Karta jednotky

Torpédový člun

Pořadové číslo
Třída
Lehký útok
Těžký útok
Vzdušný útok
Námořní útok
Pozemní obrana
Vzdušná obrana
ASW obrana
Typ cíle
Iniciativa
Dostřel
433
Torpédoborec
2
0
1
16
2
6
10
Námořní
5
0
Viditelnost
Vzdušná jednotka
Typ pohybu
Pohyb
Zásoba paliva
Zásoba munice
Cena
Ikona
Animace
K dispozici
Možný transport
2
Ne
Námořní
7
60
4
60
308
30
12/1939 to 1946
žádný
Strana
Disponující stát
Spojenci
USA
Nasazeno v bitvách
(pod vlajkou)
PacAGPG 1
Guadalcanal (USA), Šalomounovy ostrovy (USA), Mindoro (USA)

PacAGPG 2
Írán (GB) (Austrálie & Nový Zéland), Írán (R) (Austrálie & Nový Zéland)

PacPG 1
Pearl Harbor 1941 (USA), Filipíny 1941 (USA), Holandská východní Indie (Holandsko), Holandská východní Indie (Velká Británie), Nová Guinea 42 (USA), Guadalcanal (USA), Munda (USA)
Použitá literatura:
Hrbek, Jaroslav, Hrbek Ivan: Loďstva států účastnících se 2. sv. války,   Naše vojsko, 1994, Praha
Bruce, George: Největší námořní bitvy XX. století,   Area, 2007, Praha
Pejčoch, Ivo, Novák Zdeněk, Hájek Tomáš: Válečné lodě [4]: Druhá světová váka,   Naše vojsko, 1993, Praha
Bishop, Chris: Zbraně druhé světové války : velká encyklopedie ,   Svojtka & Co., 2000, Praha
NákresFoto