Výpis všech jednotek rozmístěných na mapě v bitvě Palmyra (PacAGPG 2)

Jednotky Spojenců (startující strana)
Jednotky s pořadovými čísly 1. až 80. jsou jádrové, jednotky s pořadovými čísly 81. až 200. jsou posily
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 1* (31,8) GB 3 Tn Lorry -
2. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 0 1* (30,9) Brencarrier -
3. Vickers MkVI (Velká Británie) 10 0 2* (35,9)--
4. Daimler SC (Velká Británie) 10 0 1* (30,8)--
5. Daimler SC (Velká Británie) 10 0 1* (36,10)--
6. 2 Pdr ATG (Velká Británie) 10 0 1* (30,10) GB 3 Tn Lorry -
7. 2 Pdr ATG (Velká Británie) 10 0 1* (35,10) GB 3 Tn Lorry -
8. 25 Pdr Gun (Velká Británie) 10 0 1* (31,9) GB 3 Tn Lorry -
9. Hurricane MkIIA (Velká Británie) 10 0 1* (35,9)--
10. Blenheim MkIV (Velká Británie) 10 0 1* (35,10)--
81. GB Pěchota 39 (Velká Británie) 10 3 2* (34,8) GB 3 Tn Lorry -
82. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 3 1* (35,8) Brencarrier -
83. Pěchota 36 HW (Velká Británie) 10 0 1* (36,8) Brencarrier -
84. Vickers MkVI (Velká Británie) 10 0 1* (34,10)--
85. Vickers MkVI (Austrálie & Nový Zéland) 10 0 1* (35,6)--
86. Daimler SC (Velká Británie) 10 0 2* (33,9)--
87. 2 Pdr ATG (Austrálie & Nový Zéland) 10 0 1* (33,8) GB 3 Tn Lorry -
88. GB 6´´ Gun (Velká Británie) 10 0 1* (34,9) Brencarrier -
89. GB 6´´ Gun (Velká Británie) 10 0 1* (37,9) GB 3 Tn Lorry -
90. 20mm AD (Velká Británie) 10 0 1* (36,9) GB 3 Tn Lorry -
91. 3´´ AD (Velká Británie) 10 0 1* (27,8) GB 3 Tn Lorry -
92. Fairey Fulmar (Velká Británie) 10 0 1* (35,8)--
93. Gladiator MkI (Velká Británie) 10 0 2* (27,8)--
94. P-40 Kittyhawk (Austrálie & Nový Zéland) 10 0 1* (27,7)--
95. Beaufighter MkI (Velká Británie) 10 0 1* (36,9)--
96. Blenheim MkI (Velká Británie) 10 0 1* (28,8)--
97. Hurricane MkIID (Velká Británie) 10 0 1* (34,9)--
98. Swordfish MkI (Velká Británie) 10 0 1* (34,10)--
99. Wellington (Velká Británie) 10 0 1* (28,9)--
Jednotky Osy
Jednotka (pod vlajkou) Síla Zakopání Zkušenost Souřadnice Pozemní transport Let./nám. transport
1. Vichystická p (Vichystická Francie) 10 4 0* (2,1)--
2. Vichystická p (Vichystická Francie) 10 4 0* (2,2)--
3. Vichystická p (Vichystická Francie) 10 4 0* (3,5)--
4. Vichystická p (Vichystická Francie) 10 4 0* (5,5)--
5. Vichystická p (Vichystická Francie) 10 0 1* (3,11)--
6. Cizin. legie (Vichystická Francie) 12 3 2* (14,4) FR Truck -
7. Cizin. legie (Vichystická Francie) 12 0 2* (10,5) FR Truck -
8. Cizin. legie (Vichystická Francie) 12 7 2* (4,6) FR Truck -
9. Cizin. legie (Vichystická Francie) 12 7 2* (10,6) FR Truck -
10. Cizin. legie (Vichystická Francie) 12 0 2* (2,10) FR Truck -
11. Renault R-35 (Vichystická Francie) 10 0 0* (1,9)--
12. Renault R-35 (Vichystická Francie) 10 0 0* (3,9)--
13. FR 47mm ATG (Vichystická Francie) 10 0 0* (13,4) FR Truck -
14. FR 47mm ATG (Vichystická Francie) 10 0 0* (10,7) FR Truck -
15. FR 47mm ATG (Vichystická Francie) 10 0 1* (4,11) FR Truck -
16. FR 75mm Gun (Vichystická Francie) 10 0 1* (13,3) FR Truck -
17. FR 75mm Gun (Vichystická Francie) 10 0 1* (4,5) FR Truck -
18. FR 105mm Gun (Vichystická Francie) 10 0 1* (9,6) FR Truck -
19. FR 105mm Gun (Vichystická Francie) 10 0 0* (3,10) FR Truck -
20. FR 40mm AD (Vichystická Francie) 10 0 1* (12,4) FR Truck -
21. FR 40mm AD (Vichystická Francie) 10 0 1* (9,5) FR Truck -
22. FR 40mm AD (Vichystická Francie) 10 0 0* (4,9) FR Truck -
23. FR M.S.406 (Vichystická Francie) 10 0 1* (3,8)--
24. FR M.S.406 (Vichystická Francie) 10 0 1* (4,8)--
25. FR D.520 (Vichystická Francie) 10 0 1* (5,8)--
26. FR D.520 (Vichystická Francie) 10 0 1* (4,9)--
27. FR Potez 25 (Vichystická Francie) 10 0 1* (3,9)--
28. FR Potez 63 (Vichystická Francie) 10 0 1* (4,10)--
29. FR Martin 167F (Vichystická Francie) 10 0 1* (5,9)--