Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Chalchyn-Gol (PacAGPG 2) - Kstavk (Spojenci) x Bulvaj (Osa)
dohráno 17.03.2010, vítězství Osy
Bulvaj - Osa

Průběh a konec bitvy:
V úvodní ofenzívě byla prolomena obrana severně od Chulat Ulajn Obo a tímto směrem tak musely vyrazit japonské posily. V ostatních částech bojiště se utvořila souvislá linie. Letecké síly se vůbec nestřetly, ruské letectvo operovalo v severovýchodní části, japonské pak právě u Chulat Ulajn Obo. Pozdější situace se vyvíjela velmi dobře pro obránce, celá východní čast obrany pozvolna ustupovala k Nomon Chan Burd Obo zatímco útočící jednotky u Chulat Ulajn Obo byly za účasti japonského letectva zcela zničeny. Přesně v polovině pak náhle došlo k silnému prolomení obrany u Fui, ve střední části se ruské vojska začala přibližovat k Nomon Chan Burd Obu a dole u Chulat Ulajn Obo se tvořila druhá útočná vlna. Začala závěrečná ofenzíva. Zatím co u Nomon Chan Burdu se dobře rozvíjející útok prolámal do všech měst, u Chulat Ulajn Obo se situace opakovala. V první chvíli několik leteckých soubojů dokázalo sílu japonského letectva, později pak souvislé bombardování pozemní útok zcela zastavil...

Hodnocení vlastního velení:
Hned od začátku jsem byl nucen svoji obranu přehodnotit a přizpůsobit se směrům útoku. Pokoušel jsem se sestavit silnou obranu kolem Nomon Chan Burd Obu a udržovat půlkruhové obrany. Silný průlom u Chulat Ulajn Obo jsem pak kontroloval silným letectvem i různými menšími protiútoky. Zcela jsem nezvládl průlom u Fui a mé dvě divize co zůstaly pak jen udržovali pozice u Dzin Dzin Sume. Přesto jsem velmi spokojen vzhledem ke kvalitě mých soupeřů.

Charakteristika protihráče:
Chomski: Jeho počáteční útok byl velmi přesvědčivý a jen z velkými obtížemi jsem zavíral jeho průlomy. Podcenil hodně útok u Chulat Ulajn Obo a předpokládám že chtěl právě nejdříve vyřešit východní část bitvy a pak se po rychlým silnicích přesunout na západ. Jeho těžký úder u Fui jsem neustál a v polovině již vytvářel i nový útok z jihu na Chulat Ulajn Obo. Kstavk: Pokračoval úspěšně k Nomon Chan Burd Obo a část letectva přisunul k Chulat Ulajn Obo kde právě začala postupovat druhá útočná vlna. Stalo se však znovu to stejné co s první vlnou. V poli podpořen velkým množství houfnic měl útok naději, ale proti vzdušným útokům se nedalo nic dělat. Je zřejmé že do této pozice se generál dostal především z časových důvodů, kdy zbývalo jen velmi málo kol.

Kstavk - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Do rozehrané bitvy jsem se dostal v situaci, kdy už jsem toho moc ovlivnit nemohl. Spojenecká vojska byla rozdělena do 2 skupin – 1. skupina obkličovala Nomon a 2.skupina se hnala dvěma proudy na Chulat. U 1.skupiny došlo ke „klasickému“ obléhání města bráněného kombinací houfnice x flaky x pozemní síly. K odmuničení houfnic jsem využil poškozené jednotky. Moje vlastní houfnice (dostřel 3) zatím ničily první linii protivníka. Poté, co už se nepřítel nemohl houfnicema bránit jsem nasadil vše (včetně taktického a strategického letectva) co bylo k dispozici k útoku a obranu zlikvidoval do posledního muže. Město padlo do mých rukou v posledním kole, přece jenom munice docházela i mě. Ovšem útočná skupina 2 to bylo jiné kafe. Ke svému zděšení jsem zjistil, že Chomski obsadil důležité město Dungur mongoly, tím pádem jsem nemohl dokoupit žádné flaky, kterými bych mohl posílit horní část kleští. Dolní část měla flaky 2. Jenom mých houfnic tam bylo asi 10 + tanky + pěchota. A to jsem nemohl pomocí pouhých 2 flaků, proti neoslabenému japonskému letectvu ubránit. Nicméně jsem zaútočil a pár japonských jednotek zničil. Ale obranou linii jsem nenarušil a město Chulat viděl jen zdálky. Do leteckých bojů jsem vrhnul všechny stíhačky a dokonce asi 3 japonská letadla zničil (kvalita strojů je neporovnatelná). Japonské bombardéry až do konce nerušeně ničili mé jednotky. Takže jsem počkal na konec bojů, aby si soupeř zabojoval, když už tak dlouho čekal.

Hodnocení vlastního velení:
Není co hodnotit, nehrál sem to od začátku. Co jsem mohl jsem udělal, víc toho nešlo. Vzhledem k tomu, že jsem to hrál na aftertreffungu s Peprem tak jsem věděl, že rozhodující je město Chulat a útočník se musí obejít bez podpory letectva (má ho slabší a doplňovací letiště příliš daleko), čili v útočných silách musí být flaky aby eliminovali soupeřovu výhodu. A ty jsem neměl.....

Charakteristika protihráče:
Neviděl jsem průběh začátku bitvy. Proti mě u Chulatu zahrál to, co potřeboval. U Nomohu měl obranu postavenou dobře, ale proti lidským vlnám a mé přesile neměl šanci.