Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Nomonhan (PacPG 1) - Mikenor (Spojenci) x Beleg (Osa)
dohráno 26.02.2010, vítězství Osy
Beleg - Osa

Průběh a konec bitvy:
Rozměry mapy jsou 56 hexů (vodorovně) x 39 hexů (svisle). Japonská vojska musí urazit asi 60 hexů. Během kterých musí bojovat. Mají na to 26 kol. Tuto bitvu jsem si odehrál sám proti sobě - (část) a usoudil jsem, že japonská armáda musí postupovat koncentrovaně a přitom opatrně. Ruská strana vlastní 2 tanky BT-5 a dva tanky BT-7 oba s dojezdem 8 ! Dále dva tanky t-26 s malou iniciativou, ale obranou 10, které je možno předělat na BT-5,7. Japonská strana vlastní asi 4 slabé tanky Ha-Go, pár slabých průzkumáků a jeden jediný tank Chi-Ro, srovnatelný z ruskými stroji, bohužel s dojezdem 4- což ho vyřazuje z čela postupujících jednotek. Z toho jsem usoudil, že nesmím otevřeně postupovat pláněmi v náklaďácích a krýt to pouze těmito slabými tanky. Jakýkoliv protiútok těchto ruských tanků způsobí zničení krycích jednotek a útok na konvoj v náklaďácích, kde povezu pěchotu, děla. Mapa na které se odehrává toto střetnutí je velmi velká, plná plání, velkých lesů, jezer a řek. Proto je pro jednotky v náklaďácích průjezdná z časových důvodů pouze po pláních a jediné silnici vedoucí k poslednímu strateg. městu na západě. Z těchto důvodů jsem neútočil severní cestou. Je zde nestrategické japonské město Mančžurija. Zde jsem umístil jezdectvo s pěchotou, které měli kontrolovat diverze (a tato nedůslednost zapříčinila úspěšnou diverzi soupeře po severním okraji mapy, asi 4 políčka od města - to je moje teorie, nevím kudy ve skutečnosti projel). Takže začátek bitvy. Ze severovýchodu postupuji jednotkami pomocí dvou cest. Jedna je na jih, zde nutno dobít letiště Chamar Davá. Zde jsem poslal lehký tank, dělo s dostřelem 2 a těžkou pěchotu, ty za pomoci 3 jezdectev a hlavně letectva poškodili a nakonec i zničili zde umístěné PVO a následně i 3 mongolské pěchoty. Po druhé cestě směrem na jihozápad jsem přemisťoval celou svoji armádu. Předsunuté 3 jednotky: protitankové dělo, pěchota a jezdectvo jsem nevysunul rychle poblíž jeho strategického města na jihu, ale zastavil jsem je u jezera Per a vyložil z náklaďáků. Kupodivu tímto směrem byl veden ruský protiútok. Podařilo se mi ho zastavit. Jednalo se o jezdectva, průzkumné jednotky. Dva tanky BT-5 a BT-7 neútočili přímo snažili se objet lesem moje jednotky. Dvě průzkumné jednotky jsem zničil a následně jsem se svojí armádou pokračoval směrem na jih k strategickému městu Tamsag Bulag. Zde soupeř nechal všechny jednotky v obranném kruhu. Nepřítel zde měl umístěné dělo s dostřelem 3 a hard útokem 10, což bylo pro jakýkoliv japonský tank smrtelné. Nad městem bylo celé ruské letectvo v obraném kruhu. Předsunutá byla jednotka elitních ruských stíhaček Rata se silou 12, dvě *. Na tu jsem útočil svým vylepšeným stíhačem A5M Claude, síla 10, dvě *. Dále dalším nově vytvořeným stíhačem A5M Claude. Druhý nově vytvořený stíhač A5M Claude neútočil, byl daleko, na další ruskou Ratu útočili japonské stíhačky Nate. Druhé kolo se začalo ruské letectvo stahovat na západ. Bohužel kvůli nedostatku paliva jsem nemohl zablokovat ruský chumel bombardérů a stíhaček, nechal jsem je uniknout. Pouze byl sestřelený strategický bombardér a poškozená ruská stíhačka I-15. Následně Japonské síly obstoupily na jihu strategické město, ale nechtělo se jim útočit v dosahu zde umístěného děla a flaku. Čekaly na leteckou podporu. Marně. Letectvo bylo odvoláno do středu mapy mezi jezera Per a severněji položené Kulun. Zde stále dvě ruské tankové divize BT-5 a BT-7 se snažili provést diverzi. Bylo použito strategických a nakonec i taktických bombardérů aby tyto velmi rychlé stroje s dojezdem 8 byli zničeny. Poté bylo letectvo konečně přesunuto k strategickému městu Tamsag Bulag. Toto město bylo 14-té kolo dobito. Následně se jednotky po silnici přesouvali rychle na západ k poslednímu strategickému městu Bajan Tumen.Zde čelní ruské jednotky sami ustupovali do lesů před tímto městem. Jednalo se mongolské pěchoty. Japonské střední tanky a těžký tank Chi-Ro ničili jedno jezdectvo za druhým a přibližovali se k městu. 16-té kolo jsem konečně doletěl stíhačkami i nad toto nepřátelské město. Bylo bez tankových sil, které zde měli být. Bylo jasné že další asi 3 tankové jednotky provádí diverzi. Ruské letectvo zde také nebylo.Bylo pozdě, Minulé kolo byl nakoupený nejlepší japonský tank na poslední útok. Kdybych jedno kolo pozdržel nákup, měl jsem k dispozici asi 180 peněz, těmi jsem mohl obklopit své výchozí město na severovýchodě. Takto zde byla umístěna pouze jedna protitanková jednotka za zbytek peněz. Další kolo po otevření tahu bylo toto japonské výchozí město dobito. Ihned jsem začal se stahování asi 1/3 sil zpět k strategickému městu na jihu - Tamsag Bulag, aby mi ho náhodou rusák také nedobil. Do města uprostřed mapy, jsem umístil protitankovou jednotku. Další kolo jsem zde přidal za ušetřené penízky další protitankovou jednotku a přitáhl sem letadla. Soupeř zastavil útok tímto směrem. Jeho pěchota, jezdectvo se stáhlo. Tanková jednotka BT-5 stála s palivem 1 na místě, blokoval jsem ji třemi letadly aby se nedoplnila a neodjela. Mezitím jsem na západě dobil město Bajan Tumen! Za obdržené peníze jsem poblíž této stojící tankové jednotky BT postavil skoro nejlepší japonský tank Chi-Ha. Bohužel ani jeho útok na poškozený tank BT nevypadal moc přesvědčivě. Ruský tank byl vyrovnaným soupeřem i se silou 5 ! Při leteckém průzkumu obsazeného města Chajlar, jsem zjistil, že generál Mikenor odvolal své bombardéry a zbylé asi 2 stíhače mimo toto město, neznámo kam. Očekával jsem od něj nějakou další diverzi- na další strategické město, proto jsem zbylé jednotky které jsem měl všude po mapě, soustředil kolem strateg. měst a hlídal případnou diverzi. Nakonec nepřišla, letadla měl někde na severu, poslední kolo útočili na japonské nestrateg. Město Mančžurijana severu, které jsem obsadil jezdectvem vytlačil zde usazenou ruskou pěchotu. Zpět k městu Chajlar, 3 kola před koncem jsem přemístil japonský nově vytvořený tank Chi-Ha na dosah městu. Za ním byl dvě průzkumné jednotky a japonské jezdectvo. Dále za nimi další průzkumná jednotka a s odstupem tank Chi-Ro (ten nezasáhl do bitvy). Soupeř zde měl nově vytvořený tank BT-5, jezdectvo a 2 x PVO navzájem kryté. Já jsem kromě svých 4 jednotek zde měl celé své letectvo. 2 x taktický bombardér Ki-32 Mary 2 a 3 *. 2 x strateg. bombardér Ki-21 Sally, asi 5 slabších stíhaček a 3 x nejlepší stíhačky A5M Claudie. Útok začal na mongolské jezdectvo pomocí dvou průzkumných jednotek. Toto jezdectvo bylo velmi poškozeno a ustoupilo. Následně bylo zničeno leteckým útokem. Za tímto jezdectvem bylo možno útočit tankem Chi-Ha na PVO, to bylo poškozeno a ustoupilo na vodu. Letecký útok začal obětování mých poškozených dvou stíhaček typu Perry. Zaútočili na poškozené PVO na vodě, cílem bylo odmuničnění sousedního PVO – stíhačky během útoku zničeny. Dále následoval útok strategickým bombardérem na plné PVO. Bombardér poškozen, ubral PVO munici na 1 a rozprášil částečně tuto jednotku. Útok stíhačkou na poškozené PVO na vodě, PVO ve městě vystřelilo poslední munici, poškodilo stíhačku, PVO na vodě zničeno.Následně útok nejelitnějším taktickým bombardérem Mary na tank BT-5, ubráno sílu 6. Strateg. bombardér a další nepoužité letecké síly natěsnány kolem města, aby se nepřítel nemohl doplňovat. Poslední kolo. Poškozený tank BT-5 útočil na tak Chi-Ha, obě jednotky trochu poškozeny, ruský tank odjel stranou. A jak probíhalo posední kolo? . Dva protitankáče před městem, jednoho ve městě, já na jih od města. Minuly kolo jsem přiletěl se všema bombardérama a stíhačkami nad město, aby nemohl doplnit jednotky- munici a opravit. Útok začal leteckými útoky strateg. a taktických bombardérů na protitankové jednotky před městem. Jedna protitanková jednotka byla rozprášena, dále poškozena elitní stíhačkou, po pozemním útoku ustoupila na řeku, tam leteckým útokem zničena. Druhá protitanková jednotka byla zničena útokem 2 elitních taktických bombardérů. Třetí protitanková jednotka ve městě byla rozprášena strategickým bombardérem, poškozena elitní stíhačkou a po útoku jezdectva ustoupila na řeku. Japonská Průzkumná jednotka c. 108. - Type 93 Sumida může obsadit město Chajlar.

Hodnocení vlastního velení:
Zvolil jsem si strategii koncentrace japonských sil, peníze jsem investoval do leteckých stíhacích sil. Tím jsem měl operační dosah stíhaček dostatečný, aby doletěly i k poslednímu strategickému městu Bajan Tumen, ostatní japonské stíhačky tam nedolétnou, spadli by při návratu. Rychle jsem dobil letiště na jihovýchodě, poté jsem musel vyčkat na uvolnění bombardérů k bombardování Tamsag Bulag, zde se zdržela japonská armáda vyčkáváním, nemohl jsem útočit za pochodu. Má chyba byla jediná, nepohlídal jsem si diverze. Jednu diverzi jsem odhalil, druhou ne. Nepočítal jsem s tím že soupeř 5 z 6-ti tanků použije na diverze, čekal jsem pružnou obranu v těžkém terénu a rychlé výpady na pláních. On asi severním okrajem mapy protáhl tyto jednotky (na asi 4 nejsevernějších políčkách –ty nebyly hlídané) a dobil mi výchozí japonské město. Stala se chyba- moje chyba. Snad mě to poučí do dalších bojů. Chtěl bych ještě na závěr sdělit svůj dojem. Za japonskou stranu je tato bitva ztracená, když proti němu stojí zkušený protivník.Na druhou stranu budu asi jeden z mála generálů, kterým se podařilo dobít strategické město na západě - Bajan Tumen(....to si věřím žejo:-) ...). Samozřejmě že toto město bylo oslabeno o diverzní jednotky, ale i tak si troufám tvrdit, že když hraje za ruskou stranu zkušený soupeř, nelze toto město skoro dobít (když ho opravdu brání), což se mi díky slabé obraně podařilo, ale jen díky tomu. Příště bych hrál podobně, pouze bych změnil částečně nákup jednotek a hlídal si diverzi po severním okraji mapy.

Charakteristika protihráče:
Chtěl jsem zvítězit! Bohužel provedl skvěle své plány. Zdržovací taktika pomocí dvou BT-5 a BT-7, které zaměstnalo moje letectvo, tím zdržení dobití Tamsag Bulag a následná diverze. Myslím že dostál své pověsti "Mikenoroviny" a může si toto dát za rámeček jako ukázkovou diverzi. Bohužel podle mě poté podcenil obranu tohoto města, které měl udržet dalších 9 kol, to se mu nepodařilo, díky jeho nedůslednosti. Toto město měl udržet 9 kol. Za tu dobu zde vytvořil do příjezdu mých jednotek pouze 2 x PVO. Další jednotky od města odvolal na 3 světové strany. Až poslední dvě kola, zde vytvořil 1 x tank BT-5 a poslední kolo 3 x protitankové děla. Generále Mikenore, jestli se mi podařilo zvítězit, tak pouze tvou nedůsledností na konci bitvy - věřil sis že to je jasně vyhrané. Já jsem si to také myslel. Bitvu jako takovou jsi měl 3/4 doby ve své režii a dařilo se ti tuto tvojí strategii plnit a fungovala na mě a můj způsob vedení bitvy! Jsi skvělý protivník a bylo mi ctí, že jsem mohl s tebou sehrát tuto náročnou bitvu. Výsledek této bitvy - já za osu - je že jsem vyhrál, si nemyslím že jsem si to vítězství spravedlivě zasloužil a tento názor budu dále zastávat. Byla to krásná bitva, kdy každý měl svoji taktiku a tu si držel po celý zápas. Štěstí se na konci přiklonilo na mojí stranu, přesto jak se budu opakovat, předvedl jsi zde lepší výkon (hlavně strategický) a zato by sis zasloužil to vítězství Ty. Díky generále Mikenore za sehranou partii.

Mikenor - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Na počátku bitvy jsem podnikl všeobecný protiútok, který měl za cíl zpomalit japonský postup přímo na řece Ursun před městem Kan-ču-er. Japonské letectvo ve spolupráci s pozemními jednotkami tento protiútok zastavilo, ale tím i sebe. Přesto protiútok poskytl potřebný čas a vázal japonské síly. Tou dobou jsem vyslal dva rychlé sovětské tanky, jízdu a pěchotu na vozech směrem na severovýchod s cílem pokusit se o získání města Mančžurija, abych měl možnost pořídit nové sovětské pozemní jednotky a rozšířit diverzi, anebo pokusit se o diverzi u japonského nástupního města Chajlar. Ve středu mapy Japonci sovětské jednotky rozprášili, alespoň dvojice rychlých tanků se rozdělila a lesy unikala před letectvem. Vázala tak síly a pozornost japonské armády. Ta zatím nemohla dobýt město Tamsag Bulag na jihu, které jsem nechal bráněné a pořídil i pár nových jízdních jednotek. Zatímco Japonci stáli a čekali před městem Tamsag Bulag a pronásledovali dva rychlé tanky v lesích ve středu mapy, protáhl jsem lesy severní skupinu, kterou vedl letecký průzkum. Ve chvíli, kdy se japonská armáda vydala směrem na poslední spojenecké město Bajan Tumen, přeletělo sovětské letectvo na podporu diverze na východ. Původní plán na dobytí Mančžurije byl opuštěn ve prospěch diverze u města Chajlar, protože docela blízko operovalo japonské letectvo pronásledující skupinu "Střed". Jaké bylo obrovské překvapení, když jsem vjel do města Chajlar zcela bez boje! A to nepočítám protitank před městem, ani ne na letišti! Sovětská letadla okamžitě doplnila palivo a vydala se směrem na město Mančžurija, kde měla podpořit pomalejší jednotky, které se stočily ze směru na město Chajlar. Překvapení nemělo být konce, protože kozáci zahlédli na cestě na vozech japonskou pěchotu přesunující se z města Mančžurija směrem na město Chajlar, a následně zničenou. Tedy i toto město padlo naprosto bez boje! Japonské síly byly zabrány do postupu na Bajan Tumen, cestu jim zpomalovaly zakopané hlídky mongolské jízdy podél přístupové cesty. Město po chvíli padlo, ještě se na den podařilo protiútokem zbylých jednotek vyhnat japonské průzkumníky a město znovuobsadit. Na východě jsem připravoval sovětský protiútok do týlu japonské armády. Zkusil jsem se dostat k městu Kan-ču-er, ale v tu chvíli již přilétlo japonské letectvo a sovětské jednotky byly odraženy. Naproti tomu jsem opět bez bojů obsadil obě dvě japonská letiště v poli na jih od města Chajlar. Jednotky japonské armády mířily na severovýchod. Japonská jízda dobyla zpět město Mančžurija, ale sovětské jednotky se ji vydali znovuobsadit, na což měli potřebné pozemní i letecké síly. Japonci přitáhli k městu Chaljar s několika pozemními jednotkami a letectvem. Přesto bylo znovudobytí města Chajlar velkým překvapením. Stačil jeden normální anebo dokonce neúspěšný útok (zejména na počátku bombardování) a veškeré naděje Japonců by byly zmařeny. To se nestalo. Japonské letectvo i pozemní jednotky byly dvakrát účinnější než jejich předpoklady.

Hodnocení vlastního velení:
Po letech návratu ke hře Panzer General byly turnajové bitvy na novém projektu PacPG1 s novými mapami a jednotkami pro mne naprostou novinkou. O slabosti japonských tankových jednotek jsem věděl z PacGen, ale systém soubojů v PacGen umožňuje při souhře i slabších jednotek a zejména ve spolupráci s letectvem účinný postup anebo obranu. Rozhodl jsem se pro aktivní obranu s možností diverzí, zejména pro to svědčila možnost získání města sovětskými jednotkami a tím i možnost pořídit nové sovětské pozemní jednotky. Zdržením Japonců u města Tamsag Bulag byla možnost, že se jim nepodaří se včas (či kvůli palivu) probít k městu Bajan Tumen. Tím i relativně slabá obrany posledního města byla docela vyhovující. Obsazení třetiny mapy sovětskými jednotkami v závěru bitvy bylo dobrou ukázkou práce. Obrana města Chajlar nebyla neprostupná, ale naprosto dostatečná. Z pohledu sovětské obrany to bylo přijatelné riziko.

Charakteristika protihráče:
Někdy byl jeho postup odvážný a agresivní, jindy vyčkával, z pohledu sovětské obrany vyčkával zbytečně. Někdy si počínal zkušeně a jeho postup byl skoro dokonalý, aby si na druhou stranu nechal do týlu proklouznout skoro celou sovětskou armádu i s letectvem. Kde bych se s ním popasoval při pár jednotkách, nechával mi otevřený prostor. Ovšem to srovnal v posledním dni bitvy, kdy se jeho letectvu a pozemním jednotkám podařila krásná série osmi-deseti útoků, které se mi nepodařilo ani nasimulovat.