Report z přijímacího zápasu
informace, jak probíhal přijímací zápas

Polsko - 777 x Fenix
dohráno 28.07.2008, vítězství Spojenců
Fenix - Osa

Průběh a konec bitvy:
Polské tažení je velice krátká a malá bitva (má jen 10 tahů), na přijímač jak dělaná.. Na improvizaci zde není čas, proto jsem rozdělil své jednotky na dva sbory: první s cílem město Kutno a druhý svaz směřující na Lodž. Během prvních pěti tahů překonal Wehrmacht řeku Vartu a stál na dohled Kutnu, kde jsem očekával první tuhý odpor. Proto bylo pro mne velkým překvapením, že Kutno bránila jen jedna pěchota. V dalších dnech Wehrmacht obsadil města Poznaň, Radomsko a vytlačil polské obránce z Kutna. Nepřítel mezitím těžce opevnil města Ozorkow, Brzeziny a hlavně strategické město Lodž, kde navíc využil řeku Bzuru jako hráz proti PzII. Hlavní boje se tedy přesunuly ze severu na jih k tomuto městu. Tři tahy do konce jsem začal ostřelovat dělostřeleckou palbou město, avšak úspěchu to moc nepřineslo. Nepřítel vyčkával a ničil vše, co by chtělo překročit řeku Bzuru, což znemožňovalo útok ze severu. Urputné boje o Lodž trvaly až do trpkého konce pro Wehrmacht. Dvakrát byla polská pěchota ve městě zcela zničena a dvakrát se německým silám nepodařilo město obsadit, respektive do něj vjet. Je trpké vidět prázdné město a nemoci do něj vjet.

Hodnocení vlastního velení:
V první fázi jsem postupoval v zásadě dle svých představ a žádnou významnou chybu nevidím. Čekal jsem u Kutna daleko větší odpor, proto jsem vyčlenil zbytečně mnoho jednotek, které mohly být použity u města Lodž. V závěru jsem vše vsadil na razantní útok a ač jsem obránce města dvakrát zničil, k vítězství to nevedlo.

Charakteristika protihráče:
Obrana byla velice dobře promyšlená a hlavně překvapivá. Místo obrany Kutna vybudoval obranu u města Lodž. Dobře také využíval řeky Bzury k účinné obraně (vše hned vedle děla, dělo chráněno dělem). Takto by se nejspíš zachoval každý generál.