Report z přijímacího zápasu
informace, jak probíhal přijímací zápas

Sevastopol - 666 x Stovka
dohráno 30.05.2006, vítězství Osy
Stovka - Spojenci

Průběh a konec bitvy:
Pro sovětskou obranu situace u Sevastopolu na začátku nevypadá příliš dobře. Jádro obranných jednotek je příliš vysunuto směrem k nepříteli a není rozmístěno optimálně. Toto počáteční rozložení sil však alespoň umožňuje zadržet nepřátelská uskupení vojsk po dostatečnou dobu tak, aby bylo možno zbudovat hlavní opěrné body obrany Sevastopolu. Německá technická a početní převaha hlavně ve vzduchu se však začíná rychle projevovat. Nepříteli se jediným bleskovým úderem podařilo vyřadit téměř polovinu všech vzdušných sil přidělených k obraně Sevastopolu. Plánované obsazení a opevnění celého levého břehu řeky Almy se z důvodu nedostatečných materiálních a lidských zdrojů nepodařilo uskutečnit včas.

Hodnocení vlastního velení:
Jako hlavní opěrný bod jsem zvolil část Sevastopolu jižně od ústí řeky Alma do moře. Důvody se nabízely tři. Za prvé pravé křídlo bylo kryto pevnostmi a řekou. Za druhé námořnictvo mohlo ze zálivu svou palbou efektivně podporovat obranné úsilí ničením zjištěných německých dělostřeleckých postavení. Za třetí je zde strategicky umístěno letiště, které umožňovalo zbývajícím sovětským leteckým silám nepřetržitě hlídkovat nad opěrnými body obrany bez nutnosti vzdalovat se kvůli doplnění paliva. Neustálá přítomnost stíhacích a bitevních letounů v prostoru opěrných bodů obrany v součinnosti s jednotkami protivzdušné obrany zvyšuje naději na úspěch. Taktickou chybou se ukázal pokus o uplatňování zásad pohyblivé obrany při obraně města Komary a severní části Sevastopolu. Cílem měl být boj na zdrženou a posun mimo dosah německého dělostřelectva. Likvidací ruských obraných uskupení na severu se německému velení uvolnila značná část jednotek, kterou bylo možné posílit svazy útočící na hlavní oběrný bod. Závěrečná fáze bitvy nastala zlomením obrany v místě hlavního opěrného bodu. Dílčích úspěchů se ještě podařilo dosáhnout zbudováním hloubkové obrany - několika obraných pásem. Kvalitou výzbroje však tyto jednotky již značně zaostávali po všech stránkách. Poslední taktickou chybou bylo podcenění významu letiště, které padlo do rukou německých výsadkářů prakticky bez boje. Přísun německých posil pomocí tohoto letiště pak trval až do konce bitvy. Výsadkáři byli v samém závěru bitvy sice rozhodným protiútokem zničeni, na výsledku bitvy to však již nemohlo nic změnit.

Charakteristika protihráče:
Vrchní velitel německých vojsk určených k útoku na Sevastopol se projevil jako zkušený válečník. Jednak tím, že se snažil co nejrychleji vybojovat vzdušnou nadvládu, a dále přesným použitím dělostřelectva. Postupem času správně zhodnotil situaci a soustředil své úsilí do prostoru středního toku řeky Almy, severně od měst Novyi Shuli a Komary. Tam skutečně bylo slabé místo obrany Sevastopolu. Pokud by se sovětským jednotkám podařilo včas obsadit celý levý břeh řeky Almy, byl by postup německých vojsk na Sevatopol komplikovanější a časově náročnější. Soupeři by se možná dal vytknout až příliš opatrnický způsob nasazení německého letectva. Z mého pohledu německé letectvo téměř nikdy nebylo nasazeno tam, kde byla přítomna i jen částečně bojeschopná protivzdušná obrana. Nasazením tanků PzIVF udělal protivník poslední rozhodný krok k celkovému vítězství v této bitvě.