Karta jednotky

N1K2 George (Šiden)

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
9
Stíhačka
5
4
22
2
7
11
0
Vzdušný
5
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
3
Ano
Vzdušný
14
76
7
492
12
25
6/1944 to 1946
žádný
Strana
Disponující stát
Osa
Japonsko
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Filipíny 1945 (Japonsko), Iwodžima (Japonsko), Okinawa (Japonsko), Olympic (Japonsko), Coronet (Japonsko)

PacAGPG 2
Hokkaidó (Japonsko)

PacPG 1
San Francisco (Japonsko), Filipíny 1945 (Japonsko), Iwodžima (Japonsko), Okinawa (Japonsko), Olympic (Japonsko)
Použitá literatura:
Válka, Zbyněk: Stíhací letadla USA-Japonsko,   Votobia, 1996, Olomouc
Němeček, Václav: Vojenská letadla 3 - Letadla 2. sv.v.,   Naše vojsko, 1992, Praha
Bobek, Jan: Kaneyoshi "Kinsuke" Mutó,   HPM č. 12/1996
NákresFoto