Výpis všech jednotek rozmístěných na mapě v bitvě Midway (PacPG 1)

Jednotky Osy (startující strana)
Jednotky s pořadovými čísly 1. až 80. jsou jádrové, jednotky s pořadovými čísly 81. až 200. jsou posily
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. Senpaku Kohei (Japonsko) 10 0 1* (4,37)- Transport
2. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 1* (6,36)- Transport
3. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 1* (5,37)- Transport
4. Hohei 1940 (Japonsko) 10 0 1* (7,37)- Transport
5. Kyoka Hohei 40 (Japonsko) 10 0 1* (8,38)- Transport
6. Kyoka Hohei 40 (Japonsko) 10 0 1* (6,39)- Transport
7. Type 97 Chi-Ha (Japonsko) 10 0 1* (8,37)- Transport
8. Shinhoto Chi-Ha (Japonsko) 10 0 1* (5,38)- Transport
9. Type 95 Ha-Go (Japonsko) 10 0 1* (6,38)- Transport
10. Type 1 47mm (Japonsko) 10 0 1* (6,37)- Transport
11. Type 1 47mm (Japonsko) 10 0 1* (7,38)- Transport
12. Meiji 38 Imp 75 (Japonsko) 10 0 1* (7,36)- Transport
13. Type 91 105mm (Japonsko) 10 0 1* (5,36)- Transport
14. Type 88 75mm (Japonsko) 10 0 1* (4,38)- Transport
15. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (10,7)--
16. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (10,8)--
17. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (9,10)--
18. B5N Kate (Japonsko) 10 0 1* (9,8)--
19. B5N Kate (Japonsko) 10 0 1* (8,11)--
20. D3A Val (Japonsko) 10 0 1* (9,7)--
21. D3A Val (Japonsko) 10 0 1* (9,9)--
22. D3A Val (Japonsko) 10 0 1* (8,10)--
23. D3A Val (Japonsko) 10 0 1* (4,39)--
81. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (11,8)--
82. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (11,9)--
83. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (9,11)--
84. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (12,11)--
85. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (12,12)--
86. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (3,40)--
87. A6M2 Zero (Japonsko) 10 0 1* (4,40)--
88. B5N Kate (Japonsko) 10 0 1* (11,7)--
89. B5N Kate (Japonsko) 10 0 1* (12,9)--
90. B5N Kate (Japonsko) 10 0 1* (10,10)--
91. B5N Kate (Japonsko) 10 0 1* (13,11)--
92. B5N Kate (Japonsko) 10 0 1* (4,41)--
93. D3A Val (Japonsko) 10 0 1* (12,10)--
94. D3A Val (Japonsko) 10 0 1* (13,10)--
95. D3A Val (Japonsko) 10 0 1* (11,11)--
96. H6K Mavis (Japonsko) 5 0 1* (26,15)--
97. H6K Mavis (Japonsko) 5 0 1* (23,27)--
98. Ponorka (Japonsko) 10 0 1* (26,9)--
99. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (14,7)--
100. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (8,9)--
101. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (14,10)--
102. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (13,12)--
103. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (3,37)--
104. Torpédoborec (Japonsko) 10 0 1* (9,39)--
105. BL tř.Kongo (Japonsko) 10 0 1* (13,8)--
106. BL tř.Kongo (Japonsko) 10 0 1* (5,40)--
107. Těžký křižník (Japonsko) 10 0 1* (10,12)--
108. Těžký křižník (Japonsko) 10 0 1* (6,40)--
109. Těžký křižník (Japonsko) 10 0 1* (2,41)--
110. Lehký křižník (Japonsko) 10 0 1* (12,7)--
111. Lehký křižník (Japonsko) 10 0 1* (3,39)--
112. T.letadlová loď (Japonsko) 10 0 1* (10,8)--
113. T.letadlová loď (Japonsko) 10 0 1* (11,9)--
114. T.letadlová loď (Japonsko) 10 0 1* (9,10)--
115. T.letadlová loď (Japonsko) 10 0 1* (12,11)--
116. L.letadlová loď (Japonsko) 10 0 1* (4,40)--
Jednotky Spojenců
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. Pěchota 41 HW (USA) 10 3 1* (44,31)--
2. US Rangers 43 (USA) 10 3 1* (42,33)--
3. Nám.pěchota 41 (USA) 10 3 1* (42,31)--
4. Nám.pěchota 41 (USA) 10 3 1* (51,32)--
5. M3 Stuart (USA) 10 0 1* (44,30)--
6. US 37mm AD (USA) 10 2 1* (43,30)--
7. US 37mm AD (USA) 10 2 1* (42,32)--
8. US 37mm AD (USA) 10 2 1* (52,32)--
9. 3´´ AD (USA) 10 2 1* (43,31)--
10. 5´´ pobř.baterie (USA) 10 4 1* (43,29)--
11. 5´´ pobř.baterie (USA) 10 4 1* (41,33)--
12. F2A-3 Buffalo (USA) 10 0 1* (43,30)--
13. F2A-3 Buffalo (USA) 10 0 1* (42,32)--
14. F2A-3 Buffalo (USA) 10 0 1* (52,33)--
15. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (46,6)--
16. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (47,6)--
17. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (53,6)--
18. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (54,6)--
19. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (55,6)--
20. F4F Wildcat (USA) 10 0 1* (56,6)--
21. F4F Wildcat (USA) 10 0 0* (43,31)--
22. SB2U Vindicator (USA) 10 0 1* (44,31)--
23. B-26C Marauder (USA) 10 0 1* (41,32)--
24. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (46,5)--
25. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (54,5)--
26. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (55,5)--
27. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (46,7)--
28. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (54,7)--
29. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (55,7)--
30. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (44,30)--
31. SBD Dauntless (USA) 10 0 1* (43,32)--
32. TBD Devastator (USA) 10 0 1* (47,5)--
33. TBD Devastator (USA) 10 0 1* (53,5)--
34. TBD Devastator (USA) 10 0 1* (56,7)--
35. TBF Avenger (USA) 10 0 1* (51,32)--
36. B-17F F.Fortress (USA) 10 0 1* (43,29)--
37. B-17F F.Fortress (USA) 10 0 1* (42,33)--
38. PBY Catalina (USA) 5 0 1* (34,15)--
39. PBY Catalina (USA) 5 0 1* (28,22)--
40. PBY Catalina (USA) 5 0 1* (27,33)--
41. Ponorka (USA) 10 0 1* (29,23)--
42. Ponorka (USA) 10 0 1* (29,32)--
43. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (46,5)--
44. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (53,5)--
45. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (55,5)--
46. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (46,7)--
47. Torpédoborec (USA) 10 0 1* (54,7)--
48. Těžký křižník (USA) 10 0 1* (54,4)--
49. Těžký křižník (USA) 10 0 1* (44,6)--
50. Těžký křižník (USA) 10 0 1* (52,7)--
51. Lehký křižník (USA) 10 0 1* (56,7)--
52. T.letadlová loď (USA) 10 0 1* (46,6)--
53. T.letadlová loď (USA) 10 0 1* (54,6)--
54. T.letadlová loď (USA) 10 0 1* (55,6)--