Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Jižní Čína (PacPG 1) - Hobart (Osa) x Trefegd (Spojenci)
dohráno 18.03.2010, vítězství Spojenců
Hobart - Osa

Průběh a konec bitvy:
Než začnu popisovat průběh bitvy,velením operací v Jižní Číně jsem nebyl vůbec nadšen, při pohledu na mapu mi bylo jasné, že to bude tvrdá práce,a to nezmiňuji počasí. Bitvu jsem nehrál ani proti počítači a nebyl čas na trening, takže průběh by odpovídal reálným bojům. Byl jsem si vědom, že musím postupovat nekopromisně vpřed bez ohledu na na ztráty. Klíčové v této bitvě je dopravit na bojiště fracouzské i japonské těžké dělostřelectvo a doufat v dobé počasí. Dále jsem chtěl využít para - brigády s dostupných letišť. Pozemní bitva: a) Francouzský sektor: Můj cíl - 2 klíčová města a po obsazení kooperavat s Japonci Podařilo se rychle dobít obsadit města před řekou,dopravil jsem 2 těžké houfnice a začal postup k řece. Díky dělostřelectvu a dá se řici i příznivému počasí se podařilo řeku překročit. Cílem francouzského kontigentu byly 2 klíčová města. Největší problém se mi na počátku zdálo dobytí Kuej-jangu, a díky tomu že jsem během 4 kol překročil řeku a dobil pevné předmostí o dobití výše zmíněného města jsem strach neměl. V tomto francouzským jednotkám pomohli japonští výsadkáři, obsadili 2 výsadky dobyli na dotyk městům Kuej-jang a Kuej-lin lokality a drželi je až do příchodu pravidelných jednotek. Francouzi zahajili postup na Kuej-jang a také ho obsadili i za vydatné pomoci letectva mocného jap. císaře. Tím francouzi svůj cíl splnili a v další fázi bitvy se učastnili přechodu řeky u města I-sanu což jsem do konce bitvy nepodařilo vzhledem k nedosatku munice a morálky. b) Japonský sektor Za použití ženistů jsem rychle překročil řeku, a částí jednotek mířil k letišti u města Wu-chou,jádro sil se probíjelo přes mesto Chenng-jang, bohužel při tomto postupu při, kterém jsem kladl důraz na rychlost jsem při zběsilých útocích přišl o jádro tankových sil, musel jsem ho obnovit a nezbyly prostředky na nakup těžkých japonských houfnic, ale i tak byl postup rychlý a ja byl spokojen, letectvo klestilo cestu. Nedibíjel jsem město Kan-čou nechal jsem tam 3 divize na stráži. Jsem převědčen, že toto opomenutí vůbec nemělo vliv na výsledek. Po dobití Chenng-jang, začala bitva o Liou-čou, zde totiž nepřítel vybudoval brutální obranu pumpoval jsem všechny posily, i když podle mě to neměl v úmyslu, ale pod tíhou okolností mu nic jiného nezbývalo, protože Francouzi dobili Kuej-jang. Vítězství bylo hodně blízko, zde se odehrávali nejtvrdší boje. Byl 4 x na dotek města, ale niky se Japonci neudrželi déle než jedno kolo, celé jednotky byly vyhlazeny včetně velitelů, ale žádna strana nepovolila. Ze vzduchu jsem ničil protiletadlová děla sebevražednými nálety, v této fázy se projevila absence japonského těžkého dělostřelectva a francouzské houfnice byly v nedohlednu. Zde se projevi nedostatek času. Japonci byli v této bitvě pořaženou stranou.

Hodnocení vlastního velení:
žádnou chybu jsem neudělal vše vyplynulo z událostí, postupoval jsem bezohledně kupředu. Jsa si vědom, že čas je klíčová veličina a měl obavy, že nepřítel začne nakup levné jednotky, které není čas likvodovat vzhledem k počasí a nedostatku času. Chtěl jsem ho překvapit. Nákup výsadkařů, i když pak nezbylo prestiže na japonská těžká děla, považuji za správný krok.Na konci při dobívaní města Liou-čou, chyběla koordinace obou japonských sborů vzhledem k nedostatku munice.

Charakteristika protihráče:
Je to zkušený velitel, branil se co mu síly stačily a ubránil. Při stavění obranných postavení postupoval příkladně. A myslím že je dobře, že vše skočilo dělbou bodů.

Trefegd - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Hobart se vrhl do útoku s velkou razancí a během čtyř kol se probil do pozic, které jsem já za OSU obsadil až v polovině bitvy. Francouzi už byli u řeky, Japonci přešli mosty a úžinu mezi řekami na východě a první jednotky se objevily u dvou strategických měst Liou-čou a Kuei-lin, zatímco na západě seskočili paragáni k Kuei-jang a k Tu-jun. Jednoznačně chtěl soupeř zablokovat nákupy u důležitých bodů. Obráncům se ale povedlo zničit předsunuté tanky pomocí ATG a T26 na východě a ve vzduchu sestřelit francouzský bombardér a stíhačku. Asi v polovině bitvy zřejmě došlo ke klíčové události. Uprostřed mapy u Liou-čou japonci postavili dvě nekryté pěchoty a za ně přivezli na náklaďácích jedinou houfnici na této jihovýchodní frontě (další dvě z původních tří útočily na severovýchodě). Protiútokem tří pěchot (tříhvězdových a dvouhvězdových) a dvou tanků se podařilo probít až k náklaďákům a zničit celou baterii. Od té chvíle nebyli Japonci schopni na jihovýchodě od Wu-chou úspěšně zaútočit na Liou-čou a jenom drželi pozice a čekali na útok severovýchodního křídla. Právě v té době dokoupili Francouzi na západě těžké houfnice a tím získali takovou palebnou převahu, že během krátké doby obsadili západní strategické město Kuei-jang. Síly obránců na západě se soustředili na zdržování francouzských houfnic co nejdéle od I-sanu a hlavní boje se přenesly na severovýchod proti útočníkům podporovaným lehkými děly. Tam se projevilo, jaký mělo význam zničení předsunutých japonských tanků. Útočníci s jediným tankem sice pomalu postupovali hex po hexu vpřed, ale obrana stačila dokupovat další a další těžkou techniku. Nakonec se zastavil postup i tady a bylo jasné, že Jižní Čína odolá náporu OSY.

Hodnocení vlastního velení:
Vše, co mělo náklaďáky jsem hned začal stahovat mezi města Liou-čou a I-san. Tam měla být vybudována široká obrana opřená na jihu o řeku s úkolem bránit průchodu Japonců údolím z východu a Francouzům zatarasit jediný použitelný most přes řeku. Na západě měli být Francouzi drženi co nejdéle na jižním břehu. Hned v úvodu ale došlo k drobnosti, která měla velký vliv na průběh bojů. Hobartův Nell úspěšně zaútočil na flak. Tím se přiklonila zkušenost na stranu bombardéru a od té doby každý útok tohoto letadla na nekrytý flak končil těžkým poškozením flaku, zatímco Nell zůstával neškrábnutý a sbíral zkušenost. V dalším průběhu bitvy díky tomuto bombardéru byly jednotlivé skupinky obránců letecky zničeny. Nakonec jsem musel mít vždy flak krytý flakem. Než k tomu ale došlo, byla obrana na západě v troskách a Francouzi za řekou. Z mého pohledu bylo zásadní, že jsem si zapisoval do mapy pohyb nepřátelských jednotek, takže v rozhodujících chvílích jsem věděl, že pokud na jihovýchodě zničím dělostřelectvo i za cenu velkých ztrát, bude tato fronta zachráněna, protože na západě si Francouzi nakoupili drahou techniku a na posílení jihovýchodu už nemohla zůstat soupeři prestiž.

Charakteristika protihráče:
Hobart postupoval od prvního tahu velmi razantně, až riskantně. Nechal si v zádech menší uskupení mých vojsk, které nepovažoval za nutné ničit a raději úprkem letěl vpřed. Potom kvůli tomu musel držet několik lehkých jednotek v týlu. Několikrát vyslal jednotky rychle dopředu bez krytí, aby vzápětí náš protiútok těžce poškodil nebo zničil některé z nich, v horším případě jsem dokonce obsadil zpět město, které v předchozím tahu získal. Kdyby ale neztratil děla na jihovýchodě, asi by zvítězil. Rozhodně jeho pojetí ofenzívy nebere ohled na vlastní ztráty a dokáže bleskově postupovat vpřed. Bitvu s ním jsem si velmi užil.