Report z přijímacího zápasu
informace, jak probíhal přijímací zápas

Polsko - Raduz x Vlk
dohráno 22.08.2006, vítězství Spojenců
Vlk - Osa

Průběh a konec bitvy:
1. fáze (dva směry od Vratislavi a to severovýchod a východ): Na začátku bitvy jsem zvolil nástup severovýchodním směrem na Kalisz s většinou armády včetně tanků. Po náznaku odporu stávajících jednotek jsem za podpory jen jedné houfnice obsadil Kalisz a prázdnou Poznaň. Obránce po neúspěšném pokusu o odpor u Kalisze zbytky armád odvelel či rozpustil. Druhý směr postupu na východ byl značně oslaben avšak podpořil jsem ho ženisty, mým tajným trumfem. V řece Vartě je zaznamenáná první ztráta, pěchota v řece byla zničena blokující polskou jízdou a pěchotou. Ty se později dávají na pochod směrem ke Kaliszu zřejmě za účelem zabránění snadného přechodu mých jednotek u Kalisze přes Wartu. Obsazuji prázdné Rodomsko. 2.fáze (tři směry a to od Poznaně na východ, od Kalisze na severovýchod a od Rodomska na sever): Polské jednotky nacházející se mezi městy Kalisz a Rodomskem se podařilo zdárně a rychle eliminovat. Rychle se obsazují i uprázdněná města Lodz, první klíčové město, Ozorkow a Brzeziny. Směry se zbíhají u Kutna. 3.fáze (obležení Kutna) Jako druhé klíčové město bylo Kutno posledním avšak velmi dobře hájeným cílem. Dvě houfnice a mnoho protitankových děl znamenalo zastavení postupu. Obkličovací manévr vedený lehkými tanky od Brzezin přes řeku Bzuru a bažinami východně od Kutna byl jen zoufalým pokusem čekající na chybu, který svým rozsahem ani nezasáhl významně do dění před Kutnem. Tlak na Kutno byl bezvýsledný a nepodařilo se ani k němu přiblížit. Protitanková děla znamenaly hradbu, kterou se nepodařilo zvyklat ani živelným útokem všeho, jejímž výsledkem bylo jen zničení jedněch lehkých polských tanků a mírné poškození polských houfnic. Zde vynikající ženisté, tanky, pěchota a tři houfnice byli tařka bezzubí proti mohutné obraně. Obránce se zbavil i jedněch poškozených houfnic, mé mezitím úspěšně napadal. Ztráty nabývaly obludných rozměrů a cena byla již příliš vysoká. Nepodařilo se mi Kutno dobýt.

Hodnocení vlastního velení:
Vsadil jsem na ženisty. Věděl jsem, že houfnice nejsou moc účinné proti antitankovým dělům a od ženistů jsem si sliboval mnoho. Má první chyba byla ztracená pěchota v řece. Má skladba vojska byla ovlivněna cenou ženistů. Tankový park jsem posiloval nejlehčími tanky, jež jsou velmi laciné a překvapivě efektivní. U Kutna jsem udělal několik ryze taktických chyb, které vyústily v živelný tlak a však bezúspěchu. Ženisté mě nezklamali, ale jejich nasazení nebylo rozhodující. Zkusil jsem mnohé avšak zřejmě na úkor všeho. Pokus o obchvat z východu, přiražení děl a obstřelování polských houfnic, koketování s vystřílením polských nábojnic do jejich houfnic, ženisté. Mé chyby mi šance ještě ubraly. Přesto nevěším hlavu, jelikož tato mise je za Osu velmi obtížná. Vcelku jsem spokojen.

Charakteristika protihráče:
Raduz vsadil na obranu Kutna s pozdržením mého postupu u Kalisze. Jistotné. Ze sedmi měst bránil jen jediné, Kutno. Jeho vedení bylo tařka bez chyb a splnilo svůj cíl. Pevně se držel své vítězné strategie. Schopný to generál!