Report z přijímacího zápasu
informace, jak probíhal přijímací zápas

Varšava - Bulvaj x StromakTom
dohráno 27.08.2007, vítězství Osy
StromakTom - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Útočiace jednotky Wehrmachtu rýchlo dosiahli obranný perimeter poľských obrancov, ale za sebou zanechali nedobytý Tomaszow a v lesoch za riekou Pilicou sa ukryla takmer zničená jednotka kavalérie. Medzi tým dva tanky a pechota započali prekračovať pod „pevnosťou“ Modlin Vistulu a k zákopom tiahnucim sa okolo Varšavy sa prihnal prieskumák PSW 231, ktorý bol následne zničený. V tom čase sa však nad poľskými mestami prezentovala všemocná Luftwaffe zložená z dvoch štúk a messerschmitta. Poľský dvojplošník sa preto stále držal v úzadí s jasným cieľom nasadenia len na dorazenie pozemných jednotiek. Nechránené poľské delostrelectvo bolo následne štukami zdecimované a poľských obrancov mohlo potešiť zničenie dvoch nemeckých “panzer“ a pechoty kde vypomohol aj starý dvojplošník. K Varšave však bolo pritiahnuté 10,5mm delo spolu s ďalšími jednotkami, ktoré výdatne podporovala Luftwaffe. Varšava bola dobytá po zničení dvoch protitankových diel a jediného poľského tanku 7TP. Bol podniknutý hrdinský, ale zúfalý protiútok na Tomaszow s pechotou a kavalériou. Nemci však boli pripravený a z oblohy sa ozývalo kvílenie bombardujúcej štuky. Pár ťahov síce Wehrmachtu trvalo kým zlikvidoval pechotu za Pilicou ale v tom čase padlo jediné poľské letisko a mesto Siedice do nepriateľských rúk. Silnela však obrana okolo Modlinu, ktorá bola podlomená presne cielenými útokmi zo vzduchu a tak aj napriek tomu, že na poľskej strane zostával dostatok jednotiek cesta k samotnému mestu bola pre pechotu Wehrmachtu otvorená.

Hodnocení vlastního velení:
Odpor, ktorý som kládol za poľskú stranu bol obmedzený možnosťami, ktoré boli dané. Potešilo ma zničenie dvoch tankov a prieskumáka. Naopak pri Modline ma sklamala pripravená rotujúca obrana z protitankových diel, ktoré ale boli proti štukám bezbranné. Bojoval som v rámci možností ako to len šlo.

Charakteristika protihráče:
Hral s pohodou a vedomím, že čas hrá pre neho. Tých 20 ťahov je dostatočne dlhá doba na víťazstvo pri správnom nasadení Luftwaffe a on sa takejto školáckej chyby nedopustil, takže všetka česť „Herr General“!