Výpis všech jednotek rozmístěných na mapě v bitvě Coronet (Z) (PacPG 1)

Jednotky Osy (startující strana)
Jednotky s pořadovými čísly 1. až 80. jsou jádrové, jednotky s pořadovými čísly 81. až 200. jsou posily
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
81. Type 4 Ho-Ro (Japonsko) 10 0 1* (41,32)--
Jednotky Spojenců
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. US T92 HMC (USA) 10 0 4* (43,33)--