Report z přijímacího zápasu
informace, jak probíhal přijímací zápas

Kréta - 777 x mjm169
dohráno 01.08.2006, vítězství Spojenců
mjm169 - Osa

Průběh a konec bitvy:
„V opojení z dříve dosažených a poměrně snadných bleskových vítězstvích byl OKH schválen první předložený návrh operace Merkur…těžké boje, ztráty narůstají…Nedůslednost v plánování a odhodlaný odpor nepřítele utopil snahu našich vojsk v krvi…“ Plánování: Vědom si vlastních předností, zejména možnosti bez většího úsilí udržet vzdušnou nadvládu, i celkové geografické náročnosti operačního prostoru umocněné časovou tísní přijal jsem následující plán: 1a.Za leteckých úderů uskutečnit výsadek všech para-oddílů v prostoru Retimo-Herakleion. 1b.I za cenu sebeobětování Kriegsmarine provést vylodění SZ-S od Kastelli. 2a.Soustředěnými útoky dobýt Retimo a Herakleion (prvotní cíl dle odporu nepřítele). 2b.Po vylodění postupovat na Maleme s cílem dobýt strateg. důležitá města v dané oblasti. 2c.Zahájit vyčleněnou bojovou skupinou postup po J pobřeží přes Palaikhoru na Sfakii. 3a.Po dobytí vytyčených cílu udeřit z V na Sudu a Sfakii ve snaze odlehčit jednotkám na Z. 3b+c.S pomocí para-jednotek dobýt poslední klíčová města, Sudu a Sfakii. Průběh operace: Po počátečních útocích Luftwaffe a zdařilém výsadku paragánů navázán dotyk s nepřítelem na přístupech k Retimu a Herakleionu. Schwerpunkt přenesen na Herakleion. Ztráta skupiny strategických bombardéru za cenu úplné vzdušné nadvlády vybojované nad Moires (4.). Těžké ztráty pozemních a vzdušných sil (2xJu87). Luftwaffe vyřazena z dalších bojů jako plnohodnotná bojová složka. Nakonec nepřítelem podstoupen Herakleion (7.). Příprava k úderu na Retimo. První střet u Retima a celková situace našich vojsk na Krétě vede k ústupu od Retima a přenesení úderů na Neapolis a Moires. Dobyta Moires a obsazen Neapolis (10.)… Provedeno spěšné vylodění na S od Kastelli. Bojová plavidla do posledního zničena, ale výsadková vojska bez větších ztrát dosáhla pobřeží. Při postupu na Maleme dobyto Kastelli (4.). Vyloděné jednotky uzavřené na poloostrově u Maleme utrpěly těžké ztráty (zbaveny dělostřelecké podpory). Ztráty čelních útvarů před Maleme, včetně tanků. Získány nové útvary v Kastelli. Síly směřující na Sfakii dobyly Palaiokhoru (6.). V téže době opětovný přísun nových sil z Kastelli. Přes narůstající ztráty se nedaří prorazit u Maleme. Nakonec jsou naše vojska vržena protiúderem nepřítele zpět. Mezitím zahájeny prvotní boje u Sfakie (9.). Objevena nepřátelská vojska u řeckých břehů (9.)-není možné posílit místní posádku. Nepřítel znovu dobyl Herakleiona a obsadil Monemvasio (10.).

Hodnocení vlastního velení:
Nezkušenost s hraním proti člověku, zbrklost v naplánování celé operace a některé chyby taktického charakteru vedly k tragickému závěru. Měl jsem v plánu sehrát důstojnější roli, bohužel… Za svoji největší chybu považuji přenechání iniciativy na moři nepříteli. Ta ho tak posadila od začátku „na koně“ (získal prestiže, kontrolovat situaci na pobřeží a mohl případně bez problému uskutečnit diverzi) a mě nutila spěchat s vyloděním. Obětování Luftwaffe a nešťastně zvolená zóna seskoku mojí bezmocnost jen podtrhli.

Charakteristika protihráče:
Dosáhl určených operačních cílu a zároveň nadplán dobyl Monemvasio. Zahrál, co potřeboval. Efektivní vedení obrany umocnil úspěšnými a dobře naplánovanými výpady. Je jen otázkou, nakolik jsou jeho zanedbatelné ztráty důkazem jeho znamenitého velení či mé vlastní neschopnosti? Škoda, že jsem ho neprověřil více…