Report z přijímacího zápasu
informace, jak probíhal přijímací zápas

Francie - Papik x Maximus
dohráno 16.01.2006, vítězství Spojenců
Maximus - Osa

Průběh a konec bitvy:
Pro přehlednost jsem rozdělil svoji armádu na 3 části: střed (cíl útoku Paris a Le Mans), levé křídlo (cíl útoku Dippe, Le Havre a Caen) a pravé křídlo (cíl útoku Montagris, Orleans a Tours). Průběh bojů na pravém křídle: Hned první den bylo získáno město Remes a přilehlé letiště. Dál byl veden útok na Thierry, které bylo po 2 dnech získáno. Městem Chalons bylo lehce opevněno a tak do 2 dnů bylo pod moji kontrolou. Po přeskupení a doplnění jednotek, útok pokračoval na Trojes, město bylo středně opevněno a tak padlo až po 3 dnech. Montargis první klíčové město na pravém křídle, zde na mě čekala vybudovaná silná obrana, obrana města ležela na 1 stíhači, 1 takt. bombardéru,1x B1-bis, 2 flak 40mm a 1 pěchotě (a má armáda o 2 tancích, 1 antitank a 3 pěších). Po 3 dnech bylo město plně pod mou kontrolou a jen nezničitelný B1-bis se stáhl k Paříži. Armáda na pravém křídle posílená těžkou pěchotou se rozdělila na 2 zhruba stejné části, první část pochodovala k Paříži a druhá pokračovala na Orleans. Město Orleans ležící mezi lesy bylo lépe bránitelné, z důvodu blízkosti lesů. Nepřítel zde svoji obranu opřel o 2x 25mm kanóny, lehký tank AMC 35 a 1x pěchotu. První útok na Orleans byl odražen a jeho obnovení trvalo 2 dny. Po dalších 2 dnech se podařilo nepřítele v této oblasti úplně zničit. Poslední cíl bylo město jménem Tours, poslal jsem těžkou pěchotu, která měla hlavní podíl na pádu Orleans aby vedla útok. Město bylo slabě chráněno a tak nemohlo odolat útoku těžké pěchoty. Na této frontě se mi dařilo a mohl jsem si dokonce dovolit poslat část útočících jednotek na Paříž. Průběh bojů na levém křídle: Tato část fronty byla ze začátku nečinná, důvodem byla silná obrana v lesích mezi Dippe a Abbeville, nepřítel dokonce provedl útok na Abbeville podporovaný křižníkem a dělostřelectvem. Až nasazení letectva byl tento útok odražen. Po odražení útoku na Abbeville započal útok podporovaný letectvem na silně chráněné Dippe, až po čtyřdenních bojích padlo Dippe (jen Matilda II prorazila obklíčení a byla zničena až u Beauvais). Po počátečních problémech se rozjel útok na Roven a La Havre opět podporovaný letectvem. Obě města padla po 3 dnech prudkých bojích. Poslední hlavní město Caen leželo v bažinaté a zalesněné oblasti. Na jeho získání jsem vyhradil 2 pěší (z toho 1 paragáni), 2 tankové, 2 antitanky a ke konci i letectvo. Boj se díky bažinaté oblasti vlekl, ani shoz paragánů za město nepomohl rozvrátit zdejší obranu. Obrana se skládala z 1x dělostřelectvo, 3 x 25mm děl (neustále doplňovaných) a 1 tanku. Postup k městu se zastavil u letiště před městem.Na této frontě mi chybělo trocha štěstí při vyhození paragánů, jinak si myslím že jsem postupoval dle možností. Průběh bojů na frontě střed: První den se mi podařilo rozdrtit silnou francouzskou obranu pod Amiens a Hamem (5 pěších a 1 dělostřelectvo). Nicméně se nepřítel silně zakopal nedaleko v Beauvais, až po nasazení mého veškerého letectva, se mi povedlo nepřítele z této oblasti vytlačit (ale za cenu ztráty 1 nenahraditelné Stuky). Po těžkých bojích jsem se dostal na dostřel k Paříži. Po přeskupení u Paříže jsem poslal část armády pod Paříž, abych mohl napadnout město ze 2 stran. Při přesunech jsem získal cestou města Mantens a Chartres. Pro splnění cíle získaní hlavního města Le Mans, bylo nutno vyhradit jednu pěší a jednu tankovou jednotku. Le Mans bylo bez větších problémů získáno. Zpět k Paříži. Zde se vedla tvrdá tanková a dělostřelecká bitva, nepřátelské tanky B1-bis přeskupované na severu a jihu Paříže. Byl pro mé PzJager 1b a PzIII i IV, nanejvýš tvrdým soupeřem, za celou bitvu o Paříž jsem zničil jen 2 tyto úžasné stroje. Letectvo o bitvu o Paříž nezasáhlo, Paříž chránilo jedno dobu 5 flaků!!! Nepřítel byl schopen nahrazovat ztráty mnou způsobené v Paříži, takže odolal až do konce. Asi 7 tahů jsem vedl útoky ze severu a jihu na Paříž, i přes hrdinství útočících pozemních jednotek jsem nebyl sto prolomit obranu města, sice se mi podařilo zlikvidovat polovinu dělostřelectva v obranném perimetru ale ani to nepomohlo. Na této frontě mě čekala nejtvrdší obrana opírající se o těžké dělostřelectvo a formace B1-bis. Ani vyčlenění většiny mých sil, nestačilo k zisku města. Bitvy o Francii se účastnilo na 47 mých jednotek (zničeno 25) a nepřátelských 99 (zničeno 70).

Hodnocení vlastního velení:
Zvolil jsem si cestu více agresivnější a tedy riskantnější, myslím si, že moje taktika byla dobrá a vhodná pro tuto mapu, která byla velká a zisk 6 z 8 hlavních měst je celkem solidní výsledek. V čem jsem podcenil nepřítele, bylo to že mi sundal Stuky v první třetině hry, které jsem nechránil na 100%.

Charakteristika protihráče:
Přes drobné chybky, které jsem dělal i já, dokázal udržet 2 hlavní města. Při hře mistrně využil francouzské B1-bis při obraně Paříže.