Karta jednotky

Type 97 Te-Ke

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
Pancéřování
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
55
Tank
5
4
0
1
5
4
1
Těžký
2
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
3
Ne
Na pásech
5
48
9
36
88
71
5/1937 to 1943
Námořní
Strana
Disponující stát
Osa
Japonsko
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Hollandia (Japonsko), Mindoro (Japonsko), Iwodžima (Japonsko), Attu (Japonsko), Timor (Japonsko)

PacAGPG 2
Barma 1942 (Japonsko), Barma 44-45 (Japonsko), Buin (Japonsko), Rabaul (Japonsko)

PacPG 1
Severní Čína (Japonsko), Centrální Čína (Japonsko), Čchung-čching (Japonsko), Barma 1942 (Japonsko), Holandská východní Indie (Japonsko), Nová Guinea 42 (Japonsko), Bougainville 1944 (Japonsko), Hollandia (Japonsko), Iwodžima (Japonsko)
Použitá literatura:
Chant, Christopher: Encyklopedie tanků,   Mustang, 1997, Plzeň
Pejčoch, Ivo: Obrněná technika 10,   Ares, 2010, Praha
Tesárek, Bohuslav: Japonské tankové síly do roku 1945,   HPM č. 5 a 6/1997
Novotný, Josef, JUDr.: Japonské tanky do roku 1945,   HPM č. 2 a 3/1993
NákresFoto