Karta jednotky

Type 90 75mm ATG

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
58
Protitank
8
15
0
1
8
8
0
Lehký
10
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
2
Ne
Tažený
1
0
8
120
54
19
1/1945 to 1946
Námořní
Strana
Disponující stát
Osa
Japonsko
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Coronet (Z) (Japonsko), Coronet (Japonsko)

PacAGPG 2
Singapur 45 (Japonsko), Hokkaidó (Japonsko)
Nákres

Nákres není k dispozici

Foto