Peleliu

15.9.1944 - 27.11.1944

PacPG: 15.9.1944 - 9.10.1944

Změny a opravy na mapě:

Nová bitva - ostrov Peleliu. Zcela nová mapa z naší tvůrčí dílny.

Mapa scenaria:

Historický popis:

K útoku na Palauské ostrovy Američané shromáždili mohutné síly, operaci pečlivě připravili a zdálo se, že by neměly vzniknout vážnější potíže. Vše bylo přesně spočítáno, naplánováno a zajištěno. Pouze jedno slabé místo zůstávalo - nedostatečná znalost terénu a rozložení japonské obrany. Týkalo se to především Peleliu. Přesto měli američtí velitelé za to, že naprostá převaha v nasazené bojové technice a v počtu vojsk zajistí rychlý úspěch...
...A právě podceněný obranný potenciál ostrova způsobil, že bitva o Peleliu se stala jednou z nejtvrdších a nejkrvavějších v celé válce v Tichomoří. (Miloš Hubáček - Boj o Filipíny, Panorama, 1990)

Pokyny a záležitosti ke hraní:

V případě nesplnění úkolu kampaň pokračuje bitvou Leyte. Pokud dosáhneme malého vítězství, pokračujeme také bitvou Leyte. V případě velkého vítězství pak pokračujeme bitvou Leyte, nebo Mindoro, podle výsledků předchozích bitev.
Z důvodu časové návaznosti bitev jsme museli stanovit konečné datum bojů téměř dva měsíce před skutečným obsazením celého ostrova. 

Parametry bitvy:

25 kol, 1 den/kolo.

Transporty letecké/námořní:
2/22 - 0/0
Prestiž + nárůst
0 + 0 / 640 + 70

Seznam použitých názvů:

Tichy ocean Pacific Ocean
Bod Point
Runway 1 Runway 1
Runway 2 Runway 2
Runway 3 Runway 3
Vesnice Village
Hangary Hangars
Umurbrogolsky hreben Umurgrobol Ridge
Filipinske more Philippine Sea
Dzungle Jungle
Bazina Nangrowe Nangrowe Swamp
Kamilianlulske hory Kamilianlul Mountain
Amiangalske hory Amiangal Mountain

Mapa bitvy:

Fotografie ostrova: