Report z turnajového zápasu
informace, jak probíhal již odehraný zápas

Centrální Čína (PacPG 1) - Adam (Spojenci) x stanny (Osa)
dohráno 16.03.2010, vítězství Osy
stanny - Osa

Průběh a konec bitvy:
Bitvu jsem hrál proti živému soupeři jen jednou, před 4 roky jsme dali s Raduzem v rámci testování stereo bitvu. Za japonce jsem vyhrál 2 tahy před koncem, za číňany podlehl v posledním tahu. Z toho je krásně vidět, že bitva je naprosto vyrovnaná. V bitvě je třeba obsadit tři strategická města – Chang-čou, Šu-chou a Chankchou. Chang-čou je velmi blízko startovacích pozic a jeho obsazení je otázkou pár tahů. Chankchou je nejvzdálenější, pro obranu tedy nejvhodnější, navíc mu nahrává poloha u řeky a hor. Naopak Šu-chou je na rovině, ale na počátku bitvy je zde nepříliš silné japonské uskupení v obklíčení a v případě že se číňanům zadaří, mohou zde odolávat velice dlouho. Navíc zde číňanům hraje do karet i velká vzdálenost japonského letectva i leteckých základen. Své jednotky jsem rozdělil do tří skupin. První měla za úkol obsadit Chang-čou a pak po pravém břehu Jang-c-tiang upalovat k Chankchou. Hned v prvním kole jsem se po sérii útoků dostal Chang-čou na dotek, v dalším bylo obsazeno a některé jednotky se mohly začít přesouvat. Ostatní se ještě dva tahy zdržovaly v okolí, aby obsadily Tin-chua a Ning-po a vyčistily oblast. Druhá skupina měla za úkol obsadit Šu-chou. S obklíčeným uskupením jsem kousal co to šlo a stahoval se směrem k posilám od Ti-nanu, kam jsem ihned koupil mobilní protiletadlovec – tušil jsem že se soupeř pokusí přesouvající se jednotky napadout letectvem. Do Ti-nanu jsem také koupil stráž v podobě tančíku TK za rozumnou cenu a se solidním dohledem. Protože japonské síly zde disponují velmi surovým dělem 150mm doplněným 105mm dělem, proti kterým číňan může postavit jen 75mm děla, je jasné že dříve nebo později tato děla rozstřílejí vše co jim stojí v cestě. Adam zde však vypracoval obranu, která sice nenaháněla hrůzu, ale nedovolovala útočit na důležité jednotky aniž bych přitom neriskoval ztrátu svých cenných a potřebných strojů. Přestože jsem útočil s rozmyslem, ztrát jsem se nevyvaroval – přišel jsem o Chi-Ro a pásový průzkumák. Teprve po podpoře letectvem jsem byl schopen přímého útoku na město a v osmém tahu konečně padlo. Až do konce bitvy však probíhalo obsazování měst v okolí a pronásledování rozptýlených jednotek. Nejtěžší úkol měla skupina u Nankingu, podpořená několika jednotkami z Šanghaje. Tato skupina svedla boj o životně důležité město Fu-jang (s letištěm), vedla nejen hlavní boje o Chankchou, ale i hlavní letecké boje. Co se týče letectva, nehodlal jsem ponechat nic náhodě a v prvním a druhém kole jsem koupil Claudea. Nepočítám-li uskupení nad Chang-čou, Adam s letectvem dlouho unikal, poté co jsem jeho útok odrazil flakem a novým mobilním protiletadlovcem poblíž Šu-chou se stáhl z dohledu a k nalezení jeho uskupení mi pomohla náhoda. Když jsem pronásledoval T-26, toulající se mi mezi Sang-čchiou a An-jangem, zahlédl jsem letadlo. Přivolaná stíhačka odkryla další dvě a bylo jasno. Veškeré stíhací letectvo jsem vyslal proti tomuto svazu a během 3 kol svaz zlikvidoval. Vzhledem k rozmístění dalších jednotek nebylo moc míst – respektive bylo vždy jen jedno místo, kde nepřátelský svaz může být, takže i když se Adam se svazem z nedokonalého obklíčení vyprostil, bylo jasné, kde jej v dalším kole najdu. V sedmém tahu bylo tedy nebe moje a mohl jsem bez obav útočit. Tah před zúčtováním s letectvem Číny padlo Fu-jang, na které se soustředilo bombardovací letectvo a silné pozemní jednotky. Část hlavní skupiny jsem po dobytí Che-Fej ještě před útokem na Fu-jang poslal přímo k Chank-chou po levém břehu Jang-c-tiang. Na mostě přes řeku se tako odpadlická skupinka spojila se skupinou od Chang-čou a postupovaly společně. Tančík TK a pěšáky jsem přes řeku a bažiny poslal jihem k Chankchou, můj plán byl nepozorovaně se přiblížit k městu a ve vhodné chvíli přirazit, abych zamezil nákupu. Bohužel soupeř měl dostatek jednotek s dohledem 3 a tento můj plán nevyšel. Nicméně, hlavní útočná skupina mířila od Fu-jang severem k poslednímu městu a narazila na velmi předsunutou obranu. U Fu-jangu jsem zanechal ženisty, kteří stavbou mostu pomohli důležitým jednotkám ze severu (2x dělo, Chi-Ha) rychle přijet na pomoc. Proti předsunuté obraně jsem útočil tankem Chi-Ro, který doplnil Chi-Ha a ještě další Chi-Ha nově koupený do Fu-jangu, dvěma děly a několika pěchotami. Adam oblast postupně zahušťoval ATG, flaky, umně ustupoval s dělem a velmi nebezpečným 3´´ flakem, mezi tím se míhaly pěchoty a otravné PzIa společně s T-26 a Vickersem, nebo co to bylo za pekáč. Postupoval jsem rychlostí cca 2 hexy za tři tahy, ale času jsem měl spoustu. Od jihovýchodu jsem se také blížil, tam byla situace o něco lepší, přece jen tam nebylo tolik prostoru pro zaplevelení oblasti. Letectvem jsem jen paběrkoval a dorážel ustoupivší jednotky, vše ostatní bylo bráněno minimálně dvěma flaky. Nicméně, na mé straně byla vyšší kvalita a zkušenost jednotek, takže pomalu ale jistě jsem se prokousával a ničil hlavně flaky tak, abych mohl co nejvíce využívat letadla. Ve 13. tahu jsem pak odstranil poslední překážky a z jihovýchodu dokzal město obsadit.

Hodnocení vlastního velení:
Jel jsem podle předem stanoveného plánu, pouze u Šu-chou jsem se zdržel výrazně víc než jsem předpokládal. I kvůli mé chybě jsem přišel o tank a průzkumák a musel čekat než dorazí nový tank z Ti-nanu. Také mne překvapila velmi výrazně vysunutá obrana Chankchou, kybych včas nezměnil plán postupu a neposlal uskupení po levém břehu Jang-c-tiang, mohl soupeř získat několik tahů k dobru. Pravděpodobně by to nestačilo, ale kdo ví. Výborný tah byl nákup mobilního protiletadlovce, nejen že odrazil a zle poškodil dvě spojenecké stáhačky, ale ještě díky své mobilitě dorážel roztroušené skupinky čínských pěšáků nebo flaků. Také s letectvem jsem díky včasnému a rozumnému nákupu dvou stíhaček Claude neměl takové problémy, jakých jsem se obával.

Charakteristika protihráče:
Okamžitě využil mé riskantní manévrování s tankem u Šu-chou, v podstatě na 3 tahy se zde můj postup zastavil. Jen díky surovým dělům jsem se nedostal do větších problémů. Obranu Chankchou pro mne velmi překvapivě vysunul daleko na sever a tím mne velmi zdržel. To hodnotím jako velmi vydařený tah. Na jihu se pokusil o něco podobného, bohužel pro něj však nebylo možné jižní uskupení krýt dělem a flakem, takže po příjezdu lepších jednotek byla tato předsunutá obrana zničena. Jeho obrana byla velmi dobrá a bitva velice kvalitní.

Adam - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Tak jsem se po roce a půl konečně dostal k napsání reportu. Do bitvy jsem vstupoval se snahou o co nejdelší udržení letiště ve středu bojiště u města Fu-Jang a poslední místo odporu mělo být město Chankchou. Stannymu se v prvním tahu podařilo přirazit k městu Chang-čou. Navíc dokonce zničil jediný flak v tomto městě a také sundal dvě stíhačky a poslední silně poškodit. Takže jsem zde jen zdržoval, abych tu vázal nějaké síly nepřítele. Zejména díky letectvu však ve 4. tahu tu již byli všichni Číňané eliminováni. U města Šu-Chou jsem vytvořil obranou linii, do které jsem příliš prestiže nezainvestoval, ale přesto se mi zde dařilo držet odpor až 7. tahu. Pak se již obranné uskupení rozpadlo a osamocené jednotky postupně do 11. tahu mizely. U Šu-Chou bylo také výrazněji nasazeno čínské letectvo. Díky horší kvalitě čínského letectva a již výše uvedené porážce tří stihaček u Chang-čou v 1.tahu jsem se ani moc nepokoušel dostat do střetu s císařským letectvem. V 6.tahu jsem už však žádná letadélka neměl. Hlavní místa odporu byla města Che-fej, jež padlo již ve 4.tahu. Město Fu-jang s letištěm bohužel padlo již ve 6.tahu. Zde jsem plevelil abych zpomaloval postup nepřítele. Takže jsem veškeré své úsilí napřel do obrany posledního strategického města Chankchou. Obranu se mi podařilo vysunou na sever i na východ. Na mé straně byl horský terén podél cest. Stanny měl letectvo, výkonnější a početnější dělostřelectvo. Pomalu jsem ustupoval a nakonec město Chankchou padlo ve 13.tahu.

Hodnocení vlastního velení:
Mohl jsem více zariskovat s letectvem a pokusit se pochroumat jednotky v transportech.

Charakteristika protihráče:
Snadno eliminoval moje letectvo. Na nejdůležitějších směrech útoku postupoval rychle a proto také zvítězil.