to tak dopadlo. Tank v horách proti pěchotě moc nejde. Ale to už po už byla labutí píseň mých útočných jednotek u Tchaj-juanu, zde bych potřeboval tak 5 tahů a ještě nevím zdali bych uspěl.

Hodnocení vlastního velení:
Jako velitel jsem nesplnil úkol a za své velení bych mněl spáchat harakiri. Obzvlášť za umožnění dobytí Ti-nanu. Jinak po zemi se celkem dařilo, ale moc pomalu. Rychlost není mojí silnou stránkou. Pomalý metodický postup mi jde, ale zde byla třeba rychlost. Letecká bitva ode mne trochu chaos a nechat si sestřelit 2 bombardéry je moc. Nic překvapivého jsem také nevymyslel a tak jsem nemohl vyhrát. Dávám si sám 3-4.

Charakteristika protihráče:
Jako protivník byl výborný, překvapil velkou obranou Pekingu, dále překvapil dokoupením stíhaček. A pak se mu povedl protiútok na jihu. Hodnotím ho jako skvělého protivníka. Jediná chybka byla asi ztráta 2 stíhaček. Jinak si nejsem ničeho vědom. Bacha na tohoto protivníka, vyniká neobyčejnými nápady. Dávám 1-.

777 - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Terén, pomer síl ako aj počet kôl hrá do karát obrancom. Hlavne v strednej a severnej časti mapy sa dá zdržiavať pomerne veľká útočná armáda len hŕstkou jednotiek vďaka nemožnosti na obchvat. Zdržovaciu taktiku som sa rozhodol uplatňovať už od začiatku. Obranu Pekingu som posilnil o T-26 ky a PVO vďaka čomu sa nad mesto neodvážili japonské stíhačky. Vzhľadom k prevahe jap. delostrelectva som zvolil pomalý, usporiadaný ústup z mesta. Nečakaným úspechom bolo znovu obsadenie východnej štvrte mesta ako aj čiastočné úspechy v leteckom boji. Moje jednotky ustupovali po ose Pekikg, Kalgan, Ta-tchung ktorý bol Japoncami obsadený až v 12 kole. Súčasne prebiehali boje aj na južnom úseku pri Ti-nane kde majú jednotky dobrú pozíciu za riekou. Počas obranných bojov došlo k stratám na oboch stranách . Proti japonskému delostrelectvu ktoré tam prisunul protivník ale nebolo možné udržať mesto ,to bolo evakuované pričom jednotky sa stiahli do hôr. Ich úlohou bolo viazať na seba početné jap. sily prípadne sa pokúsiť o protiútok ktorý sa uskutočnil 4 kola pred koncom a ktorý skončil úspešným obsadením mesta. To ostalo v spojeneckých rukách až do ukončenia bojov. Na strednom a severnom úseku dochádzalo k leteckým a pozemným bojom pričom spojencom sa pomerne úspešne darilo eliminovať jap. letectvo a spôsobovať straty pozemným jednotkám. Vďaka získanej prest. bola obrana Tchaj-juanu a Pao-tchou posilnená a udržala sa do konca bojov. Za zmienku stoja dva pokusy o diverziu ktoré nevyšli , na druhej strane na seba viazali Japonské jednotky.

Hodnocení vlastního velení:
Vďaka zvolenej taktike som pohodlne udržal 2 mestá, ako bonus znovu obsadil tretie. Taktiež ma teší nasadenie letectva. Celkovo je ale hra za spojencov vďaka terénu jednoduchšia .

Charakteristika protihráče:
Ferdinand bol schopný protivník. Postupoval pomaly ale isto spoliehajúc sa na ťažké delostrelectvo a tanky, na druhej strane podcenil letectvo spojencov. Tak isto sa mal vysporiadať so spoj. jednotkami pri Ti-nane, nedošlo by tak jeho obsadeniu.