Report z přijímacího zápasu
informace, jak probíhal přijímací zápas

Polsko - Sam x Hajcman
dohráno 18.08.2009, vítězství Spojenců
Hajcman - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Plán mé polské defenzivy byl zaměřen na využití opěrného bodu - řeky Varty. Proto mým prvořadým úkolem bylo koordinovaně dostat všechny zbylé jednotky za tuto „přírodní linii“ (Především artilerii a pěchotu z Kališ a pěchotu z Poznaně). Uskupení střed (Kališ a Kutno) a západ (Poznaň): Tady musím přiznat, že mi přišlo vhod, že protivník v rámci prvního tahu neposunul některou ze svých jednotek přímo k městu a tak se mi otevřela možnost dokoupit 1 pěší a 1 tankovou jednotku přímo z Kališe tak, abych kryl artilerii před případným útokem. Tato defenzivní formace se po dobu následujících 3 tahů posouvala vždy o jedno vzad. Tím byl zajištěn pro začátek bitvy přechod přes Vartu za pomocí dvou středových brodů. Severozápadní brod zajišťovala pouze pěchota z Poznaně, která se časem ukázala jako nedostatečná, protože přes ní došlo v rámci 4.kola k prolomení a přesunu německých jednotek za řeku Vartu a k obchvatu defenzivního uskupení u Kališe. Zde jsem byl nucen vyjmout z této formace tankovou divizi PO 7 TP a přesunout ji blíže ke Kutnu, aby zbrzdila posun německý jednotek a vznikl tak čas pro vytvoření obrany tohoto cílového města. Bohužel jsem byl již limitován sloty a prestiží a tak pojmem obranou rozumějte pěší jednotku ve městě, před níž byla umístěna jedna tanková divize PO TK3. Toto uskupení nebylo pro soupeře do konce bitvy velkým oříškem. Ačkoliv tato část bitvy skončila pro mne neúspěchem zapříčiněný prolomením brodu u Poznaně ve 4.tahu, došlo i k jedné pozitivní dočasné události. Protivník, když provázel obchvat přes Poznaň, nechal neobsazený Kališ. Měl jsem tedy možnost pěchotou znovu získat nazpět Kališ a tím i trochu prestiže. Tuto jednotku jsem v následujícím kole vybavil nákladním vozem. Cílem bylo překvapit diverzí a obsadit Vratislav. Bohužel cestou jednotka narazila na PZIA a kvůli nelichotivé situaci byla později rozpuštěna. Uskupení východ (Lodž a Radomsko) - Východní brod a východní část řeky Varty byla zajištěna 3 pěšími 1 dělostřeleckou a 1 tankovou jednotkou z Lozde a Radomska. Tohle uskupení se drželo na Vartě první 3.kola. Ve 4.kole se stáhlo zpátky do okolí Lodže. Zde postupně díky volným slotům, které jsem získával prostřednictvím rozpouštění jednotek z uskupení západ a střed, jsem defenzivní formaci doplňoval AT a tanky PO TK3. Tahle již vydržela formace í díky příznivého počasí až do konce bitvy. U tohoto uskupení jsem si hlídal především dostatek munice pro dělostřelectvo v Lodži a střídal PO TK3 v první linii se záložními. Statistika: Ztráty spojenci: 3 pěší, 1 tanková divize Ztráty Osy: 2 pěší, 3 tankové divize, 2 transporty

Hodnocení vlastního velení:
Chybou bylo malé zajištění západního brodu u Poznaně. Jinak závažnějších taktických chyb si nejsem vědom. U obrany totiž není moc, co zkazit. Hlavní je držet správnou formaci.

Charakteristika protihráče:
Hodnotím kladně podařený obchvat. Drobné výtky jsou v podstatě uvedeny v popisu bitvy u oblasti města Kališ (1.tah, pozdější zpětné obsazení a diverze). Jinak synchronizace útoků probíhala jak se na německého generála sluší a patří.