Report z přijímacího zápasu
informace, jak probíhal přijímací zápas

Varšava - 777 x Filipek28
dohráno 30.06.2011, vítězství Spojenců
Filipek28 - Osa

Průběh a konec bitvy:
Moje vůbec první bitva proti lidskému soupeři začala dosti pečlivým studiem reportů, ze kterých jsem se dozvěděl mnoho užitečných informací. Nicméně to nejdůležitější, zkušenost s lidským protihráčem, se vyčíst nedá. Nicméně, vzhledem k povaze mapy, očekávám v podstatě pouze opevnění měst určených k dobytí, zamoření této oblasti ATG a vyčkávací taktice, na níž mám vykrvácet, popřípadě s diverzní akcí směřovanou na mnou ovládané město Lodž. Jak jsem čekal, tak se stalo. Do posledního slova. Se zkušenostmi pouze proti PC jsem od začátku bitvy tahal za kratší konec lana. Bitvu o Varšavu jsem zahájil útokem na Tomaszow, který po útoku Stuky a pěchoty padl. Severní skupina pěchoty a dvou jednotek Pz 35(t) likviduje nepřátelskou pěchotu ukrytou v západním cípu lesa. Jeden plecháč při následném postupu útočí z chodu na odkrytou nezakopanou jízdu před Varšavou. Jižní skupina, kterou jsem posílil o jednu houfnici postupuje na sever, směrem k Varšavě. Pokračuji v leteckých operacích. Nakoupená "stodevítka" překvapuje polské PZL P11c na jejich letišti na severovýchodě a sedm jich likviduje bez vlastních ztrát. Stuka pomáhá čistit cestu k Varšavě tankovým a pěším jednotkám. Před opevněním Varšavy se má severní a jižní skupiny setkávají a utkávají se s pěchotou, která odhodlaně likviduje polovinu jedné mé tankové jednotky. Nicméně podléhá soustředěnému útoku ze dvou stran. Další tah soupeř vystrčil růžky a vysunutím ATG z obranné linie Varšavy likviduje výše zmíněného napůl zmrzačeného plecháče. Zde začíná můj neodvratný konec.Kontruji útokem na ATG Stukou a hned následně pěchotou. V obranné linii Varšavy mohu spatřit zakopaný polský tank 7TP, ATG i pěchotu klasicky podpořenou houfnicí za nimi. Zaznamenávám svoji další chybu, na nevhodném místě na jihovýchod od hlavního města nechávám trčet pěchotu v náklaďáku uprostřed řeky na dohled od nepřátelské jízdy, byť třetinového stavu. Taktéž si všímám, že z nepřátelského letiště zmizel zbytek stíhačů, snad ukryt pro pozdější doplnění. Stahuji svoji 109 zpet na letiště pro doplnění PHM. Nepříjemnost při přechodu řeky zůstala nepotrestána, ztráta pouze 1, zbytek soupeřovy jízdy likviduji a pokračuji do lesů na severu s pěchotou, jeden tank Pz 35(t) odkláním východním směrem pro přesun po silnici na sever k nepřátelskému letišti, kam stejně tak směřuje můj průzkumák a motorizovaná pechota. Tyto dvě jednotky však u řeky blokuje polský tank, což jsem očekával, průzkumák lehce utrží ale díky velkému dojezdu se vyhýbá dalšímu střetu a pokračuje na sever, pěchota ustoupí a zaujímá obranné postavení v Tomaszowě pro odražení případného útoku. Kvůli tomu pořizuji ještě ATG. Po dosažení opevnění Varšavy se postup zastavuje, daří se mi vylákat jeden takn mimo okopy, nedaří se mi však včas přisunout ATG, takže úmyslná past vylákat tank z opevnění a skočit místo něj "sklapla" jen naprázdno, s omezenou účinností. Po překročení řeky a postupu na letiště nepřítele mne vítá nepříjemně silná obrana, na kterou obtížně hledám recept. Útok se postupně během tahů rozpadá. Postup je zastaven jak u východní skupiny, tak u skupiny u bran Varšavy. Díky špatnému počasí přicházím o vzdušnou podporu a dochází k nežádoucímu zpoždění. Díky pěchotě a absenci nepřátelské houfnice se daří dílčí úspěchy a likviduji u bran letiště jednotku nepřátelské ATG. Další dvě však zbývají, k tomu ještě pěchota v sousedním městě a poškozený pancíř, vracející se z "blokovací" mise u řeky na jihu. Začínám tušit, že vytyčených cílů nebude možno dosáhnout. Zejména pak Modlin, chráněný řekami i opevněním. Nastává potupná porážka bez dosažení jediného vytyčeného cíle. Mé útočné trápení ukončuje protivník diverzní akcí, byť očekávanou, která míří na mnou slabě bráněnou Lodž, od které byly jednotky přesunuty pro podporu zkomírajícího útoku... A během dvou rozhodných tahů ji obsazuje. Game over!

Hodnocení vlastního velení:
Už během první třetiny tahů jsem si uvědomil, že mnou zvolená koncepce útoku nemůže být úspěšná. Rozdrobení nepříliš počátečních sil nemohlo dopadnout jinak. Určité úspěchy na začátku bitvy nelze připisovat mým schopnostem. Bitva s body prestiže po nákupu leteckých sil, které ve druhé části hry byly navíc deklasovány počasím a neschopností dobýt nepřátelské letiště, vypadala ještě hůře. S několika málo body nebylo možno dokoupit potřebné vybavení, ani řádně doplňovat jednotky. Poučení pro příště: Stůj co stůj držet své jednotky při sobě!

Charakteristika protihráče:
777 odehrál partii s ledovým klidem, rozvážně si udržoval odstup a chytrým průzkumem a následnou reakcí pohotově zmařil veškeré mé nápady. Mé rozeseté síly snadno zastavil na opevnění u Varšavy, díky úspěchům mohl snadněji doplňovat sílu a přikupováním ATG jednotek a tančíků u svého letiště zcela zastavil můj postup. Diverze nakonec jistě obtížná nebyla, vzhledem k vyčerpání mé armády. Nezbývá, než zasalutovat a pogratulovat svému soupeři, který na rozdíl ode mne neprovedl jedinou vážnější chybu a s přehledem dovedl své vojsko k vítězství.